Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Losalet

ΤΙΜΈς

LOSALET F.C.TAB 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,10 €
Λιανεμποριο: 2,89 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LOSALET F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,04 €
Λιανεμποριο: 5,57 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Losalet 50mg και 100mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

(Καλιούχος λοσαρτάνη)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού να λάβετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

 1. Τι είναι το Losalet και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Losalet

 3. Πώς να πάρετε το Losalet

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το Losalet

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Losalet και ποια είναι η χρήση του


  Η λοσαρτάνη ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων γνωστοί ως «ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II».

  Η αγγειοτενσίνη ΙΙ είναι μία ουσία που παράγεται στο σώμα που δεσμεύεται με τους υποδοχείς στα αιμοφόρα αγγεία προκαλώντας έτσι στένωση αυτών. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

  Η λοσαρτάνη προλαμβάνει τη δέσμευση της αγγειοτενσίνης ΙΙ στους υποδοχείς αυτούς, προκαλώντας χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων η οποία μειώνει την αρτηριακή πίεση. Η λοσαρτάνη επιβραδύνει τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2.


  Το Losalet ενδείκνυται για

  • τη θεραπεία ασθενών με υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων και παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 έως 18 ετών.

  • την προστασία των νεφρών σε υπερτασικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 με βεβαρημένη νεφρική λειτουργία που αποδεικνύεται μέσω εργαστηριακών παραμέτρων και πρωτεϊνουρία

   ≥ 0.5 g ημερησίως (μία κατάσταση κατά την οποία τα ούρα περιέχουν μη φυσιολογική ποσότητα πρωτεΐνης).

  • τη θεραπεία ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια όταν η θεραπεία με ειδικά φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αναστολείς ΜΕΑ, ένα φάρμακο που χορηγείται για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης) δεν θεωρείται κατάλληλη από τον γιατρό σας . Εάν η καρδιακή ανεπάρκεια έχει σταθεροποιηθεί με ένα αναστολέα ΜΕΑ, δεν πρέπει να αλλάξετε τη θεραπεία σε λοσαρτάνη.

  • ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και πάχυνση του τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας, έχει περιγραφεί ότι το Losalet μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού (ένδειξη «LIFE»).


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Losalet Μην πάρετε το Losalet

  • εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη λοσαρτάνη ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του (που αναφέρονται στην παράγραφο 6),

  • εάν εμφανίζετε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια,

  • εάν είστε έγκυος περισσότερο από 3 μηνών. (Είναι επίσης καλύτερο να αποφεύγετε το Losalet κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης – βλ. παράγραφο «Κύηση»).

  • εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε αγωγή με ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε) έγκυος. Το Losalet δεν συνιστάται στο πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σ' αυτό το διάστημα (βλέπε παράγραφο για την κύηση).


   Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας πριν πάρετε το Losalet:


  • εάν είχατε ιστορικό αγγειοοιδήματος (οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τον λάρυγγα ή/και τη γλώσσα) (βλ. επίσης παράγραφο 4 «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»),

  • εάν πάσχετε από υπερβολικό έμετο ή διάρροια, που οδηγεί σε υπερβολική απώλεια υγρών και/ή αλατιού στο σώμα σας,

  • εάν λαμβάνετε διουρητικά (φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα του νερού που αποβάλλεται μέσω των νεφρών) ή είστε σε δίαιτα με περιορισμό στο αλάτι, η οποία οδηγεί σε πολύ μεγάλη απώλεια υγρών και αλατιού από το σώμα σας (βλέπε παράγραφο 3 «Δοσολογία σε ειδικές ομάδες ασθενών»)

  • εάν γνωρίζετε ότι έχετε στένωση ή απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων που οδηγούν στους νεφρούς ή πρόσφατα υποβληθήκατε σε μεταμόσχευση νεφρού).

  • εάν έχετε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 2 «Μην πάρετε λοσαρτάνη» και 3

   «Δοσολογία σε ειδικές ομάδες ασθενών»)

  • εάν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς νεφρική δυσλειτουργία ή ταυτόχρονα απειλητικές για τη ζωή καρδιακές αρρυθμίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όταν ταυτόχρονα λαμβάνετε και β- αποκλειστή.

  • εάν έχετε προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδιάς ή με τον καρδιακό μυ,

  • εάν πάσχετε από στεφανιαία καρδιακή νόσο (που προκαλείται από μειωμένη αιματική ροή στα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς ) ή αγγειοεγκεφαλική νόσο (που προκαλείται από μειωμένη αιματική ροή στον εγκέφαλο).

  • εάν πάσχετε από πρωτογενή υπεραλδοστερονισμό (ένα σύνδρομο σχετιζόμενο με αυξημένη έκκριση της ορμόνης αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια, που προκαλείται από μία ανωμαλία εντός του επινεφριδίου).

