Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Miralust

ΤΙΜΈς

MIRALUST CHW.TAB 4MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,30 €
Λιανεμποριο: 8,68 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRALUST CHW.TAB 5MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,87 €
Λιανεμποριο: 9,47 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRALUST F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,87 €
Λιανεμποριο: 9,47 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Miralust 4mg μασώμενα δισκία μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσει το παιδί σας να παίρνει αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

κυτταρίνη μικροκυσταλλική, μαννιτόλη, διασταυρούμενη καρμελλόζη νατριούχος, οξείδιο σιδήρου ερυθρό (E172), υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βελτιωτικό γεύσης κεράσι, ασπαρτάμη (E951), μαγνήσιο στεατικό.


Εμφάνιση του Miralust και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα μασώμενα δισκία 4mg είναι ροζ χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, με χαραγμένη τη λέξη “4” στη μία πλευρά.

To Miralust είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες κυψέλης (blister) PA/Aluminium/PVC//Aluminium των 7, 14 και 28 δισκίων.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


image

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγίας Κυριακής 20

145 61 Κηφισιά

Τηλ.: 210.6254630

Φαξ: 210.6202305


Παρασκευαστής

image

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. marsz. J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice Πολωνία


Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία Miralust 4 mg Kautabletten Δημοκρατία της Τσεχίας Miralust 4 mg

Ελλάδα Miralust


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις