Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Xultophy

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Xultophy 100 μονάδες/ml + 3,6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα

ινσουλίνη degludec + λιραγλουτίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

«Σημαντικές πληροφορίες για ορισμένα συστατικά του Xultophy» για πληροφορίες σχετικά με το νάτριο.


Εμφάνιση του Xultophy και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Xultophy είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα.

Μεγέθη συσκευασίας των 1, 3, 5 και πολυσυσκευασία που περιέχει 10 (2 συσκευασίες των

 1. συσκευές τύπου πένας των 3 ml. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


  Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

  Novo Nordisk A/S Novo Allé

  DK-2880 Bagsværd, Δανία


  Γυρίστε στην πίσω σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας.


  Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις  .

  image

  Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Xultophy 100 μονάδες/ml + 3,6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα


  Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας σας Xultophy.

  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή τύπου πένας χωρίς την κατάλληλη

  εκπαίδευση από τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

  Ξεκινήστε ελέγχοντας τη συσκευή τύπου πένας σας για να διασφαλίσετε ότι περιέχει Xultophy 100 μονάδες/ml + 3,6 mg/ml, έπειτα δείτε τις παρακάτω εικόνες για να εξοικειωθείτε με τα διάφορα τμήματα της συσκευής τύπου πένας σας και της βελόνας.


  Εάν πάσχετε από τύφλωση ή αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα όρασης και δεν μπορείτε να διαβάσετε τον μετρητή δόσης στη συσκευή τύπου πένας, μη χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή τύπου πένας χωρίς βοήθεια. Ζητήστε τη βοήθεια ενός ατόμου με καλή όραση που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας Xultophy.


  Το Xultophy είναι ένα φάρμακο που περιέχει ινσουλίνη degludec και λιραγλουτίδη. Το Xultophy χορηγείται σε «δοσολογικά βήματα». Ένα δοσολογικό βήμα περιέχει 1 μονάδα ινσουλίνης degludec + 0,036 mg λιραγλουτίδης.


  Η συσκευή τύπου πένας σας είναι μια προγεμισμένη συσκευή επιλογής δόσης τύπου πένας. Περιέχει 3 ml διαλύματος Xultophy. Χορηγεί δόσεις από:

  • 1 δοσολογικό βήμα

  • έως 50 δοσολογικά βήματα το πολύ (50 μονάδες ινσουλίνης degludec

+ 1,8 mg λιραγλουτίδης)


Η συσκευή τύπου πένας σας χορηγεί δόσεις σε πολλαπλάσια του 1 δοσολογικού βήματος.

Μην κάνετε οποιαδήποτε μετατροπή της δόσης σας. Τα δοσολογικά βήματα που επιλέγονται ισούνται με τον αριθμό που εμφανίζεται στον μετρητή δόσης.


Η συσκευή τύπου πένας σας είναι σχεδιασμένη για χρήση με βελόνες μίας χρήσης NovoTwist ή NovoFine με μήκος έως 8 mm και πάχος 32G. Οι βελόνες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.


Σημαντικές πληροφορίες

Δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις σημειώσεις γιατί είναι σημαντικές για την ασφαλή χρήση της συσκευής τύπου πένας.

image

imageXultophy προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και βελόνα (παράδειγμα)


Καπάκι Εξωτερικό

πένας κάλυμμα

βελόνας


Εσωτερικό κάλυμμα βελόνας


Βελόνα


Χάρτινη ταινία


Κλίμακα πένας Παράθυρο πένας


Ετικέτα πένας


Μετρητής δόσης Δείκτης δόσης

Κουμπί

Επιλογέας δόσης με

δόσης λεία

επιφάνεια Κουμπί

δόσης

1 Προετοιμάστε τη συσκευή τύπου πένας σας με μια νέα βελόνα


 • Ελέγξτε το όνομα και την έγχρωμη ετικέτα της συσκευής τύπου πένας σας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει το Xultophy.

 • Τραβήξτε το καπάκι της συσκευής τύπου πένας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε περισσότερους από έναν

τύπους ενέσιμου φαρμάκου. Η λήψη λανθασμένου φαρμάκου θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας.


A

image

image

image

image

image

image


 • Ελέγξτε ότι το διάλυμα στη συσκευή τύπου πένας σας είναι διαυγές και άχρωμο. Κοιτάξτε στο παράθυρο της συσκευής τύπου πένας. Εάν το διάλυμα είναι θολό, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τύπου πένας.


B

 • Πάρτε μια νέα βελόνα και αφαιρέστε τη χάρτινη ταινία.


Γ

 • Πιέστε τη βελόνα απευθείας επάνω στη συσκευή τύπου πένας.

Στρέψτε την έως ότου βιδωθεί καλά.


Δ

 • Βγάλτε το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας και κρατήστε το για αργότερα. Θα το χρειαστείτε μετά την ένεση, για την ασφαλή αφαίρεση της βελόνας από τη συσκευή τύπου πένας.


E

 • Βγάλτε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας και πετάξτε το. Εάν προσπαθήσετε να το ξανατοποθετήσετε, μπορεί να τρυπηθείτε κατά λάθος με τη βελόνα.

Μια σταγόνα διαλύματος μπορεί να εμφανιστεί στο άκρο της βελόνας. Αυτό είναι φυσιολογικό, ωστόσο πρέπει να ελέγξετε τη ροή.

Μην προσαρμόζετε νέα βελόνα στη συσκευή τύπου πένας σας, παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεσή σας.


image Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια βελόνα για κάθε ένεση.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε απόφραξη της βελόνας, επιμόλυνση, λοίμωξη και ανακριβή δοσολογία.

image Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λυγισμένη ή κατεστραμμένη βελόνα.


ΣΤ

2 Ελέγξτε τη ροή


 • Στρέψτε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε 2 δοσολογικά βήματα.

 • Ο μετρητής και ο δείκτης δόσης δείχνουν πόσα δοσολογικά βήματα του Xultophy επιλέγετε.

Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής δόσης δείχνει 2.


A


έχουν επιλεγεί 2 δοσολογικά

βήματα

image

image

image


 • Κρατήστε τη συσκευή τύπου πένας με τη βελόνα στραμμένη προς τα επάνω.

Χτυπήστε ελαφρώς το επάνω μέρος της συσκευής τύπου πένας λίγες φορές για να συγκεντρωθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα στο επάνω μέρος.


B

 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δόσης έως ότου ο μετρητής δόσης επιστρέψει στο 0.

Το 0 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τον δείκτη δόσης.

Μια σταγόνα διαλύματος πρέπει να εμφανιστεί στο άκρο της βελόνας.


Στο άκρο της βελόνας μπορεί να παραμείνει μια μικρή σταγόνα, αλλά δε θα ενεθεί.

Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2A έως για έως και 6 φορές. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει σταγόνα, αλλάξτε τη βελόνα και επαναλάβετε τα βήματα 2A έως ακόμη μία φορά.

Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται μια σταγόνα διαλύματος,

απορρίψτε τη συσκευή τύπου πένας και χρησιμοποιήστε μια νέα.


image Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι στο άκρο της βελόνας εμφανίζεται μια σταγόνα, πριν κάνετε την ένεση. Έτσι επιβεβαιώνετε τη ροή του διαλύματος.

Εάν δεν εμφανιστεί σταγόνα, δε θα ενέσετε καθόλου φάρμακο, παρότι ο

μετρητής δόσης μπορεί να κινηθεί. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει απόφραξη ή βλάβη της βελόνας.


image Είναι σημαντικό πάντα να ελέγχετε τη ροή πριν κάνετε την ένεση.

Εάν δεν ελέγξετε τη ροή, μπορεί να χορηγήσετε πολύ λίγο ή καθόλου φάρμακο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.


Γ

3 Επιλέξτε τη δόση σας


 • Στρέψτε τον επιλογέα δόσης για να επιλέξετε τη δόση που χρειάζεστε.

Ο μετρητής δόσης δείχνει τη δόση σε δοσολογικά βήματα.

Εάν επιλέξετε λάθος δόση, μπορείτε να στρέψετε τον επιλογέα δόσης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να επιλέξετε τη σωστή δόση.

Η συσκευή τύπου πένας μπορεί να επιλέξει έως 50 δοσολογικά βήματα το πολύ.

Ο επιλογέας δόσης αλλάζει τον αριθμό των δοσολογικών βημάτων. Μόνο ο μετρητής και ο δείκτης δόσης δείχνουν πόσα δοσολογικά βήματα επιλέγετε ανά δόση.

