Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Advantan

ΤΙΜΈς

ADVANTAN CREAM 0,1% W/W TUBx15G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,98 €
Λιανεμποριο: 2,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ADVANTAN CUT.SOL 0,1% w/v BOTTx50 ML πλαστικό φιαλίδιο+σταγονόμετρο πλαστικό φιαλίδιο+σταγονόμετρο

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,96 €
Λιανεμποριο: 8,21 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ADVANTAN EMUL.EXT.U 0,1%W/W BTXTUBX50G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,14 €
Λιανεμποριο: 8,46 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ADVANTAN CREAM 0,1% W/W TUBx60G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,86 €
Λιανεμποριο: 9,46 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ADVANTAN OINTMENT 0,1%W/W TUBx60G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,86 €
Λιανεμποριο: 9,46 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Advantan 0,1% w/w δερματικό γαλάκτωμα Μεθυλπρεδνιζολόνη ακεπονική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του δερματικού γαλακτώματος Advantan και περιεχόμενα της συσκευασίας

Δερματικό γαλάκτωμα (γαλάκτωμα ελαίου σε ύδωρ (o/w), λευκό αδιαφανές γαλάκτωμα). Σωληνάριο των 20 g και 50 g.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα/Κάτοχος ειδικής άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25

Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: 0030 210 6187500


Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο

Novagem Ltd, Λευκωσία Τηλ.: 00357 22 483858


Παρασκευαστής

Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Segrate, Milano, Ιταλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις .