Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

SARTAFIN PLUS

ΤΙΜΈς

SARTAFIN PLUS F.C.TAB (100+25)MG/TAB BTx28 TABS (BLIST 2x14) PVC/PE/PVDC/ALOUM. FOIL (BLIST 2x14) PVC/PE/PVDC/ALOUM. FOIL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,43 €
Λιανεμποριο: 7,48 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


SARTAFIN PLUS επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία καλιούχος λοσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr, www.eof.gr).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσεται το SARTAFIN PLUS


  Να φυλάσσεται το φάρμακο αυτό σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Blisters

  Φυλάσσετε το SARTAFIN PLUS στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 250C.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πιά. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το SARTAFIN PLUS

Οι δραστικές ουσίες είναι καλιούχος λοσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη.


SARTAFIN PLUS 100 mg/25 mg περιέχει 100 mg καλιούχο λοσαρτάνη και 25 mg

υδροχλωροθειαζίδη ως ενεργά συστατικά


Έκδοχα

Πυρήνας

Microcrystalline cellulose, Manittol

Starch maize pregelatinized Polyvidone

Sodium starch glycolate Magnesium stearate


Επικάλυψη Hypromellose Titanium dioxide Hyprolose Propylene glycol Sorbic acid Vanillin Quinoline yellow

Sorbitan mono-oleate


Εμφάνιση του SARTAFIN PLUS και περιεχόμενο της συσκευασίας


SARTAFIN PLUS 100 mg/25 mg διατίθεται ως απαλό κίτρινο, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.


SARTAFIN PLUS 100 mg/25 mg συσκευασίες σε blister PVC/PE/PVDC με aluminum σε κουτιά που περιέχουν 10, 14, 20 & 28 δισκία.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός


LYOFIN LTD

Δερβενακίων 38, 15344 Γέρακας, Αττικής

Τηλ.: 210 6393944

Fax: 210 6619944


Παραγωγός

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον {MM/ΕΕΕΕ}