Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Actrapid

ΤΙΜΈς

ACTRAPID - 100 IU/ML INJ.SOL 100IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,74 €
Λιανεμποριο: 12,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML INJ.SOL 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,40 €
Λιανεμποριο: 25,36 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Actrapid InnoLet 100 IU/ml (διεθνείς μονάδες/ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ανθρώπινη ινσουλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Actrapid και περιεχόμενα της συσκευασίας


To Actrapid είναι ένα ενέσιμο διάλυμα.

Μεγέθη συσκευασίας των 5 και των 10 προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας των 3 ml. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Δανία


Το φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.


Γυρίστε από την άλλη πλευρά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του InnoLet.

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Actrapid ενέσιμο διάλυμα σε InnoLet


Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το InnoLet σας. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες προσεκτικά, μπορεί να λάβετε πολύ λίγη ή πάρα πολλή ινσουλίνη, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


Το InnoLet σας είναι μία απλή, προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας, η οποία μπορεί να παρέχει από 1 έως 50 μονάδες σε πολλαπλάσια της 1 μονάδας.

image

Το InnoLet έχει σχεδιαστεί για χρήση με τις αναλώσιμες βελόνες NovoFine ή NovoTwist με μήκος όχι μεγαλύτερο από 8mm. Ως προληπτικό μέτρο, να μεταφέρετε πάντοτε μαζί σας μια επιπλέον συσκευή ινσουλίνης σε περίπτωση που το InnoLet σας χαθεί ή πάθει βλάβη.


Έμβολο


Επιλογέας δόσης


Κλίμακα δόσης


Κλίμακα υπολειπόμενης δόσης


Φυσίγγιο ινσουλίνης


Θήκη για βελόνες


Αναλώσιμη βελόνα (παράδειγμα)


ΒελόναΚαπάκι πένας

Προστατευτικό χαρτί

Εσωτερικό κάλυμμα βελόνας

Μεγάλο εξωτερικό κάλυμμα βελόνας


Ξεκινώντας


Ελέγξτε το όνομα και το χρώμα στην ετικέτα του InnoLet σας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει τον σωστό τύπο ινσουλίνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε περισσότερους του ενός τύπους ινσουλίνης. Εάν πάρετε έναν λανθασμένο τύπο ινσουλίνης, το επίπεδο σακχάρου του αίματός σας μπορεί να γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό.

Βγάλτε το καπάκι της πένας.


Προσαρμογή της βελόνας1B


image

Ρύθμιση της δόσης


3


image

Αφαίρεση της βελόνας4


image

Χρησιμοποιείτε πάντοτε νέα βελόνα για κάθε ένεση.

Να αφαιρείτε και να απορρίπτετε πάντοτε τη βελόνα μετά από κάθε ένεση και να φυλάσσετε το InnoLet σας χωρίς τη βελόνα προσαρμοσμένη. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης, διαρροής ινσουλίνης, φραγμένων βελονών και ανακριβούς δοσολογίας.


Λοιπές σημαντικές πληροφορίες


Οι παροχείς φροντίδας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από τις βελόνες και διασταυρούμενης μόλυνσης.


Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο InnoLet με προσοχή, έχοντας αφαιρέσει τη βελόνα.


Να μην μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας ή τις βελόνες σας με άλλους ανθρώπους. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση.


Να μην μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή σας τύπου πένας με άλλους ανθρώπους. Το φάρμακό σας μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στην υγεία τους.


Φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή InnoLet και τις βελόνες σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν άλλοι, ιδίως τα παιδιά.


Συντήρηση της συσκευής τύπου πένας σας


Το InnoLet σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ακρίβεια και ασφάλεια. Θα πρέπει να

τοχειρίζεστε με προσοχή. Εάν πέσει, πάθει βλάβη ή συνθλιβεί, υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής της ινσουλίνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανακριβή δοσολογία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου του αίματος.


Μπορείτε να καθαρίσετε το InnoLet σας με φαρμακευτικό μάκτρο. Μην το βυθίζετε, ούτε να το πλένετε ή να το λιπαίνετε. Αυτά μπορεί να βλάψουν τον μηχανισμό και να προκαλέσουν ανακριβή δοσολογία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου αίματος.


Μην ξαναγεμίζετε το InnoLet σας. Μόλις αδειάσει, πρέπει να απορρίπτεται.