Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Flagysten


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Flagysten “500 mg + 100 mg υπόθετα”


Μετρονιδαζόλη και κλοτριμαζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.Εμφάνιση του Flagysten και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα Flagysten είναι κολπικά υπόθετα σε συσκευασίες των 10 κολπικών υποθέτων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Nassington Ltd

3A Ippokratous str. Acropoli 2006, Nicosia, Cyprus


Παρασκευαστής

Lavipharm AE

Αγ. Μαρίνας, Παιανία Αττικής, ΤΘ 59, 19002, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις