Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Zivafert


ZIVAFERT 5000 IU

κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα


ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

(«ολιγο-ανωοθυλακιορρηξία»).

Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη του γιατρού σας εκτός εάν ο γιατρός σας δώσει άλλες οδηγίες.Κάθε φιαλίδιο περιέχει: ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη 5.000 IU, που παράγεται από ανθρώπινα ούρα.


Εμφάνιση του ZIVAFERT και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το ZIVAFERT παρουσιάζεται ως κόνις και διαλύτης


1 συσκευασία περιέχει:

Κόνις σε ένα φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι), σφραγισμένο με ελαστικό πώμα το οποίο διατηρείται στη θέση του με ειδικό πώμα (flip-off).

1 ml διαλύτη σε αμπούλα (γυαλί τύπου Ι).


Πολυσυσκευασία που περιέχει 10 συσκευασίες με 1 φιαλίδιο + 1 αμπούλα διαλύτη, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασιών.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Laboratoires Genévrier SAS

280 rue de Goa, ZI Les Trois Moulins Parc de-Sophia Antipolis

06600-Antibes (Γαλλία)


Κατασκευαστής:

IBSA Farmaceutici Italia srl Via Martiri di Cefalonia, 2 26900 Lodi - Ιταλία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες: (Η περιεκτικότητα και η φαρμακοτεχνική μορφή μπορεί να είναι ίδιες σε όλες τις χώρες, αλλάζει μόνο η εμπορική ονομασία)

Δανία: Gonasi Αυστρία: Zivafert Ελλάδα: Zivafert


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 10/2021