Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Copaxone
glatiramer acetate

ΤΙΜΈς

COPAXONE INJ.SO.PFS 20MG/1ML PF.SYR. BTx28 PF.SYR.x1ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 538,46 €
Λιανεμποριο: 616,43 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COPAXONE INJ.SO.PFS 40MG/1ML BTx12 P.F.SYR x1ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 562,57 €
Λιανεμποριο: 644,03 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Copaxone 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

γλατιραμέρη οξική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Copaxone και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Copaxone ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα είναι ένα διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων.


Κάθε προγεμισμένη σύριγγα συσκευάζεται ξεχωριστά σε συσκευασία κυψέλης PVC.


Το Copaxone διατίθεται σε συσκευασίες οι οποίες περιέχουν 7, 28 ή 30 προγεμισμένες σύριγγες του 1 ml ενέσιμου διαλύματος ή σε μία πολλαπλή συσκευασία των 90 προγεμισμένων συριγγών η οποία περιλαμβάνει 3 χάρτινα κουτιά, που το κάθε ένα περιέχει 30 προγεμισμένες σύριγγες του 1 ml ενέσιμου διαλύματος.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Teva GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,


Ulm, 89079

Γερμανία


Παρασκευαστής:

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία


ή


Norton Healthcare Limited T/A IVAX Pharmaceuticals UK (Teva Runcorn) Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate

Runcorn, Cheshire, WA7 3FA Ηνωμένο Βασίλειο


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με την ονομασία COPAXONE 20 mg/ml:

Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}.