Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

PROSOLVIN

ΤΙΜΈς

PROSOLVIN MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP BT x 30(BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,54 €
Λιανεμποριο: 4,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

PROSOLVIN 0,4 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρά

υδροχλωρική ταμσουλοσίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας (για λεπτομέρειες ανατρέξτε παρακάτω). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr


 1. Πώς να φυλάσσετε το PROSOLVIN


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία και θερμοκρασία έως 25ºC.


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε το PROSOLVIN μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία κυψέλης και το κουτί μετά τη λέξη «ΛΗΞΗ»(EXP) (μήνας και έτος). Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή τα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το PROSOLVIN

  • Η δραστική ουσία είναι: υδροχλωρική ταμσουλοζίνη

  • Τα άλλα συστατικά είναι: αλγινικό νάτριο, μεθυλακρυλικό οξύ – συμπολυμερές ακρυλικού αιθυλεστέρα (1: 1) (συμπολυμερές τύπου C), διβεχενικός εστέρας της γλυκερόλης, μαλτοδεξτρίνη, λαυρυλοθειικό νάτριο, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, πολυσορβικό 80, υδροξείδιο του νατρίου, γαλάκτωμα σιμεθικόνης 30%, κολλοειδές διοξείδιο σιλικόνης, κεκαθαρμένο νερό, ζελατίνη, διοξείδιο του τιτανίου Ε171, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου E172 και κόκκινο οξείδιο του σιδήρου Ε172.


Εμφάνιση του PROSOLVIN και περιεχόμενα της συσκευασίας

Κουτί με 3 blisters των 10 καψακίων. Τα καψάκια είναι χρώματος πορτοκαλί.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Λεωφ. Μαραθώνος 106

153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 60 48 560


Παρασκευαστής

Bluepharma - Indústria Farmacêutica S.A. São Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra Portugal


Εναλλακτικός παραγωγός

SIEGFRIED LTD.,

Untere Brühlstrasse 4

4800 Zofingen Switzerland


Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve Tic. A.S. Kirklareli, Turkey


Υπεύθυνος Απελευθέρωσης παρτίδας ONE PHARMA Α.Ε.

60° χλμ. N.E.O. Aθηνών-Λαμίας Σχηματάρι Βοιωτίας

Τηλ.: 22620 58172


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά