Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα

Rasitrio
aliskiren, amlodipine, hydrochlorothiazide

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Rasitrio 300 mg/10 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Αλισκιρένη/αμλοδιπίνη/υδροχλωροθειαζίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση σας και/ή να σας πει να λάβετε άλλες προφυλάξεις αν παίρνετε ένα από τα παρακάτω φάρμακα:

αμφοτερικίνη ή η πενικιλίνη G.


Το Rasitrio με τροφές και ποτά

Θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό το φάρμακο με ένα ελαφρύ γεύμα άπαξ ημερησίως, κατά προτίμηση την ίδια ώρα κάθε μέρα. Δεν θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο μαζί με χυμό γκρέιπφρουτ.


Λόγω της υδροχλωροθειαζίδης που περιέχεται στο Rasitrio, εάν πιείτε αλκοόλ ενώ λαμβάνετε θεραπεία με αυτό το φάρμακο, μπορεί να έχετε αυξημένο αίσθημα ζάλης όταν είστε όρθιοι, ειδικά όταν σηκώνεστε από καθιστή θέση.


Κύηση

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν είστε έγκυος (βλ. παράγραφο Μην πάρετε το Rasitrio). Εάν

μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο, σταματήστε αμέσως να το παίρνετε και ενημερώστε το γιατρό σας. Εάν νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Κανονικά ο γιατρός σας θα σας συστήσει να σταματήσετε να παίρνετε το Rasitrio πριν μείνετε έγκυος και θα σας συστήσει να πάρετε άλλο φάρμακο αντί του Rasitrio. Το Rasitrio δεν συνιστάται στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να λαμβάνεται όταν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιείται μετά τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης.


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Θηλασμός

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή σκέφτεστε να ξεκινήσετε θηλασμό. Δεν συνιστάται το Rasitrio σε μητέρες που θηλάζουν. Εάν επιθυμείτε να θηλάσετε ο γιατρός σας θα επιλέξει άλλη θεραπεία για σας.


Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Αυτό το φάρμακο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ζάλη. Εάν αισθανθείτε αυτό το σύμπτωμα, να μην οδηγήσετε ή χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή μηχανές.


 1. Πώς να πάρετε το Rasitrio


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας και μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Η συνήθης δόση του Rasitrio είναι ένα δισκίο την ημέρα.


  Τρόπος χορήγησης

  Καταπιείτε το δισκίο ολόκληρο με λίγο νερό. Πρέπει να παίρνετε αυτό το φάρμακο με ένα ελαφρύ γεύμα μια φορά ημερησίως, κατά προτίμηση σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα. Δεν θα πρέπει να παίρνετε αυτό το φάρμακο μαζί με χυμό γκρέιπφρουτ.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Rasitrio από την κανονική

  Εάν κατά λάθος πάρετε παρά πολλά δισκία Rasitrio, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Μπορεί να χρειάζεστε ιατρική φροντίδα.

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Rasitrio

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση αυτού του φαρμάκου, πάρτε την μόλις το θυμηθείτε και μετά πάρτε την επόμενη δόση σας στη συνηθισμένη ώρα. Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, απλώς πάρτε την τη συνήθη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση (δύο δισκία μαζί) για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.


  Μη σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, ακόμη κι εάν αισθάνεστε καλά (εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας).

  Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά δεν αισθάνονται συμπτώματα. Αρκετοί μπορεί να νιώθουν φυσιολογικά. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το φάρμακο αυτό σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού σας, ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και να μειώσετε τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Τηρείτε τα ραντεβού με το γιατρό σας, ακόμα κι αν αισθάνεστε καλά.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μπορεί να χρειάζεται να διακόψετε το Rasitrio.


  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί για το Rasitrio είναι:

  Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα)

  • ζάλη

  • χαμηλή αρτηριακή πίεση

  • οίδημα των χεριών, των αστραγάλων και των ποδιών (περιφερικό οίδημα).


   Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας αν εμφανίσετε τα παρακάτω στην αρχή της θεραπείας σας: Στην αρχή της θεραπείας με Rasitrio μπορεί να παρατηρηθεί λιποθυμία και/ή ελαφριά ζάλη που συνδέεται με χαμηλή αρτηριακή πίεση. Ασθενείς ηλικίας 65 ετών ή μεγαλύτεροι είναι πιο επιρρεπείς σε ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με χαμηλή αρτηριακή πίεση. Σε κλινικές μελέτες χαμηλή αρτηριακή πίεση παρατηρείται πιο συχνά σε ασθενείς που λαμβάνουν Rasitrio σε σχέση με εκείνους που λαμβάνουν μόνο διπλό συνδυασμό αλισκιρένης/αμλοδιπίνης, αλισκιρένης/υδροχλωροθειαζίδης ή αμλοδιπίνης/υδροχλωροθειαζίδης (βλ. παράγραφο 2).


   Οι παρακάτω, πιθανώς σοβαρές, ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με φάρμακα που περιέχουν μόνο αλισκιρένη, μόνο αμλοδιπίνη ή μόνο υδροχλωροθειαζίδη.


   Αλισκιρένη

   Μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές (μη γνωστή συχνότητα):

   Μερικοί ασθενείς έχουν παρουσιάσει αυτές τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα). Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας, εάν συμβεί οτιδήποτε από τα παρακάτω:

  • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση με συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνησμός, οίδημα στο πρόσωπο ή στα χείλη ή στη γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη.

  • Ναυτία, απώλεια όρεξης, σκουρόχρωμα ούρα ή κιτρίνισμα δέρματος και ματιών (σημεία ηπατικής διαταραχής).

   Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα)

  • διάρροια

  • πόνος στις αρθρώσεις (αρθραλγία)

  • υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα

  • ζάλη.


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα)

  • δερματικό εξάνθημα (μπορεί επίσης να είναι σημάδι αλλεργικών αντιδράσεων ή αγγειοοίδημα - βλ. «Σπάνιες» ανεπιθύμητες ενέργειες παρακάτω)

  • προβλήματα στα νεφρά συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (σοβαρά μειωμένη παραγωγή ούρων)

  • οίδημα στα χέρια, στους αστραγάλους ή στα πόδια (περιφερικό οίδημα)

  • σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (τοξική επιδερμική νεκρόλυση ή/και αντιδράσεις του στοματικού βλεννογόνου – κοκκίνισμα του δέρματος, φλύκταινες στα χείλη, στα μάτια ή στο στόμα, απολέπιση του δέρματος, πυρετός)

  • χαμηλή αρτηριακή πίεση

  • αίσθημα παλμών

  • βήχας

  • εξάνθημα με κνησμό (κνίδωση)

  • ηπατικά ένζυμα αυξημένα.


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα)

  • σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτική αντίδραση)

  • αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησία)

   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  • αγγειοοίδημα (συμπτώματα στα οποία περιλαμβάνεται δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση, εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση ή οίδημα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια, στα μάτια, στα χείλη και/ή στη γλώσσα, ζάλη)

  • αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα

  • κοκκίνισμα του δέρματος (ερύθυμα).


   Αμλοδιπίνη

   Σε ασθενείς που λάμβαναν αμλοδιπίνη μόνο, έχουν αναφερθεί οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες:

   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα)

  • υπνηλία

  • ζάλη

  • πονοκέφαλος (ειδικά στην αρχή της θεραπείας)

  • εξάψεις

  • κοιλιακός πόνος

  • ναυτία

  • οίδημα στους αστραγάλους

  • οίδημα

  • κούραση

  • αίσθημα παλμών (συναίσθηση των χτύπων της καρδιάς σας).


   Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα)

  • αϋπνία

  • μεταβολές της διάθεσης (συμπεριλαμβανομένου του άγχους)

  • κατάθλιψη

  • τρέμουλο

  • διαταραγμένη αίσθηση της γεύσης

  • αιφνίδια, προσωρινή απώλεια της συνείδησης

  • μειωμένη δερματική ευαισθησία

  • μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα

  • διαταραχή της όρασης (συμπεριλαμβανομένης της διπλής όρασης (διπλωπίας))

  • κουδούνισμα στα αυτιά

  • χαμηλή αρτηριακή πίεση

  • λαχάνιασμα

  • ρινική καταρροή

  • έμετος

  • στομαχική ενόχληση μετά από γεύμα

  • αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου (συμπεριλαμβανομένης διάρροιας και δυσκοιλιότητας)

  • ξηροστομία

  • τριχόπτωση

  • κοκκίνισμα του δέρματος

  • δυσχρωμία του δέρματος

  • υπερβολική εφίδρωση

  • κνησμός, εξάνθημα

  • γενικευμένο εξάνθημα

  • πόνος στις αρθρώσεις

  • μυϊκός πόνος

  • μυϊκές κράμπες

  • πόνος στην πλάτη

  • διαταραχές της ούρησης

  • ούρηση τη νύχτα

  • συχνή ούρηση

  • ανικανότητα

  • διόγκωση του στήθους στους άνδρες

  • θωρακικός πόνος

  • αδυναμία

  • πόνος

  • αδιαθεσία

  • αύξηση σωματικού βάρους

   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  • μείωση σωματικού βάρους.


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα)

  • σύγχυση.


   Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα)

  • χαμηλό επίπεδο λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων

  • αλλεργική αντίδραση με συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνησμό, δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση, ζάλη

  • υψηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα

  • αυξημένη μυϊκή δυσκαμψία και αδυναμία έκτασης (τεντώματος)

  • αίσθηση μουδιάσματος ή μυρμηκίασης με αίσθηση καύσου στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών

  • καρδιακό επεισόδιο

  • ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί

  • φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων

  • βήχας

  • έντονος πόνος στο άνω μέρος του στομάχου

  • φλεγμονή της εσωτερικής επικάλυψης του στομάχου

  • αιμορραγία, πόνος στα ούλα ή διόγκωση των ούλων

  • φλεγμονή του ήπατος

  • ηπατική διαταραχή η οποία μπορεί να εμφανιστεί μαζί με κίτρινο χρώμα στο δέρμα και τα μάτια ή σκούρο χρώμα στα ούρα

  • παθολογική εξέταση ηπατικής λειτουργίας

  • αγγειοοίδημα (δυσκολίες στην αναπνοή ή την κατάποση ή οίδημα του προσώπου, των χεριών και των ποδιών, των οφθαλμών, των χειλών ή/και της γλώσσας)

  • δερματική αντίδραση με κοκκίνισμα και ξεφλούδισμα του δέρματος, φλύκταινες στα χείλη, τα

   μάτια ή το στόμα, ξηροδερμία, εξάνθημα, κνησμώδες εξάνθημα

  • δερματικό εξάνθημα με νιφάδες ή απολέπιση, εξάνθημα, ερυθρότητα δέρματος, εμφάνιση φυσαλίδων στα χείλη, στους οφθαλμούς ή το στόμα, ξεφλούδισμα του δέρματος, πυρετός

  • οίδημα κυρίως στο πρόσωπο και τον φάρυγγα

  • αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο.


   Υδροχλωροθειαζίδη

   Σε ασθενείς που λάμβαναν υδροχλωροθειαζίδη μόνο, έχουν αναφερθεί οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα: Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)

  • χαμηλό επίπεδο του καλίου στο αίμα

  • αύξηση των λιπιδίων στο αίμα.


   Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα)

  • υψηλό επίπεδο του ουρικού οξέος στο αίμα

  • χαμηλό επίπεδο μαγνησίου στο αίμα

  • χαμηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα

  • ζάλη, λιποθυμία σε όρθια στάση

  • μειωμένη όρεξη

  • ναυτία και έμετος

  • εξάνθημα με φαγούρα και άλλοι τύποι εξανθήματος

  • ανικανότητα για την επίτευξη ή τη διατήρηση στύσης.


