Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Daktarin

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ


  1. Ονομασία

   DAKTARIN

   Σκόνη εξωτερικής χρήσης 2%


  2. Σύνθεση:

   Δραστική ουσία: Miconazole nitrate


   Έκδοχα: Silicon dioxide colloidal, zinc oxide, talc


  3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Δερματικη σκόνη


  4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:

   Δερματική σκόνη 2%: Κάθε g σκόνης περιέχει 20 mg νιτρικής μικοναζόλης


  5. Περιγραφή-Συσκευασία: Φιαλίδιο με 20g λευκής πούδρας. FL x 20G


  6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Τοπικό αντιμυκητιασικό.


  7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas AEBE,

   Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι,

   Τηλ. 210 6875750


  8. Παρασκευαστής:

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (Εργ. Β’- Ανθούσα)


2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ


  1. Γενικές πληροφορίες:

   Το DAKTARIN είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των μυκητιάσεων του δέρματος.


  2. Ενδείξεις:

   Τοπική εφαρμογή για την θεραπεία δερματομυκητιάσεων που οφείλονται σε Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes & Epidermophyton floccosum όπως δερματοφυτία των ποδιών (πόδι αθλητού-tinea pedis),


  3. Αντενδείξεις:

   Γνωστή υπερευαισθησία στην μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό της δερματικής σκόνης. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 15 ετών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος γιατρού.


  4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά την χρήση:

   1. Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία ή ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Η

image

??? ????????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ?? ??????????? ?? ?????? ??? ??? ?? ??????????????? ??? ????????? ???.


δερματική σκόνη DAKTARIN δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με τα μάτια.

Πρέπει να πλένετε προσεκτικά τα χέρια σας μετά τη χρήση του DAKTARIN δερματική σκόνη, Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιήστε πετσέτες ή ρούχα μόνο για δική σας χρήση έτσι ώστε να αποφύγετε να μολύνετε άλλα άτομα. Πρέπει να γίνεται συχνή αλλαγή των ρούχων που έχουν έρθει σε επαφή με τη μολυσμένη περιοχή του δέρματος για να αποφύγετε την επαναμόλυνση σας.


   1. Ηλικιωμένοι: Ισχύει ότι και για τους ενήλικες

    .

   2. Κύηση: Παρόλο που το DAKTARIN χρησιμοποιείται μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζει πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, εκτός αν σύμφωνα με την κρίση του ιατρού το αναμενόμενο αποτέλεσμα αντισταθμίζει τον κίνδυνο.

   3. Γαλουχία: Παρόλο που το DAKTARIN χρησιμοποιείται μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζει πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας με πολλή προσοχή.

   4. Παιδιά: Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 15 ετών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος γιατρού.

   5. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:. Βλέπε και κεφ. 2.3.

   6. Επίδραση στην οδήγηση και τη χρήση μηχανημάτων: Δεν επιδρά


  1. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

   Η συστηματική απορρόφηση της μικοναζόλης από την τοπική εφαρμογή είναι πολύ μικρή, ώστε να μην αναμένεται κίνδυνος αλληλεπιδράσεων.


  2. Δοσολογία:

   Εφαρμογή του DAKTARIN 1-2 φορές την ημέρα στην προσβεβλημένη περιοχή (ιδιαίτερα μεταξύ των δακτύλων και επιπλέον στις κάλτσες και τα παπούτσια).


   Συνήθως η ανακούφιση των συμπτωμάτων επέρχεται 2-3 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και στους περισσότερους ασθενείς παρατηρείται αμέσως μετά κλινική βελτίωση. Εάν μετά 15 ημερών ο ασθενής δεν δείχνει κλινική βελτίωση, πρέπει να επαναξιολογηθεί η διάγνωση και η θεραπεία από το γιατρό σας.


   Η θεραπεία με DAKTARIN πρέπει να συνεχισθεί χωρίς διακοπή μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση των βλαβών (συνήθως 4-6 εβδομάδες συνολικά).


   Παρατηρήσεις: Μερικά μέτρα υγιεινής, όπως ο καθημερινός καθαρισμός με νερό των βλαβών και των γύρω περιοχών, η συχνή αλλαγή και απολύμανση των καλτσών και των παπουτσιών (εφαρμογή δερματικής κόνεως DAKTARIN), βοηθούν στο να επιτευχθούν ταχύτερα τα θεραπευτικά αποτελέσματα.


  3. Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:

   Αν χρησιμοποιήσατε το DAKTARIN σκόνη περισσότερες φορές από ότι σας είχε συστήσει ο γιατρός, μπορεί να σας εμφανισθεί ερυθρότητα, οίδημα ή μια αίσθηση καύσου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αρκετό να παραλείψετε μία ή δύο εφαρμογές του φαρμάκου και να αρχίσετε ξανά με το σωστό ρυθμό.

   Αν συμβεί τυχαία κατάποση της σκόνης, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων τηλ. 210 7793777.


   Πληροφορίες για τον γιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας:

   Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη μέθοδος γαστρικής κένωσης, αν κριθεί αναγκαίο.


  4. Ανεπιθύμητες ενέργειες:

   H δερματική σκόνη DAKTARIN είναι καλά ανεκτή.

   Σε σπάνιες περιπτώσεις, ερεθισμός ή ήπια αίσθηση καύσου ή αλλεργική δερματίτιδα μπορεί να εμφανισθεί στο σημείο που έχει εφαρμοσθεί το φάρμακο. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως είναι αρκετό να παραλείψετε μία ή περισσότερες εφαρμογές του φαρμάκου.

   Αν μετά από κάθε εφαρμογή του φαρμάκου ακολουθεί κνησμός και ερυθρότητα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει υπερευαισθησία (αλλεργία). Σε αυτή την περίπτωση διακόψτε την θεραπεία και συμβουλευθείτε το γιατρό.

   Μην διστάσετε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για κάθε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί ν’ αντιμετωπίσετε.


  5. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:

   Αναγράφεται στην εξωτερική και στην εσωτερική συσκευασία.

   Αν αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, να μην χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.


  6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος: Χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης


3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4. Τρόπος Διάθεσης

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή