Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NovoMix

ΤΙΜΈς

NOVOMIX 30 FLEXPEN INJ.SUSP 100 U/ML 5 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΝΑΣ x 3ML ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΝΑΣ Χ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 31,02 €
Λιανεμποριο: 42,75 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


NovoMix 70 FlexPen 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

70% διαλυτή ινσουλίνη aspart και 30% ινσουλίνη aspart κρυσταλλοποιημένη με πρωταμίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας


Λοιπές σημαντικές πληροφορίες


image

Οι παροχείς φροντίδας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες, για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού από τις βελόνες και διασταυρούμενης μόλυνσης.


image

Πετάξτε το χρησιμοποιημένο FlexPen με προσοχή, έχοντας αφαιρέσει τη βελόνα.


image

Να μη μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή τύπου πένας ή τις βελόνες σας με άλλους ανθρώπους. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση.

image

Να μη μοιράζεστε ποτέ τη συσκευή σας τύπου πένας με άλλους ανθρώπους. Το φάρμακό σας μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στην υγεία τους.


image

Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή και τις βελόνες σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν άλλοι, ιδίως τα παιδιά.