Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

WATER FOR INJECTION/BAXTER (VIAFLO )

ΤΙΜΈς

WATER FOR INJECTION/BAXTER (VIAFLO ) SOLV.PA.IN 100% W/V 1 BAG x 1000 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,11 €
Λιανεμποριο: 1,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Water for Injection/Baxter (Viaflo), Διαλύτης για παρεντερική χρήση


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.


 1. Tι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Water for Injection/Baxter (Viaflo)


  ΜΗΝ λάβετε το Water for Injection/Baxter (Viaflo) από μόνο του. Εάν ενεθεί μόνο του στην κυκλοφορία του αίματός σας, αυτό μπορεί να γίνει η αιτία τα ερυθρά αιμοσφαίρια να πάρουν νερό και να επέλθει έκρηξη (αιμόλυση). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Water for Injection/Baxter (Viaflo) δεν έχει την ίδια συνοχή με το αίμα σας.


  Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) θα αναμειγνύεται πάντα με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα από επαγγελματίες υγείας πριν το λάβετε.


  Θα πρέπει να διαβάζετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου ή των φαρμάκων τα οποία αναμειγνύονται με το Water for Injection/Baxter (Viaflo). Αυτό θα σας πει εάν μπορείτε ή όχι να λάβετε το διάλυμα.


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

  Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Πριν χρησιμοποιήσετε το Water for Injection/Baxter (Viaflo):

  • θα πρέπει πάντα να αναμειγνύεται με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικά σκευάσματα

  • ο επαγγελματίας υγείας θα επιβεβαιώσει ότι το μείγμα έχει περίπου την ίδια συνοχή με το αίμα σας (ισότονο). Ανάλογα από το είδος του φαρμακευτικού σκευάσματος που σας δίνεται, αυτό θα σημαίνει ότι:

   • το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να αραιώνεται με Water for Injection/Baxter (Viaflo)

   • μια άλλη ουσία χρειάζεται να προστεθεί στο μείγμα του Water for Injection/Baxter (Viaflo) και του φαρμακευτικού προϊόντος πριν τη χρήση.


  Είναι πολύ πιθανόν να πάθετε αιμόλυση (διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων) εάν σας δοθεί Water

  for Injection/Baxter (Viaflo) Η αιμοσφαιρίνη που απελευθερώνεται από τα κατεστραμμένα ερυθρά αιμοσφαίρια ενδέχεται να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια σε ορισμένους ασθενείς.


  Για να αποφευχθεί αυτό, ο γιατρός σας θα πάρει ένα δείγμα από το αίμα σας για να ελέγξει το ισοζύγιο των χημικών ουσιών στο αίμα σας (την ιοντική ισορροπία).


  Πριν σας δοθούν φαρμακευτικά σκευάσματα αναμεμειγμένα με Water for Injection/Baxter (Viaflo), ο γιατρός σας θα ελέγξει ότι:

  • τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι σταθερά στο Water for Injection/Baxter (Viaflo)

  • τα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.


   Άλλα φάρμακα και Water for Injection/Baxter (Viaflo)

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


   Τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε αναμεμειγμένα με Water for Injection/Baxter (Viaflo) ίσως αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.


   Χρήση του Water for Injection/Baxter (Viaflo) με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

   Πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας τι επιτρέπεται να τρώτε ή να πίνετε.


   Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

   Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.


   Οποιοσδήποτε κίνδυνος για το αγέννητο παιδί ή την εγκυμοσύνη σας θα εξαρτηθεί από ποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injection/Baxter (Viaflo).


   Οποιοσδήποτε κίνδυνος για το μωρό σας κατά τη διάρκεια του θηλασμού θα εξαρτηθεί επίσης από ποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injection/Baxter (Viaflo).


   Ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο από την λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων.


   Ο γιατρός θα σας δώσει φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού μόνο αν είναι απαραίτητο.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

   Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.


   Οποιαδήποτε επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων θα εξαρτηθεί από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injection/Baxter (Viaflo). O γιατρός σας θα είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει σχετικά με το θέμα αυτό.


 2. Πώς θα σας χορηγηθεί το Water for Injection/Baxter (Viaflo)


  Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) θα σας χορηγηθεί από έναν γιατρό ή νοσοκόμο.


  Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πόση ποσότητα χρειάζεστε, πότε και πώς θα σας χορηγηθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιο ή ποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρειάζεται να λάβετε μαζί με το Water for Injection/Baxter (Viaflo). Ο γιατρός σας θα λάβει επίσης υπόψη του, την ηλικία σας, το βάρος, την κατάσταση της υγείας σας και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία λαμβάνετε.

  ΔΕΝ ΘΑ πρέπει να σας χορηγηθεί Water for Injection/Baxter (Viaflo) εάν υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια στο διάλυμα ή εάν η συσκευασία έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο.


  Εάν χορηγήθηκε μεγαλύτερη δόση Water for Injection/Baxter (Viaflo) από την κανονική

  Εάν σας χορηγηθεί υπερβολική ποσότητα Water for Injection/Baxter (Viaflo) (υπερ-έγχυση), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αιμόλυση. Αιμόλυση είναι όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια απορροφούν νερό και εκρήγνυνται.

  Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που είναι αναμεμειγμένα με το Water for Injection/Baxter (Viaflo) ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν συμπτώματα εάν χορηγούνται σε υπερβολικές ποσότητες (υπερ- έγχυση). Οποιαδήποτε σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας θα εξαρτηθούν από το ποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιείτε αναμεμειγμένα με το Water for Injection/Baxter (Viaflo).


  Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας η θεραπεία σας θα διακοπεί και θα σας δοθεί θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.


  Θα πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο οδηγιών Χρήσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων που αναμειγνύονται με το Water for Injection/Baxter (Viaflo) όπου παρατίθεται κατάλογος των πιθανών συμπτωμάτων υπερ-έγχυσης.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρός σας.


 3. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Ίσως παρατηρηθεί έκρηξη (αιμόλυση) των ερυθρών αιμοσφαιρίων εάν:

  • χρησιμοποιείτε Water for Injection/Baxter (Viaflo) μόνο του

  • χρησιμοποιείται το Water for Injection/Baxter (Viaflo) για την παρασκευή διαλυμάτων για ένεση ή έγχυση τα οποία δεν έχουν παρόμοια πυκνότητα με το αίμα σας (ισοτονικό).


  Εάν κάποιο φάρμακο έχει προστεθεί στο Water for Injection/Baxter (Viaflo), το προστιθέμενο

  φάρμακο ενδέχεται να προκαλέσει επίσης ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα εξαρτηθούν από το φάρμακο που έχει προστεθεί. Θα πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του προστιθέμενου φαρμάκου όπου παρατίθεται κατάλογος των πιθανών συμπτωμάτων.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:


  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ.: +30 21 32040380/337

  Φαξ: +30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 4. Πώς να φυλάσσετε το Water for Injection/Baxter (Viaflo)

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

  Μην αφαιρείτε το Water for Injection/Baxter (Viaflo) από τον εξωτερικό πλαστικό επιθύλακα μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.


  Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) ΔΕΝ ΘΑ πρέπει να σας χορηγηθεί μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον σάκο μετά τη λέξη «Λήξη». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μόλις η συσκευασία ανοιχθεί, το Water for Injection/Baxter (Viaflo) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.


 5. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Water for Injection/Baxter (Viaflo)

Το μόνο συστατικό είναι στείρο ύδωρ για ενέσιμα. Κάθε σάκος περιέχει 100% στείρο ύδωρ για ενέσιμα.

Εμφάνιση του Water for Injection/Baxter (Viaflo) και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα. Διατίθεται σε πλαστικούς σάκους από πολυολεφίνη/πολυαμίδιο (Viaflo). Κάθε σάκος είναι περιτυλιγμένος σε έναν αεροστεγή, προστατευτικό, εξωτερικό πλαστικό επιθύλακα.


Τα μεγέθη των σάκων είναι:Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασίας.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης 141 21 Ν. Ηράκλειο - Αττική

Τηλ.: 210 28 80 000


Παρασκευαστές:

Baxter Healthcare Ltd. Caxton Way

Thetford

Norfolk – IP24 3SE Ηνωμένο Βασίλειο Baxter S.A.

Boulevard R. Branquart, 80 7860 Lessines

Βέλγιο

Bieffe Medital Sabinañigo Ctra de Biescas-Senegüé 22666 Sabiñànigo (Huesca) Ισπανία


Baxter Healthcare S.A. Moneen Road

Castlebar – County Mayo Ιρλανδία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον {ΜΜ/ΕΕΕΕ}


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας: Χειρισμός και Προετοιμασία

Χρησιμοποιήστε μόνο εάν το διάλυμα είναι διαυγές, χωρίς ορατά σωματίδια και εάν ο περιέκτης δεν έχει υποστεί βλάβη. Χορηγήστε αμέσως, μετά την εισαγωγή της συσκευής έγχυσης.

Μην αφαιρείτε τον σάκο από τον επιθύλακα μέχρι να είστε έτοιμοι για χρήση. Ο εσωτερικός σάκος διατηρεί τη στειρότητα του προϊόντος.

Μη χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες σε εν σειρά συνδέσεις. Τέτοια χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εμβολισμό από αέρα, λόγω της υπολειμματικής ποσότητας αέρα που αντλείται από τον κύριο περιέκτη, πριν ολοκληρωθεί η χορήγηση του υγρού από τον δευτερεύοντα περιέκτη.

Το Water for Injection/Baxter (Viaflo) δεν θα πρέπει να εγχέεται μόνο του. Πριν από την παρεντερική χορήγηση, κάνετε το προς έγχυση διάλυμα ισότονο.

Είναι δυνατή η εισαγωγή πρόσθετων συστατικών πριν την έγχυση ή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, μέσω της επανασφραγιζόμενης θέσης προσθήκης φαρμάκων. Επιβάλλεται η πλήρης και προσεκτική ανάμειξη οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου. Διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως και να μην αποθηκεύονται.

