Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Mixtard

ΤΙΜΈς

MIXTARD 30-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,34 €
Λιανεμποριο: 12,87 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIXTARD 30 PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ.Χ3ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,49 €
Λιανεμποριο: 28,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Mixtard 30 100 IU/ml (διεθνείς μονάδες/ml) ενέσιμο εναιώρημα σε φιαλίδιο

ανθρώπινη ινσουλίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.