  • εάν λαμβάνετε, οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:

  • έναν αναστολέα ΜΕΑ (για παράδειγμα εναλαπρίλη, λισινοπρίλη, ραμιπρίλη ), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη.

  • αλισκιρένη


   Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά διαστήματα.

   Βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο « Μην πάρετε το Losalet »


   Παιδιά και έφηβοι

   H λοσαρτάνη έχει μελετηθεί στα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Το Losalet δεν συνιστάται για χρήση στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους νεφρούς ή το ήπαρ, καθώς είναι περιορισμένα τα διαθέσιμα δεδομένα σ΄αυτές τις ομάδες ασθενών. Το Losalet δεν

   συνιστάται για την χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, επειδή δεν έχει δειχθεί ότι έχει δράση σ’ αυτή την ηλικιακή κατηγορία.


   Άλλα φάρμακα και Losalet

   Ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα, ή μπορεί να πάρετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα.


   Ιδιαιτέρως, δώστε προσοχή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα, όταν είστε σε θεραπεία με Losalet:


   • άλλα φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, επειδή μπορεί επιπλέον να μειώσουν την αρτηριακή σας πίεση. H αρτηριακή πίεση μπορεί επίσης να μειωθεί από τα παρακάτω φάρμακα: τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, βακλοφένη, αμιφοστίνη.

   • φάρμακα που κατακρατούν κάλιο ή μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου (π.χ συμπληρώματα καλίου, υποκατάστατα αλάτων που περιέχουν κάλιο ή φάρμακα που διατηρούν το κάλιο, όπως ορισμένα διουρητικά (αμιλορίδη, τριαμτερένη, σπιρονολονακτόνη) ή ηπαρίνη),

   • μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ινδομεθακίνη, συμπεριλαμβανομένων των cox- 2- αναστολέων (φάρμακα που μειώνουν τη φλεγμονή και χρησιμοποιούνται στην ανακούφιση του πόνου), επειδή μπορεί να ελαττώσουν τη δράση της λοσαρτάνης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.


  Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση αυτών των άλλων φαρμάκων ή να λάβει άλλες προφυλάξεις:

  Εάν παίρνετε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Losalet» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»)


  Εάν έχετε νεφρική δυσλειτουργία, η ταυτόχρονη χορήγηση αυτών των φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας


  Φάρμακα που περιέχουν λίθιο, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνδυασμό με τη λοσαρτάνη, χωρίς να υπάρχει στενή παρακολούθηση από το γιατρό σας. Είναι πιθανό να χρειάζονται ειδικές προληπτικές εξετάσεις (όπως εξετάσεις αίματος).


  Το Losalet με τροφές και ποτά

  TοLosalet μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

  Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα Κύηση

  Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε) έγκυος.

  Ο γιατρός σας κανονικά θα σας συστήσει να σταματήσετε να παίρνετε το Losalet προτού μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις γνωρίζετε ότι είστε έγκυος και θα σας συστήσει να πάρετε άλλο φάρμακο αντί του Losalet. Το Losalet δεν συνιστάται στο πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σ' αυτό το διάστημα.


  Θηλασμός

  Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να αρχίσετε το θηλασμό. Το Losalet δεν συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν και ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει άλλη θεραπεία για εσάς, εάν επιθυμείτε να θηλάσετε. Ειδικά εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο ή γεννήθηκε πρόωρα.

  Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, πριν λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

  Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Το Losalet δεν είναι πιθανόν να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

  Ωστόσο, όπως και με πολλά άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης, η λοσαρτάνη μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένους ανθρώπους ζάλη ή υπνηλία. Εάν αισθανθείτε ζάλη ή υπνηλία πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας πριν προβείτε σε τέτοιες δραστηριότητες.


  Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Losalet

  Το Losalet περιέχει λακτόζη μονοϋδρική. Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο


 3. Πως να πάρετε το Losalet


  Πάντοτε να παίρνετε το Losalet αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την κατάλληλη δοσολογία του Losalet που εξαρτάται από την κατάστασή σας και αν παίρνετε και άλλα φάρμακα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Losalet για όσο χρονικό διάστημα το συνταγογραφεί ο γιατρός σας ώστε να διατηρηθεί ο ομαλός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης


  Ενήλικες Ασθενείς με Υψηλή Αρτηριακή Πίεση

  image

  Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με 50mg λοσαρτάνης (1 δισκίο Losalet 50mg ) μία φορά την ημέρα. Το μέγιστο αποτέλεσμα μείωσης της αρτηριακής πίεσης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται 3-6 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Σε ορισμένους ασθενείς, η δόση θα μπορεί αργότερα να αυξηθεί σε 100 mg λοσαρτάνης ( 2 δισκία Losalet 50 mg) μια φορά την ημέρα.

  Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση της λοσαρτάνης είναι πολύ ισχυρή ή πολύ μικρή, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Χρήση σε παιδιά και έφηβους

  image

  Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών

  image

  Το Losalet δεν συνιστάται για την χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, επειδή δεν έχει δειχθεί ότι έχει δράση σ’ αυτή την ηλικιακή κατηγορία.


  Παιδιά ηλικίας 6-18 ετών

  image

  Η συνιστώμενη δόση έναρξης σε ασθενείς που ζυγίζουν μεταξύ 20 και 50 kg είναι 0.7mg λοσαρτάνης ανά kg του σώματος χορηγούμενη μία φορά ημερησίως (έως 25mg Losalet). Ο γιατρός μπορεί να

  αυξήσει τη δόση εάν η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται.Άλλη(ες) φαρμακοτεχνική(ές) μορφή(ές) αυτού του φαρμάκου μπορεί να είναι πιο κατάλληλη(ες) για παιδιά. Ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.


  Ενήλικες ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2

  image

  Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με 50mg λοσαρτάνης (1 δισκίο Losalet 50mg ) μία φορά την ημέρα. Η δόση μπορεί αργότερα να αυξηθεί σε 100 mg λοσαρτάνης (2 δισκία Losalet 50 mg) μια φορά την ημέρα, ανάλογα με την αρτηριακή πίεση.

  Τα δισκία λοσαρτάνης μπορεί να χορηγηθούν με άλλα αντιϋπερτασικά φάρμακα (π.χ διουρητικά, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, άλφα ή βήτα αναστολείς και παράγοντες που δρουν κεντρικά., καθώς επίσης με ινσουλίνη και άλλα συνήθη χορηγούμενα φάρμακα, που μειώνουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα (π.χ οι σουλφονυλουρίες, γλιταζόνες και αναστολείς της γλυκοσιδάσης)


  Ενήλικες Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια

  image

  Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με 12.5 mg λοσαρτάνης (1 δισκίο Losalet 12.5 mg) μία φορά ημερησίως.

  Γενικά, η δόση μπορεί να αυξηθεί κάθε εβδομάδα βήμα (12.5 mg ημερησίως την πρώτη εβδομάδα, 25 mg ημερησίως τη δεύτερη εβδομάδα, 50 mg ημερησίως την τρίτη εβδομάδα) έως τη συνήθη δόση συντήρησης των 50 mg λοσαρτάνη, (1 δισκίο Losalet 50mg ) μία φορά την ημέρα σύμφωνα με την κατάστασή σας.

  Για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, η λοσαρτάνη συνήθως συνδυάζεται με ένα διουρητικό (φάρμακο που αυξάνει την ποσότητα του νερού που αποβάλλεται μέσω των νεφρών) και/ή δακτυλίτιδα (φάρμακο που κάνει την καρδιά πιο δυνατή και αποτελεσματική) και/ή βήτα-αναστολείς.


  Δοσολογία σε ειδικές ομάδες ασθενών

  Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει μία μικρότερη δόση, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας σε ορισμένους ασθενείς όπως αυτοί που λαμβάνουν θεραπεία με μεγάλες δόσεις διουρητικών, σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών. Η χρήση της λοσαρτάνης δεν

  συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο" Μη λαμβάνετε λοσαρτάνη").


  Χορήγηση

  Τα δισκία θα πρέπει να καταπίνονται με ένα ποτήρι νερό. Θα πρέπει να προσπαθείτε να λαμβάνετε την ημερήσια δόση σας περίπου την ίδια ημέρα κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το Losalet μέχρι ο γιατρός σας να σας συμβουλεύσει διαφορετικά.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Losalet από την κανονική

  Εάν πάρετε εσείς τυχαία περισσότερα δισκία από ότι πρέπει επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας είναι υπόταση, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, πιθανόν μειωμένος καρδιακός ρυθμός.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε Losalet

  Εάν κατά λάθος παραλείψετε την ημερήσια δόση, λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε. Εάν έχετε παραπάνω ερωτήσεις για τη χρήση του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Εάν παρουσιάσετε τα ακόλουθα, σταματήστε να παίρνετε δισκία λοσαρτάνης και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή πηγαίνετε στις πρώτες βοήθειες του πιο κοντινού σας νοσοκομείου:


  Μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση (εξάνθημα, κνησμός, οίδημα του προσώπου, των χειλέων, του στόματος ή του λαιμού που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή).


  Αυτή είναι μία σοβαρή αλλά σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, που επηρεάζει περισσότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς αλλά λιγότερο από 1 στους 1000 ασθενείς. Μπορεί να χρειασθείτε ιατρική βοήθεια επειγόντως ή εισαγωγή στο νοσοκομείο.


  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων κατατάσσονται ως εξής: Πολύ Συχνές: επηρεάζει περισσότερο από 1 χρήστη στους 10 Συχνές: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100. Όχι συχνές:

  επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1000 Σπάνιες: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000 Πολύ σπάνιες: επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000 Μη γνωστές: (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).


  Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες με τη λοσαρτάνη:


  Συχνές (μπορεί να επηρεάζει έως 1 στα 10 άτομα):

  • ζάλη,

  • χαμηλή αρτηριακή πίεση (ιδιαίτερα μετά την σημαντική απώλεια νερού από το σώμα τα αιμοφόρα αγγεία π.χ. σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή που λαμβάνουν θεραπεία με μεγάλες δόσεις διουρητικών),

  • δοσοεξαρτώμενες ορθοστατικές επιδράσεις όπως μείωση της αρτηριακής πίεσης που εμφανίζεται όταν σηκώνεται κάποιος από την θέση κατάκλισης ή την καθιστή θέση

  • αδυναμία,

  • κόπωση,

  • πολύ λίγη ποσότητα σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία),

  • πολύ κάλιο στο αίμα (υπερκαλιαιμία),

  • αλλαγές στη νεφρική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής ανεπάρκειας,

  • μειωμένος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία),

  • αύξηση της ουρίας του αίματος, της κρεατινίνης ορού και καλίου του ορού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.


  Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάζει έως 1 στα 100 άτομα):

  • υπνηλία,

  • κεφαλαλγία,

  • διαταραχές ύπνου,

  • αίσθηση αυξημένου καρδιακού ρυθμού (αίσθημα παλμών),

  • σοβαρό θωρακικό άλγος (στηθάγχη),

  • γρήγορη αναπνοή (δύσπνοια),

  • κοιλιακός πόνος,

  • επίμονη δυσκοιλιότητα,

  • διάρροια,

  • ναυτία,

  • εμετός.

  • κνίδωση (urticaria),

  • κνησμός,

  • εξάνθημα

  • εντοπισμένο οίδημα

  • βήχας


   Σπάνιες (μπορεί να επηρεάζει έως 1 στα 1.000 άτομα):

  • υπερευαισθησία

  • αγγειοίδημα

  • φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα, συμπεριλαμβανομένης της πορφύρας Henoch- Schonlein),

  • αίσθημα μυρμηκίασης ή μουδιάσματος (παραισθησία),

  • λιποθυμία (συγκοπή),

  • πολύ γρήγορος ή μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός (κολπική μαρμαρυγή),

  • εγκεφαλικό επεισόδιο

  • ηπατική φλεγμονή, (ηπατίτιδα),

  • αυξημένα επίπεδα της αλανινοτρανσφεράσης στο αίμα (ALT) που συνήθως υποχώρησαν με τη διακοπή της θεραπείας.


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • μειωμένος αριθμός των θρομβοκυττάρων,

  • ημικρανία,

  • μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία

  • μυϊκός πόνος και πόνος των αρθρώσεων

  • συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης

  • οσφυαλγία και λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.

  • αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο (φωτοευαισθησία)

  • ανεξήγητος μυϊκός πόνος με σκούρου χρώματος ούρα (όπως του τσαγιού) (ραβδομυόλυση)

  • ανικανότητα

  • φλεγμονή στο πάγκρεας (παγκρεατίτιδα)

  • χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα (υπονατραιμία)

  • κατάθλιψη

  • γενικό αίσθημα αδιαθεσίας (αίσθημα κακουχίας)

  • κουδούνισμα, βόμβος, βρυχηθμός ή κροτάλισμα στα αυτιά (εμβοές)

  • αλλοιωμένη γεύση (δυσγευσία).


  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά ήταν παρόμοιες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στους ενήλικες.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: +30 213 2040200, Φαξ: + 30 210 6549585,

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πως να φυλάσσεται το Losalet


  Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.


  Μη χρησιμοποιείτε το Losalet μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία blister και στο χαρτοκυτίο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.


  Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.

  Τα φάρμακα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν σας χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Losalet

Η δραστική ουσία είναι η καλιούχος λοσαρτάνη που αντιστοιχεί σε 50 mg και 100 mg, αντίστοιχα.


Τα άλλα συστατικά είναι Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, maize starch pregelatinised, sodium starch glycolate, magnesium stearate, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titanium dioxide.


Εμφάνιση του Losalet και περιεχόμενο της συσκευασίας


Εμφάνιση των δισκίων:

50 mg: λευκού χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγή (διάμετρος 7,6 mm)

image

100 mg: λευκού χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγή (διάμετρος 9,1)


Μεγέθη συσκευασιών:


10, 20, 28, 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Μπορεί να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και παραγωγός


Alet Pharmaceuticals ABEE Λεωφόρος Αθηνών 31-33,

104 47,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 56 98 610

email: info@aletpharmaceuticals.gr


Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις MM/ΕΕΕΕ