Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Myxina


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Myxina 100 mg δισκία

Νιμεσουλίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Myxina και περιεχόμενο συσκευασίας

Χάρτινο κουτί που περιέχει τρείς κυψέλες (blisters) των 10 δισκίων και φύλλο οδηγιών χρήσεως. Τα δισκία Myxina είναι στρογγυλά, λευκά-υποκίτρινα.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

image

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Μενάνδρου 54, 10431 Αθήνα, τηλ.: 210-52.22.282, φαξ: 210-

52.41.368, email: info@normahellas.gr.


Παρασκευαστής

image

HELP ABEE, Βαλαωρίτου 10, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις .