Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Namuscla

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Namuscla 167 mg σκληρά καψάκια μεξιλετίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Namuscla και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα σκληρά καψάκια Namuscla είναι κόκκινα σκληρά καψάκια ζελατίνης γεμάτα με λευκή σκόνη. Το Namuscla διατίθεται σε κυψέλες που περιέχουν 30, 50, 100 ή 200 καψάκια.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Lupin Europe GmbH Hanauer Landstraße 139-143, 60314 Frankfurt am Main Γερμανία


Παρασκευαστής

Hormosan Pharma GmbH Hanauer Landstraße 139-143, 60314 Frankfurt am Main Γερμανία


Lupin Healthcare (UK) Ltd

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street SL1 2BE Slough, Berkshire,

Ηνωμένο Βασίλειο


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EE, EL, ES, FR, DE

FI, HR, IE, IS, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE


Lupin Europe GmbH Tel: +49 69 96759087

Email: customerserviceLEG@lupin.com

Lupin Europe GmbH

Tel: +49 (0) 800 182 4160

Email: customerserviceLEG@lupin.com


UK


Lupin Europe GmbH

Tel: +44 (0) 800-088-5969

Email: customerserviceLEG@lupin.com


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε στις


.