Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Optallerg

ΤΙΜΈς

OPTALLERG EY.DRO.SOL 0.5MG/ML BTx1 VIALx5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,40 €
Λιανεμποριο: 6,06 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Optallerg, 0.5 mg/ml, οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα Υδροχλωρική επιναστίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας:


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 2132040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς φυλάσσεται το Optallerg


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση του φιαλιδίου μετά την ένδειξη EXP και στο κουτί μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι οι οφθαλμικές σταγόνες έχουν σημάδια αλλοίωσης, για παράδειγμα αλλαγή στο χρώμα, και επιστρέψετε το προϊόν στο φαρμακοποιό σας.


  Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο κουτί για να προστατεύεται από το φως.


  Πρέπει να πετάξετε το φιαλίδιο 28 ημέρες μετά την ημερομηνία που το ανοίξατε για πρώτη φορά, ακόμη και εάν έχουν μείνει μερικές σταγόνες. Αυτό θα σας προστατεύσει από το ενδεχόμενο μόλυνσης. Για να θυμάστε, σημειώστε την ημερομηνία που το ανοίξατε στον κενό χώρο στο κουτί.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το Optallerg


Εμφάνιση του Optallerg και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Optallerg είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων σε πλαστικό φιαλίδιο με βιδωτό πώμα. Όταν είναι κλειστό, κάθε φιαλίδιο είναι γεμάτο περίπου κατά τα τρία-τέταρτα και περιέχει 5 ml διαλύματος.

Κάθε συσκευασία περιέχει 1 φιαλίδιο.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

VERISFIELD (UK) LTD.

41 Chalton street, London, NW1 1JD, United Kingdom


Παραγωγός ΚΟΠΕΡ ΑΕ

Αριστοβούλου 64, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: