Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Librax

ΤΙΜΈς

LIBRAX C.TAB (5+2.5)MG/TAB ΒΤΧ30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,14 €
Λιανεμποριο: 1,57 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Librax (5+2,5) mg επικαλυμμένα δισκία

Χλωροδιαζεποξείδη/Βρωμιούχο κλιδίνιο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μην πάρετε το Librax και ενημερώστε τον γιατρό σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Librax:


Εμφάνιση του Librax και περιεχόμενα της συσκευασίας

Επικαλυμμένο δισκίο σε συσκευασία κυψέλης (blister) των 30 δισκίων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Meda Pharmaceuticals S.A. Αγίου Δημητρίου 63

174 56, Άλιμος Ελλάδα

Τηλ.: 210 67 75 690


Παρασκευαστής

Labiana Pharmaceuticals S.L. Casanova 27-31

08757 Corbera de Llobregat, Barcelona Ισπανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις