Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα

AURID
budesonide


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


AURID 0,025% κρέμα


Βουδεσονίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Παραφίνη λευκή μαλακή, κητοπολυαιθυλενογλυκόλη 1000, παραφίνη, κητοστεατυλική αλκοόλη, σορβικό οξύ (Ε200), κιτρικό οξύ μονοϋδρικό, κιτρικό οξύ, ύδωρ κεκαθαρμένο.


Εμφάνιση του AURID και περιεχόμενα της συσκευασίας


Κουτί που περιέχει σωληνάριο αλουμινίου, µε βιδωτό πλαστικό πώμα, με 30 g κρέμας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144,

153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: 210- 6664805-6

Fax: 210-6664804

e-mail: info@pharmathen.com


Παρασκευαστής ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6,

15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις