Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

DONAROT


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


DONAROT 750 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Θειική Γλυκοζαμίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας.Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Donarot και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Donarot

 3. Πώς να πάρετε το Donarot

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Donarot

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Donarot και ποια είναι η χρήση του


  To Donarot περιέχει θειική γλυκοζαμίνη, που ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, τα οποία ονομάζονται άλλοι αντιφλεγμονώδεις και αντιρρευματικοί παράγοντες, μη στεροειδείς. Η θειική γλυκοζαμίνη είναι φυσικό συστατικό του ανθρωπίνου οργανισμού και παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοχημεία του χόνδρου, δεδομένου ότι ενέχεται στη φυσιολογική σύνθεση των πολυσακχαριδικών αλυσίδων των βασικών γλυκοζαμινογλυκανών του αρθρικού θύλακα και του αρθρικού υγρού.


  Φαρμακολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι η εξωγενής γλυκοζαμίνη είναι το προτιμώμενο και ουσιώδες υπόστρωμα στη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών από τα χονδροκύτταρα και, επομένως, στη σύνθεση των πρωτεογλυκανών και ότι μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες αυτές της βιοσύνθεσης.

  To Donarot χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας (φθοράς του αρθρικού χόνδρου).


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Donarot


  Μην πάρετε το Donarot

  • Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη γλυκοζαμίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  • Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί στα οστρακοειδή, καθώς το δραστικό συστατικό του προέρχεται από οστρακοειδή.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Donarot:

  • Εάν υποφέρετε από διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται στενότερη παρακολούθηση του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα, κατά την έναρξη της θεραπείας με το Donarot.

  • Σε περίπτωση που υποφέρετε από άσθμα, καθώς μπορεί να έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάπτυξη αλλεργικής αντίδρασης στη γλυκοζαμίνη, με ενδεχόμενη επιδείνωση των συμπτωμάτων σας.

  • Σε περίπτωση που έχετε σοβαρά προβλήματα με το ήπαρ και/ή τους νεφρούς σας.

  • Σε περίπτωση που πάσχετε και από άλλη αρθροπάθεια πέραν της οστεαρθρίτιδας


   Παιδιά και έφηβοι

   Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και σε εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.


   Άλλα φάρμακα και Donarot


  • Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω: Ορισμένους τύπους φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη της πήξης του αίματος (π.χ. βαρφαρίνη, δισκουμαρόλη, φαινπροκουμόνη, ασενοκουμαρόλη και φλουινδιόνη). Η επίδραση αυτών των φαρμάκων μπορεί να είναι ισχυρότερη σε συνδυασμό με γλυκοζαμίνη. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς που λαμβάνουν τέτοιους συνδυασμούς θα πρέπει να παρακολουθούνται ιδιαίτερα προσεκτικά κατά την έναρξη ή τη λήξη της θεραπείας με γλυκοζαμίνη.

  • αντιβιοτικά τετρακυκλίνης


  Δεν έχουν διεξαχθεί εξειδικευμένες μελέτες αλληλεπίδρασης. Εντούτοις, από τις φυσικοχημικές και φαρμακοκινητικές ιδιότητες της θειικής γλυκοζαμίνης προκύπτει ότι υπάρχει χαμηλή δυνατότητα αλληλεπιδράσεων.


  Ταυτόχρονα με τη θειική γλυκοζαμίνη μπορούν να χορηγηθούν στεροειδή και μη στεροειδή αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη (συμπεριλαμβανομένων ΜΣΑΦ) είτε για ανακούφιση των ασθενών κατά τη διάρκεια των ενδεχόμενων εξάρσεων της νόσου, είτε στα αρχικά στάδια της θεραπείας, όταν οι δράσεις της γλυκοζαμίνης στη συμπτωματολογία μπορεί να καθυστερήσουν επί 1-2 εβδομάδες.


  Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χορηγούνται χωρίς συνταγή.


  Το Donarot με τροφή και ποτό

  Να παίρνετε το Donarot κατά προτίμηση με τα γεύματα


  Κύηση και θηλασμός

  Να μην χρησιμοποιείτε το Donarot κατά την κύηση και το θηλασμό.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

  Δεν υπάρχει καμία σημαντική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ή στο κινητικό σύστημα, ικανή να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Εντούτοις, συνιστάται προσοχή αν παρατηρηθούν κεφαλαλγία, υπνηλία, κόπωση, ζάλη ή οπτικές διαταραχές.


  Το Donarot περιέχει νάτριο


  Το φάρμακο αυτό περιέχει 75,5 mg νατρίου (κύριο συστατικό μαγειρικού/επιτραπέζιου άλατος) σε κάθε δισκίο. Αυτό ισοδυναμεί με το 3,8% της συνιστώμενης μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου με την διατροφή για έναν ενήλικα.


 3. Πώς να πάρετε το Donarot


  Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας.

  Ενήλικες

  Δυο δισκία την ημέρα, κατά προτίμηση με τα γεύματα. Διάρκεια θεραπείας: 3 μήνες

  Το θεραπευτικό σχήμα μπορεί να επαναληφθεί ανά διαστήματα 2 μηνών ή όταν υποτροπιάσουν τα συμπτώματα.


  Χρήση σε παιδιά και εφήβους

  To Donarot δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.


  Ηλικιωμένοι

  Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες σε ηλικιωμένους, αλλά σύμφωνα με την κλινική εμπειρία δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας, όταν χορηγείται σε υγιείς ηλικιωμένους ασθενείς.


  Άτομα με βεβαρημένη νεφρική και/ή ηπατική λειτουργία

  Δεν μπορούν να δοθούν συστάσεις για τη δοσολογία, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί σχετικές μελέτες.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Donarot από την κανονική

  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Donarot από την κανονική, πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή ένα νοσοκομείο.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Donarot

  Πάρτε τη δόση μόλις το θυμηθείτε, εκτός και αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Donarot

  Μπορεί να επανεμφανισθούν τα συμπτώματα σας


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Donarot μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρατηρούνται σε περισσότερους από 1 και σε λιγότερους από 10 ασθενείς στους 100): πονοκέφαλος, υπνηλία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, ναυτία, αέρια στα έντερα, πόνος στην κοιλιά, δυσπεψία, κόπωση.


  Μη συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρατηρούνται σε περισσότερους από 1 και σε λιγότερους από 10 ασθενείς στους 1.000): κηλιδώδης φλεγμονή του δέρματος (ερύθημα), φαγούρα, έξαψη, δερματικό εξάνθημα.


  Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας(δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία), μη ικανοποιητικός έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη, αϋπνία, ζάλη, οπτικές διαταραχές, καρδιακές αρρυθμίες (π.χ. ταχυκαρδία), , βρογχικό άσθμα ή επιδείνωσή του, έμετος, ίκτερος, αγγειοοίδημα απώλεια τριχωτού, κνίδωση, περιφερικό οίδημα, αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αυξημένη γλυκόζη αίματος, αυξημένη αρτηριακή πίεση, διακύμανση του Διεθνούς Κανονικοποιημένου Λόγου (INR, εργαστηριακής παραμέτρου που περιγράφει την πηκτικότητα του αίματος).


  Έχουν αναφερθεί και περιστατικά υπερχοληστερολαιμίας (αλλά δεν έχει καταδειχθεί η αιτιώδης σχέση με το Donarot).


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 213 2040380/337. Φαξ: + 30 210 6549585. Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το Donarot


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.

  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά την «EXP» .Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το DonarotΕμφάνιση του Donarot και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία Donarot είναι επιμήκη, λευκά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, χωρίς χαραγή διχοτόμησης.


Μεγέθη συσκευασίας: 60 και 180 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Meda Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg, Γερμανία


Τοπικός αντιπρόσωπος

ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.Αχαΐας 5 και Τροιζηνίας 145-64, Νέα Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: 210 6254175

Fax: 210 6254190


Παρασκευαστήςή

MADAUS GmbH

Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf Germany

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ}.