Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Beromun

ΤΙΜΈς

BEROMUN PD.SOL.INF 1MG/VIAL BTx4VIALS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7.049,51 €
Λιανεμποριο: 7.621,93 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Beromun 1 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Tasonermin


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Beromun και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Beromun είναι λευκή έως υποκίτρινη κόνις για διάλυμα προς έγχυση (κόνις προς έγχυση) που παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο με λαστιχένιο πώμα εισχώρησης συγκρατημένο με δακτύλιο από αλουμίνιο και αποσπώμενο πώμα.

Κάθε συσκευασία περιέχει 4 φιαλίδια κόνεως.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

BELPHARMA s.a.

2, Rue Albert 1er

L-1117 Λουξεμβούργο

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου


Παρασκευαστής

Eumedica NV

Chemin de Nauwelette 1

B-7170 Manage Βέλγιο

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας:


BELPHARMA s.a.

2, Rue Albert 1er

L-1117 Λουξεμβούργο

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Tel : +352 27403070


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.