Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Miralust

ΤΙΜΈς

MIRALUST CHW.TAB 4MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,30 €
Λιανεμποριο: 8,68 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRALUST CHW.TAB 5MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,87 €
Λιανεμποριο: 9,47 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRALUST F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 TABS (BLISTER 4x7 TABS) (BLISTER 4x7 TABS) σε (PA/Aluminium/PVC aluminium blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,87 €
Λιανεμποριο: 9,47 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Miralust 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

image

Λακτόζη μονοϋδρική (133,60 mg), κυτταρίνη μικροκυσταλλική, διασταυρούμενη καρμελλόζη νατριούχος, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E463), μαγνήσιο στεατικό

Επικάλυψη

image

Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E463), υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίου (E171), οξείδιο σιδήρου κίτρινο (E172), οξείδιο σιδήρου ερυθρό (E172), οξείδιο σιδήρου μέλαν (E172).


Εμφάνιση του Miralust και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα Miralust επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 10mg είναι μπεζ χρώματος, τετράγωνα με στρογγυλεμένα άκρα, με χαραγμένη τη λέξη “10” στη μία πλευρά.

To Miralust είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες κυψέλης (blister) PA/Aluminium/PVC/ Aluminium των 7, 14 και 28 δισκίων.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


image

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγίας Κυριακής 20

145 61 Κηφισιά

Τηλ.: 210.6254630

Φαξ: 210.6202305


Παρασκευαστής

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. marsz. J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice Πολωνία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία Miralust 10 mg Filmtabletten Δημοκρατία της Τσεχίας Miralust 10 mg

Ελλάδα Miralust


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις