Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Actrapid

ΤΙΜΈς

ACTRAPID - 100 IU/ML INJ.SOL 100IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,74 €
Λιανεμποριο: 12,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML INJ.SOL 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,40 €
Λιανεμποριο: 25,36 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Actrapid FlexPen 100 IU/ml (διεθνείς μονάδες/ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ανθρώπινη ινσουλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.


Γυρίστε από την άλλη πλευρά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του FlexPen

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Actrapid ενέσιμο διάλυμα σε FlexPen


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε το FlexPen σας. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες προσεκτικά, μπορεί να λάβετε πολύ λίγη ή πάρα πολλή ινσουλίνη, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


Το FlexPen σας είναι μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας ινσουλίνης με επιλογή δόσης. Μπορείτε να επιλέξετε δόσεις από 1 έως 60 μονάδες σε πολλαπλάσια της 1 μονάδας. Το FlexPen έχει σχεδιαστεί για χρήση με αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist με μήκος όχι μεγαλύτερο από

image

8 mm. Ως προληπτικό μέτρο, να μεταφέρετε πάντοτε μαζί σας μια επιπλέον συσκευή ινσουλίνης, σε περίπτωση που το FlexPen σας χαθεί ή πάθει βλάβη.


Actrapid FlexPen

Καπάκι πένας Φυσίγγιο Κλίμακα υπολειπόμενης δόσης


Δείκτης

Επιλογέας δόσης

Βελόνα (παράδειγμα)

Έμβολο Μεγάλο εξωτερικό κάλυμμα βελόνας


ΒελόναΕσωτερικό κάλυμμα βελόνας

Προστατευτικό

χαρτί


Φροντίδα της συσκευής τύπου πένας


Μεταχειριστείτε το FlexPen σας με προσοχή. Εάν σας πέσει, πάθει βλάβη ή συνθλιβεί, υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής της ινσουλίνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανακριβή δοσολογία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου του αίματος.


Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό του FlexPen σας σκουπίζοντάς το με φαρμακευτικό μάκτρο. Μην το βυθίζετε, μη το πλένετε ή μη το λιπαίνετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η συσκευή τύπου πένας.


Μην ξαναγεμίζετε το FlexPen σας. Μόλις αδειάσει, πρέπει να απορρίπτεται.


Προετοιμάζοντας το Actrapid FlexPen σας


Ελέγξτε το όνομα και το χρώμα στην ετικέτα της συσκευής τύπου πένας σας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει τον σωστό τύπο ινσουλίνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε περισσότερους του ενός τύπους ινσουλίνης. Εάν πάρετε έναν λανθασμένο τύπο ινσουλίνης, το επίπεδο σακχάρου του αίματός σας μπορεί να γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό.


Α

Βγάλτε το καπάκι της συσκευής τύπου πένας (βλέπε Α).


A


image

Β

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από μια νέα αναλώσιμη βελόνα.


Βιδώστε τη βελόνα ίσια και σφιχτά επάνω στο FlexPen σας.

B


image

Γ

Αφαιρέστε το μεγάλο εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας και φυλάξτε το για αργότερα.


Γ


image

Δ

Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας και απορρίψτε το.


image

Ποτέ μην προσπαθήσετε να ξανατοποθετήσετε το εσωτερικό κάλυμμα στη βελόνα. Μπορεί να τρυπηθείτε με τη βελόνα.


Δ


image

Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια νέα βελόνα για κάθε ένεση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


image

Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην λυγίσει ή καταστραφεί η βελόνα πριν τη χρήση.


Έλεγχος της ροής της ινσουλίνης


Ε

image

Πριν από κάθε ένεση, κατά τη συνήθη χρήση, μπορεί να συγκεντρωθούν μικρές ποσότητες αέρα μέσα στο φυσίγγιο. Για την αποφυγή ένεσης αέρα και για την εξασφάλιση της σωστής δόσης: Γυρίστε τον επιλογέα δόσης στις 2 μονάδες.


E


Επιλογή 2 μονάδων


ΣΤ

Κρατήστε το FlexPen σας με τη βελόνα να δείχνει προς τα πάνω και χτυπήστε απαλά το φυσίγγιο με το δάχτυλο σας μερικές φορές, έτσι ώστε οι όποιες φυσαλίδες αέρα να συγκεντρωθούν στο πάνω άκρο του φυσιγγίου.


ΣΤ


image

Ζ

Κρατώντας τη βελόνα προς τα πάνω, πιέστε το έμβολο πλήρως προς τα μέσα. Ο επιλογέας δόσης

επιστρέφει στο 0.


Στο άκρο της βελόνας πρέπει να εμφανιστεί μια σταγόνα ινσουλίνης. Εάν όχι, αλλάξτε τη βελόνα και επαναλάβετε τη διαδικασία αλλά όχι περισσότερο από 6 φορές.


image

Εάν δεν εμφανιστεί μία σταγόνα ινσουλίνης, η συσκευή είναι ελαττωματική και πρέπει να χρησιμοποιήσετε νέα.


Ζ


image

Πάντοτε να βεβαιώνεστε πριν από την ένεση ότι στο άκρο της βελόνας εμφανίζεται μια σταγόνα. Αυτό διασφαλίζει τη ροή της ινσουλίνης. Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, δεν θα ενέσετε καθόλου ινσουλίνη παρότι ο επιλογέας δόσης μπορεί να κινηθεί. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει μια φραγμένη ή φθαρμένη βελόνα.


image

Πάντα να ελέγχετε τη ροή πριν από την ένεση. Εάν δεν ελέγξετε τη ροή, μπορεί να λάβετε πολύ λίγη ινσουλίνη ή να μην λάβετε καθόλου ινσουλίνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο σακχάρου του αίματος.


Επιλογή της δόσης


Η

Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας δόσης είναι στο 0.

Γυρίστε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε τον αριθμό των μονάδων που χρειάζεστε για την ένεση.


Μπορείτε να διορθώσετε τη δόση είτε αυξάνοντάς την είτε μειώνοντάς την, γυρνώντας τον επιλογέα δόσης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μέχρις ότου στο παράθυρο ένδειξης δόσης να εμφανιστεί η σωστή δόση. Όταν γυρίζετε τον επιλογέα δόσης, προσέξτε να μην πιέσετε το έμβολο γιατί θα χυθεί ινσουλίνη.


image

Δεν μπορείτε να καθορίσετε μεγαλύτερη δόση από τον αριθμό των μονάδων που έχουν απομείνει στο φυσίγγιο.


H


Επιλογή 5 μονάδων


Επιλογή 24 μονάδων


image

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον επιλογέα και τον δείκτη δόσης για να δείτε πόσες μονάδες έχετε επιλέξει πριν να κάνετε την ένεση ινσουλίνης.


image

Μην μετράτε τα κλικ της συσκευής τύπου πένας. Εάν επιλέξετε και ενέσετε λανθασμένη δόση, το επίπεδο σακχάρου του αίματός σας μπορεί να γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό. Μην χρησιμοποιείτε την κλίμακα υπολειπόμενης δόσης, γιατί δείχνει μόνο περίπου την ποσότητα

ινσουλίνης που απομένει στη συσκευή τύπου πένας.

Ένεση της ινσουλίνης Θ

Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα σας. Χρησιμοποιήστε την τεχνική ενέσεων που σας συμβούλευσε

ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας.

Χορηγήστε τη δόση πατώντας το έμβολο τελείως προς τα μέσα, μέχρις ότου ο δείκτης ευθυγραμμισθεί με την ένδειξη 0. Προσέξτε να πατήσετε μόνο το έμβολο όταν κάνετε την ένεση.


Γυρίζοντας τον επιλογέα δόσης δε θα ενεθεί ινσουλίνη.


Θ


image

Ι

Κρατήστε το έμβολο τελείως πατημένο και αφήστε τη βελόνα να παραμείνει κάτω από το δέρμα για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα.

Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχει χορηγηθεί όλη η δόση.


Απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα, κατόπιν απελευθερώστε το έμβολο.


Πάντα να διασφαλίζετε ότι ο επιλογέας δόσης γυρίζει στο 0 μετά από την ένεση. Εάν ο επιλογέας δόσης σταματήσει πριν γυρίσει στο 0, δεν έχει διανεμηθεί ολόκληρη η δόση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


Ι


image

Κ

Οδηγήστε την βελόνα στο μεγάλο εξωτερικό κάλυμμά της χωρίς να το αγγίζετε. Αφού καλύψετε τη βελόνα, πιέστε τελείως το μεγάλο εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας και ξεβιδώστε τη.


image

Πετάξτε τη βελόνα προσεκτικά και τοποθετείστε το καπάκι ξανά στη συσκευή τύπου πένας.


K


image

Αφαιρείτε πάντοτε τη βελόνα μετά από κάθε ένεση και φυλάσσετε το FlexPen σας χωρίς τη βελόνα προσαρμοσμένη. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


Λοιπές σημαντικές πληροφορίες


image

Οι παροχείς φροντίδας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες - για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από τις βελόνες και διασταυρούμενης

μόλυνσης.


image

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο FlexPen με προσοχή, έχοντας αφαιρέσει τη βελόνα.


image

Να μην μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας ή τις βελόνες σας με άλλους ανθρώπους. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση.


image

Να μην μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή σας τύπου πένας με άλλους ανθρώπους. Το φάρμακό σας μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στην υγεία τους.


image

Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή και τις βελόνες σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν άλλοι, ιδίως τα παιδιά.