Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Valperol

ΤΙΜΈς

VALPEROL F.C.TAB 80MG/TAB BTx30 (PVC/PCTFE-Alu blisters) (PVC/PCTFE-Alu blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,65 €
Λιανεμποριο: 5,04 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

VALPEROL F.C.TAB 160MG/TAB BTx30 (PVC/PCTFE-Alu blisters) (PVC/PCTFE-Alu blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,35 €
Λιανεμποριο: 6,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Valperol 40 mg Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία Valperol 80 mg Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία Valperol 160 mg Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία

Βαλσαρτάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

  1. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Valperol


Εμφάνιση του Valperol και περιεχόμενο της συσκευασίας

Valperol 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα, στρογγυλά, κυρτά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με διάμετρο πυρήνα 8mm.

Valperol 80mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα, στρογγυλά, κυρτά, με χαραγή επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με διάμετρο πυρήνα 10.4mm. Η χαραγή προορίζεται μόνο για τη διευκόλυνση της θραύσης για ευκολία κατάποσης και όχι για τον διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.

Valperol 160mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα, κυρτά, με χαραγή από τη μία πλευρά, με το εντύπωμα “MC” από την άλλη πλευρά, σε σχήμα κάψουλας, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με διαστάσεις πυρήνα 17.5 x 8mm. Η χαραγή προορίζεται μόνο για τη διευκόλυνση της θραύσης για ευκολία κατάποσης και όχι για τον διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.


Τα δισκία συσκευάζονται σε PVC/PE/PVDC-Alu κυψέλες (blisters) και PVC/PCTFE-Alu κυψέλες (blisters).

Μεγέθη συσκευασιών: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 280 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Παρασκευαστής

Medochemie Ltd – Central Factory Κωνσταντινουπόλεως 1-10,

Λεμεσός, 3011, Κύπρος


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας MEDOCHEMIE HELLAS A.Ε.

Παστέρ 6, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν επικοινωνήστε με τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας.


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο σε χώρες μέλη της ΕΟΧ με τα ακόλουθα ονόματα:


Σουηδία

Vapress

Βουλγαρία

VAPRESS

Κύπρος

VAPRESS

Δημοκρατία της Τσεχίας

VAPRESS

Εσθονία

VALSARTAN MEDOCHEMIE

Ελλάδα

VALPEROL


Λετονία

VAPRESS

Λιθουανία

VAPRESS

Ρουμανία

VAPRESS

Σλοβακία

VAPRESS


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε στις 17 – 11- 2016.