Μπορείτε να επιλέξετε έως και 50 δοσολογικά βήματα ανά δόση. Όταν η συσκευή τύπου πένας σας περιέχει λιγότερα από 50 δοσολογικά

βήματα, ο μετρητής δόσης σταματά στον αριθμό των υπολειπόμενων δοσολογικών βημάτων.

Ο επιλογέας δόσης κάνει διαφορετικό ήχο «κλικ» όταν τον στρέφετε προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή μετά τον αριθμό των δοσολογικών βημάτων που απομένουν. Μη μετράτε τον αριθμό των κλικ που κάνει η συσκευή τύπου πένας.


image Χρησιμοποιείτε πάντα τον μετρητή και τον δείκτη δόσης για να δείτε πόσα δοσολογικά βήματα έχετε επιλέξει πριν κάνετε την ένεση


A


Παράδειγμα


έχουν επιλεγεί 5 δοσολογικά

βήματα


έχουν επιλεγεί 24 δοσολογικά

βήματα

image

image

image

image


του φαρμάκου.

Μη μετράτε τον αριθμό των κλικ που κάνει η συσκευή τύπου πένας. Εάν επιλέξετε και χορηγήσετε λανθασμένη δόση, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν.

Μη χρησιμοποιείτε την κλίμακα της συσκευής τύπου πένας, γιατί δείχνει μόνο κατά προσέγγιση την ποσότητα διαλύματος που απομένει

στη συσκευή τύπου πένας σας.

Πόση ποσότητα διαλύματος απομένει;


 • Η κλίμακα της συσκευής τύπου πένας σας δείχνει κατά προσέγγιση

την ποσότητα διαλύματος που απομένει στη συσκευή τύπου πένας σας.


A


Διάλυμα

που απομένει

κατά προσέγγιση

 • Για να δείτε ακριβώς πόση ποσότητα διαλύματος απομένει,

 • Εάν χρειαστείτε περισσότερο φάρμακο από αυτό που απομένει στη συσκευή τύπου πένας σας, μπορείτε να διαιρέσετε τη δόση σε δύο συσκευές τύπου πένας.

χρησιμοποιήστε τον μετρητή δόσης:

Στρέψτε τον επιλογέα δόσης έως ότου ο μετρητής δόσης σταματήσει. Εάν αυτός δείχνει 50, τότε απομένουν τουλάχιστον 50 δοσολογικά βήματα στη συσκευή τύπου πένας σας. Εάν δείχνει λιγότερο από 50, ο αριθμός που εμφανίζεται είναι ο αριθμός των δοσολογικών βημάτων που απομένουν στη συσκευή τύπου πένας σας.image Προσέξτε ώστε να υπολογίσετε σωστά τη δόση σε περίπτωση που τη διαιρέσετε σε δύο συσκευές.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, πάρτε την πλήρη δόση με νέα συσκευή τύπου πένας. Εάν κάνετε λάθος στην κατανομή της δόσης, θα χορηγήσετε λιγότερο ή περισσότερο φάρμακο. Αυτό μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα να αυξηθούν ή να μειωθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας.


B


Παράδειγμα


Ο μετρητής

δόσεων σταμάτησε:

απομένουν 42

δοσολογικά

βήματα

4 Κάντε την ένεση της δόσης σας


 • Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα σας όπως σας έχει δείξει ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.

 • Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τον μετρητή δόσης. Μην τον καλύπτετε με τα δάχτυλά σας. Μπορεί να διακοπεί η ένεση.


A

 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δόσης έως ότου ο μετρητής δόσης εμφανίσει το 0.

Το 0 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τον δείκτη δόσης. Τότε μπορεί να ακούσετε ή να αισθανθείτε ένα «κλικ».


B

image

image

image

image


 • Κρατήστε τη βελόνα κάτω από το δέρμα σας αφότου ο μετρητής δόσης επιστρέψει στο 0 και μετρήστε αργά μέχρι το 6.

 • Εάν αφαιρέσετε τη βελόνα νωρίτερα, μπορεί να δείτε μια ροή διαλύματος να βγαίνει από το άκρο της βελόνας. Εάν συμβεί αυτό, τότε δε θα έχετε χορηγήσει ολόκληρη τη δόση και πρέπει να ελέγχετε συχνότερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας.


Γ Μετρήστε αργά:


1-2-3-4-5-6

 • Αφαιρέστε τη βελόνα από το δέρμα σας.