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα)

  • χαμηλό επίπεδο αιμοπεταλίων (μερικές φορές με αιμορραγία ή μώλωπες κάτω από το δέρμα)

  • υψηλό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα

  • υψηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα

  • επιδείνωση της διαβητικής μεταβολικής κατάστασης

   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  • κακή διάθεση (κατάθλιψη)

  • διαταραχές ύπνου

  • ζάλη

  • πονοκέφαλος

  • αίσθημα μουδιάσματος ή μυρμηκίασης

  • διαταραχή της όρασης

  • ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός

  • κοιλιακή δυσφορία

  • δυσκοιλιότητα

  • διάρροια

  • ηπατικές διαταραχές που μπορεί να παρουσιαστούν μαζί με κίτρινο δέρμα και οφθαλμούς

  • αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο

  • σάκχαρο στα ούρα.


   Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα)

  • πυρετός, πονόλαιμος ή έλκη στο στόμα, πιο συχνές λοιμώξεις (έλλειψη ή χαμηλό επίπεδο λευκοκυττάρων)

  • ωχρό δέρμα, κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή, σκουρόχρωμα ούρα (αιμολυτική αναιμία)

  • εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, ζάλη (αντιδράσεις υπερευαισθησίας)

  • σύγχυση, κούραση, μυϊκές συσπάσεις και σπασμοί, γρήγορη αναπνοή (υποχλωραιμική αλκάλωση)

  • δυσκολία στην αναπνοή με πυρετό, βήχα και συριγμό, λαχάνιασμα (αναπνευστική δυσχέρεια συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίτιδας και του πνευμονικού οιδήματος)

  • ισχυρός πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς (παγκρεατίτιδα)

  • εξάνθημα στο πρόσωπο, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκή διαταραχή, πυρετός (ερυθηματώδης λύκος)

  • φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων με συμπτώματα όπως εξάνθημα, ιώδεις-κόκκινες κηλίδες, πυρετός (αγγειίτιδα)

  • σοβαρή δερματοπάθεια που προκαλεί εξάνθημα, ερυθροδερμία, φλύκταινες στα χείλη, τους οφθαλμούς ή το στόμα, απολέπιση δέρματος, πυρετό (τοξική επιδερμική νεκρόλυση).


   Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • αδυναμία

  • μώλωπες και συχνές λοιμώξεις (απλαστική αναιμία)

  • μείωση στην όραση ή πόνος στα μάτια σας, λόγω της υψηλής πίεσης (πιθανά συμπτώματα του οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας)

  • σοβαρή δερματική νόσος που προκαλεί εξάνθημα, κοκκίνισμα του δέρματος, φλύκταινες στα χείλη, τα μάτια ή το στόμα, απολέπιση του δέρματος, πυρετός (πολύμορφο ερύθημα)

  • μυϊκός σπασμός

  • σοβαρά μειωμένη παραγωγή ούρων (πιθανά σημεία νεφρικής διαταραχής ή νεφρικής ανεπάρκειας), αδυναμία (εξασθένιση)

  • πυρετός.


  Εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή, ενημερώστε το γιατρό σας. Ίσως χρειαστεί να διακόψετε το Rasitrio.


  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.


 3. Πως να φυλάσσεται το Rasitrio


  Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ/“EXP”». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

  Φυλάσσετε τα δισκία Rasitrio στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από την υγρασία.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 4. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Rasitrio

Το Rasitrio διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 14, 28, 56, 98 δισκία σε ημερολογιακά blisters. Επίσης διατίθεται σε πολλαπλές συσκευασίες των 98 δισκίων (2 συσκευασίες των 49) σε ημερολογιακά blisters.


Το Rasitrio διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 30 ή 90 δισκία σε blisters.

Το Rasitrio διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 56x1 δισκίο σε διάτρητο blister μονάδων δόσης.

Επίσης διατίθεται σε πολλαπλές συσκευασίες των 98x1 δισκίων (2 συσκευασίες των 49x1) σε διάτρητο blister μονάδων δόσης.


Μπορεί να μη διατίθενται όλες οι συσκευασίες στη χώρα σας.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ηνωμένο Βασίλειο


Παραγωγός

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA Ιταλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111


Eesti

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: https://www.ema.europa.eu