Η έγχυση θα πρέπει να χορηγείται με στείρο εξοπλισμό χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική. Πρέπει να γίνεται πλήρωση του εξοπλισμού με το διάλυμα της έγχυσης προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή αέρα στο σύστημα.


Απορρίψτε μετά από την πρώτη χρήση.


Απορρίψτε οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ποσότητα.


Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους σάκους.


Οι ακόλουθοι όγκοι πλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ετοιμασία του τελικού διαλύματος:


59 ml για τον σάκο των 50 ml

111 ml για τον σάκο των 100 ml

271 ml για τον σάκο των 250 ml

530 ml για τον σάκο των 500 ml

1.040 ml για τον σάκο των 1.000 ml


 1. Άνοιγμα

  1. Αφαιρέστε τον περιέκτη Viaflo από τον επιθύλακά του ακριβώς πριν τη χρήση.

  2. Ελέγξτε για μικροδιαρροές πιέζοντας σταθερά τον εσωτερικό σάκο. Εάν διαπιστωθεί διαρροή, απορρίψτε το διάλυμα, καθώς η στειρότητα μπορεί να έχει επηρεαστεί.

  3. Ελέγξτε το διάλυμα ως προς τη διαύγεια και την απουσία ξένων σωματιδίων. Εάν το διάλυμα δεν είναι διαυγές ή περιέχει ξένα σωματίδια, απορρίψτε το διάλυμα.


 2. Προετοιμασία για τη χορήγηση μετά την επίτευξη της ισοτονικότητας

  1. Αναρτήστε τον περιέκτη από το ειδικό στήριγμα.

  2. Απομακρύνετε την πλαστική ασφάλεια από τη θυρίδα εξόδου στη βάση του περιέκτη:

   • πιάστε το μικρό πτερύγιο στο λαιμό της θυρίδας με το ένα χέρι,

   • πιάστε το μεγάλο πτερύγιο στο πώμα με το άλλο χέρι και στρίψτε,

   • το πώμα θα τιναχθεί.

  3. Εφαρμόστε άσηπτη τεχνική για τη ρύθμιση της έγχυσης.

  4. Συνδέστε τη συσκευή χορήγησης. Συμβουλευθείτε τις πλήρεις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή για τη σύνδεση, την προετοιμασία της συσκευής και τη χορήγηση του διαλύματος.


 3. Τεχνικές για την προσθήκη πρόσθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων

  Προειδοποίηση: Τα πρόσθετα μπορεί να μην είναι συμβατά


  Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος πριν τη χορήγηση

  1. Απολυμάνετε τη θέση χορήγησης φαρμάκου.

  2. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 gauge (1,10 mm) έως 22 gauge (0,70 mm), διατρήσατε την επανασφραγιζόμενη θυρίδα προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.

  3. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πολύ καλά. Για υψηλής πυκνότητας φάρμακα όπως το χλωριούχο κάλιο, χτυπήστε ελαφρά τις θυρίδες χορήγησης ενώ είναι γυρισμένες προς τα πάνω και αναμείξτε.


Προειδοποίηση: Μην αποθηκεύετε σάκους που περιέχουν πρόσθετα φαρμακευτικά σκευάσματα.


Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος κατά τη διάρκεια της χορήγησης

 1. Κλείστε τη στρόφιγγα της συσκευής χορήγησης.

 2. Απολυμάνετε τη θέση προσθήκης φαρμάκου.

 3. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 gauge (1,10 mm) έως 22 gauge (0,70 mm), διατρήσατε την επανασφραγιζόμενη θυρίδα προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.

 4. Απομακρύνετε τον περιέκτη από τον πόλο ανάρτησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων ή/και γυρίστε τον στην ανάποδη θέση.

 5. Εκκενώστε και τις δύο θυρίδες χτυπώντας ελαφρά, ενώ ο περιέκτης είναι στην ανάποδη θέση.

 6. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πάρα πολύ καλά.

 7. Επαναφέρατε τον περιέκτη στη θέση χρήσης, ξανανοίξατε τη στρόφιγγα και συνεχίστε τη χορήγηση.


 1. Διάρκεια ζωής κατά τη διάρκεια της χρήσης: Πρόσθετα φάρμακα


  Η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου στο pH του Water for Injection/Baxter (Viaflo) στον περιέκτη Viaflo (4,5 έως 7,0), θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν τη χρήση.


  Από μικροβιολογικής άποψης, το αραιωμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως, εκτός εάν η αραίωση έχει πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης και οι συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.


 2. Ασυμβατότητες των πρόσθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων


Όπως σε όλα τα παρεντερικά διαλύματα, η συμβατότητα των πρόσθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων με το διάλυμα στον περιέκτη Viaflo θα πρέπει να εκτιμάται πριν την προσθήκη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Χρήσης του φαρμακευτικού σκευάσματος που προστίθεται.


Πριν την προσθήκη ενός φαρμάκου, επιβεβαιώστε τη διαλυτότητα και τη σταθερότητά του στο νερό εντός του εύρους του pH του Water for Injection/Baxter (Viaflo) (4,5 έως 7,0).