Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Isentress

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Isentress 100 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα

ραλτεγκραβίρη


Εάν είστε γονιός παιδιού ή φροντίζετε ένα παιδί που λαμβάνει Isentress, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να δίνετε αυτό το φάρμακο στο παιδί σας, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


image

Βήμα 11. Ελέγξτε για φυσαλίδες αέρα


Κρατήστε τη σύριγγα με την άκρη προς τα επάνω. Χτυπήστε την ελαφρά με το δάκτυλό σας για να μετατοπίσετε πιθανές φυσαλίδες αέρα προς τα επάνω.


Πιέστε αργά το έμβολο για να αναγκάσετε τον αέρα να βγει έξω.


image

Ελέγξτε ξανά την ποσότητα του Isentress στη σύριγγα.

Εάν είναι μικρότερη από τη συνταγογραφημένη δόση, βάλτε την άκρη ξανά μέσα στο κύπελλο με το

Isentress που έχετε προετοιμάσει και τραβήξτε το έμβολο προς τα πίσω, μέχρι να φτάσετε στην ένδειξη της σωστής δόσης.


image

Βήμα 12. Χορηγήστε το Isentress στο μωρό σας


Βάλτε την άκρη της σύριγγας μέσα στο στόμα του μωρού σας

έτσι ώστε να ακουμπάει είτε στο δεξιό

είτε στο αριστερό μάγουλο.


image

Πιέστε αργά το έμβολο για να χορηγήσετε το Isentress που προετοιμάσατε. Εάν το παιδί σας αντιδράσει, βγάλτε την άκρη της σύριγγας από το στόμα και προσπαθήστε ξανά. Είναι σημαντικό το παιδί σας να πάρει όλη τη συνταγογραφημένη δόση (αλλά είναι εντάξει εάν μια μικρή ποσότητα παραμείνει στην άκρη της σύριγγας).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το παιδί σας δεν πάρει όλη τη συνταγογραφημένη δόση ή φτύσει ένα μέρος της, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε.


Βήμα 13. Καθαρίστε


Αδειάστε το υπόλειμμα του Isentress που έχετε προετοιμάσει στα απορρίμματα.

image

Μην το αδειάσετε στον νεροχύτη.


Αφαιρέστε τα έμβολα

από όσες σύριγγες χρησιμοποιήσατε.


Πλύνετε με τα χέρια σας τις σύριγγες, τα έμβολα και το κύπελλο ανάμιξης

με ζεστό νερό και σαπούνι για τα πιάτα.

Μην πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.


Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε στον αέρα. Τοποθετήστε τα πάντα σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος.


Πώς θα πρέπει να φυλάξω το Isentress;


Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

image

Μην ανοίξετε τους φακελλίσκους του Isentress έως ότου είστε έτοιμοι να προετοιμάσετε μια δόση.


Φροντίστε να είστε συνεπείς με τις επισκέψεις στον γιατρό σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα πόσο

Isentress πρέπει να χορηγήσετε.