Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Atectura Breezhaler

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Atectura Breezhaler 125 μικρογραμμάρια/62,5 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή (σκληρά καψάκια)

Atectura Breezhaler 125 μικρογραμμάρια/127,5 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή (σκληρά

καψάκια)

Atectura Breezhaler 125 μικρογραμμάρια/260 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή (σκληρά καψάκια)

ινδακατερόλη/φουροϊκή μομεταζόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Βήμα 1β:

Ανοίξτε τη συσκευή εισπνοής


Βήμα 1γ:

Αφαιρέστε το καψάκιο Αφαιρέστε μία από τις κυψέλες από την κάρτα κυψελών.

Αποκολλήστε την προστατευτική επένδυση και αφαιρέστε το καψάκιο.

Μη σπρώχνετε το καψάκιο μέσω του φύλλου αλουμινίου. Μην καταπίνετε το καψάκιο.


image

image

image

image

image

image

Θα πρέπει να ακούσετε ένα θόρυβο καθώς διατρυπάται το καψάκιο. Τρυπήστε το καψάκιο μόνο μία φορά.


image

Βήμα 2β:

Αφήστε τα πλευρικά πλήκτρα


Βήμα 3β:

Εισπνεύστε το φάρμακο βαθιά

Κρατήστε τη συσκευή

εισπνοής, όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα σας και κλείστε σφιχτά τα χείλη σας γύρω του. Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα.

Εισπνεύστε γρήγορα και όσο βαθιά μπορείτε. Καθώς εισπνέετε θα ακούτε ένα θόρυβο στροβιλισμού. Μπορεί να αισθανθείτε τη γεύση του φαρμάκου καθώς εισπνέετε.


Βήμα 3γ:

Κρατήστε την αναπνοή Κρατήστε την αναπνοή σας για 5 δευτερόλεπτα.


Βήμα 3δ:

Ξεπλύνετε το στόμα Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά από κάθε δόση και φτύστε το.


Κόνις που Άδειο απομένει


Αφαιρέστε το άδειο καψάκιο Τοποθετήστε το άδειο καψάκιο στα οικιακά απορρίμματα.

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επανατοποθετήστε το πώμα.image

Βήμα 1δ:

Εισάγετε το καψάκιο Μην τοποθετείτε ποτέ ένα καψάκιο απευθείας στο επιστόμιο.


image

Βήμα 1ε:

Κλείστε τη συσκευή εισπνοής

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Τα καψάκια Atectura Breezhaler πρέπει πάντοτε να φυλάσσονται στην κυψέλη και να

 • Μην σπρώχνετε το καψάκιο μέσω του φύλλου αλουμινίου για να το αφαιρέσετε από την κυψέλη.

 • Μην καταπίνετε το καψάκιο.

 • Μην χρησιμοποιείτε καψάκια Atectura Breezhaler με οποιαδήποτε άλλη συσκευή εισπνοής.

 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοής Atectura Breezhaler για να πάρετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο σε καψάκιο.

 • Μην τοποθετείτε ποτέ ένα καψάκιο απευθείας στο στόμα σας ή στο επιστόμιο της συσκευής εισπνοής.

 • Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα για περισσότερες από μία φορές.

 • Μην φυσήξετε στο επιστόμιο.

 • Μην πιέζετε τα πλευρικά πλήκτρα καθώς

 • Μην χειρίζεστε τα καψάκια με υγρά χέρια.

 • Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με

αφαιρούνται μόνο

αμέσως πριν από τη χρήση.

εισπνέετε από το επιστόμιο.

νερό.

image


Η συσκευασία σας Atectura Breezhaler Inhaler

περιέχει:

 • Μία συσκευή εισπνοής Atectura Breezhaler

 • Μία ή περισσότερες κυψέλες, όπου η καθεμία περιέχει 10 καψάκια Atectura Breezhaler προς χρήση στη συσκευή εισπνοής

Θάλαμος Επιστόμιο καψακίου

Πώμα

Φίλτρο Πλευρικά

πλήκτρα

Βάση Κυψέλη


Συσκευή

εισπνοής Βάση συσκευής εισπνοής Κάρτα κυψελών

Συνήθεις Ερωτήσεις


Γιατί η συσκευή εισπνοής δεν έκανε κάποιο θόρυβο κατά την εισπνοή;

Το καψάκιο ενδέχεται να

έχει κολλήσει στον θάλαμο του καψακίου. Εάν συμβεί αυτό χαλαρώστε προσεκτικά το

καψάκιο χτυπώντας απαλά τη βάση της συσκευής εισπνοής. Εισπνεύστε ξανά το φάρμακο

επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3α ως 3δ.


Τι να κάνω εάν έχει απομείνει κόνις στο καψάκιο;

Δεν έχετε λάβει αρκετό

από το φάρμακο σας. Κλείστε τη συσκευή εισπνοής και επαναλάβετε τα βήματα 3α έως 3δ.


Έχω βήξει μετά την εισπνοή – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Εφόσον το καψάκιο είναι άδειο έχετε λάβει αρκετό φάρμακο.


Αισθάνθηκα μικρά τεμάχια πάνω στη γλώσσα μου – έχει σημασία αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί.

Δεν είναι επιβλαβές. Οι πιθανότητες θρυματισμού

του καψακίου θα είναι αυξημένες εάν το καψάκιο τρυπηθεί περισσότερες

από μία φορές.

Καθαρισμός της συσκευής εισπνοής Σκουπίστε το επιστόμιο μέσα και έξω με ένα καθαρό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια, ώστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα κόνεως. Διατηρείτε τη συσκευή

εισπνοής στεγνή. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή εισπνοής με νερό.

Απόρριψη της συσκευής

εισπνοής μετά τη χρήση Η συσκευή εισπνοής σε κάθε συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται αφότου έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα καψάκια της συσκευασίας. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας πώς να απορρίψετε τα φάρμακα και τις συσκευές εισπνοής που δε χρειάζονται πια.