Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

LOSADRAC

ΤΙΜΈς

LOSADRAC F.C.TAB 50MG/TAB BTx28 (BLIST PVC/PE/ALUM. FOIL) (BLIST PVC/PE/ALUM. FOIL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,64 €
Λιανεμποριο: 3,64 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LOSADRAC F.C.TAB 100MG/TAB BTx28 (BLIST PVC/PE/ALUM. FOIL) (BLIST PVC/PE/ALUM. FOIL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,49 €
Λιανεμποριο: 4,81 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


LOSADRAC®

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg

Καλιούχος λοσαρτάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού να λάβετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά είναι παρόμοιες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στους ενήλικες,


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό σας, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, www.eof.gr).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ LOSADRAC®


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί ή

  στην ετικέτα της φιάλης. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Να φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 25ο C.


 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το LOSADRAC®

  Η δραστική ουσία είναι καλιούχος λοσαρτάνη.

  Κάθε δισκίο LOSADRAC® 12,5 mg περιέχει 12,5 mg καλιούχο λοσαρτάνη Κάθε δισκίο LOSADRAC® 25 mg περιέχει 25 mg καλιούχο λοσαρτάνη Κάθε δισκίο LOSADRAC® 50 mg περιέχει 50 mg καλιούχο λοσαρτάνη.

  Κάθε δισκίο LOSADRAC® 100 mg περιέχει 100 mg καλιούχο λοσαρτάνη. Τα άλλα συστατικά είναι:

  Lactose monohydrate Pregelatinized maize starch Microcrystalline cellulose Magnesium stearate Hydroxypropylcellulose Hydroxypropylmethylcellulose Titanium dioxide


  Επιπρόσθετα:

  LOSADRAC 12,5 mg: blue lake


  Εμφάνιση του LOSADRAC® και περιεχόμενο της συσκευασίας


  Blisters αλουμινίου-PE/PVC. Συσκευασίες: 10 και 28 δισκία


  Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


  Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και Παραγωγός

  Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

  IASIS PHARMA

  Λεωφ. Φυλής 137

  13451 Καματερό Αττικής, Ελλάδα. Τηλ : + 30 210

  109080


  Παραγωγός

  1. LOSADRAC®50 mg& 100 mg

   IASIS PHARMA, Λεωφ. Φυλής 137,13451 Καματερό Αττικής


  2. LOSADRAC® 12,5 mg ,25 mg, 50 mg και 100 mg

LICONSA, Guadalajara, ΙΣΠΑΝΙΑ