  • Εάν ο μετρητής δόσης δε δείξει 0 αφού πατήσετε συνεχόμενα το κουμπί δόσης, μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει μια φραγμένη ή κατεστραμμένη βελόνα.

  • Στην περίπτωση αυτή, δεν έχετε λάβει καθόλου φάρμακο, ακόμη

Εάν εμφανιστεί αίμα στο σημείο της ένεσης, πιέστε ελαφρά. Μην τρίψετε την περιοχή.


Μπορεί να δείτε μια σταγόνα διαλύματος στο άκρο της βελόνας μετά την ένεση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη δόση σας.


image Κοιτάτε πάντα τον μετρητή δόσης για να ξέρετε πόσα δοσολογικά βήματα ενίετε. Κρατήστε πατημένο το κουμπί της δόσης έως ότου ο μετρητής δόσης δείξει 0. Εάν ο μετρητής δόσης δεν επιστρέψει στο 0, δεν έχει χορηγηθεί ολόκληρη η δόση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα σακχάρου του αίματος.


Πώς θα αναγνωρίσετε τυχόν απόφραξη ή βλάβη της βελόνας;

και αν ο μετρητής δόσης έχει μετακινηθεί από την αρχική δόση που ρυθμίσατε.

Πώς θα χειριστείτε μια φραγμένη βελόνα;

Αντικαταστήστε τη βελόνα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 και επαναλάβετε όλα τα βήματα, ξεκινώντας από την παράγραφο 1: Προετοιμάστε τη συσκευή τύπου πένας σας με μια νέα βελόνα. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε την πλήρη δόση που χρειάζεστε.

Μην αγγίζετε ποτέ τον μετρητή δόσης ενώ κάνετε την ένεση.

Μπορεί να διακοπεί η ένεση.


Δ

5 Μετά την ένεσή σας


 • Τοποθετήστε το άκρο της βελόνας μέσα στο εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, χωρίς να αγγίξετε τη βελόνα

ή το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας.


A

 • Αφού η βελόνα καλυφθεί, σπρώξτε προσεκτικά το εξωτερικό κάλυμμα της βελόνας ώστε να εφαρμόσει πλήρως.

 • Ξεβιδώστε τη βελόνα και απορρίψτε την προσεκτικά, όπως σας έχει υποδείξει ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.


B

image


 • Τοποθετείτε το καπάκι στη συσκευή τύπου πένας μετά από κάθε χρήση ώστε το διάλυμα να προστατεύεται από το φως.


Απορρίπτετε πάντα τη βελόνα μετά από κάθε ένεση ώστε να διασφαλίζεται η χρήση μιας αιχμηρής βελόνας και να αποφεύγεται η απόφραξη της βελόνας. Σε περίπτωση απόφραξης της βελόνας, δε θα ενέσετε καθόλου φάρμακο.

Όταν η συσκευή τύπου πένας αδειάσει, απορρίψτε την χωρίς τη βελόνα, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, του νοσοκόμου, του φαρμακοποιού σας ή των τοπικών αρχών.


image Ποτέ μην προσπαθείτε να τοποθετήσετε το εσωτερικό κάλυμμα της βελόνας ξανά στη βελόνα. Μπορεί να τρυπηθείτε με τη βελόνα.

image Αφαιρείτε πάντα τη βελόνα από τη συσκευή τύπου πένας σας μετά από κάθε ένεση.

Έτσι μπορεί να αποφευχθεί απόφραξη της βελόνας, μόλυνση, λοίμωξη,

διαρροή διαλύματος και ανακριβής δοσολογία.


Γ

image Άλλες σημαντικές πληροφορίες


 • Έχετε πάντα μαζί σας μια επιπλέον συσκευή τύπου πένας και νέες βελόνες, ώστε να αντιμετωπίσετε τυχόν απώλεια ή βλάβη.

 • Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή τύπου πένας και τις βελόνες σας σε θέση που δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν άλλοι, ιδίως τα παιδιά.

 • Ποτέ να μη μοιράζεστε τη τύπου πένας συσκευή σας με άλλους ανθρώπους. Το φάρμακό σας μπορεί να βλάψει την υγεία τους.

 • Ποτέ να μη μοιράζεστε τις βελόνες σας με άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

 • Οι πάροχοι φροντίδας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν

χειρίζονται χρησιμοποιημένες βελόνες, ώστε να αποφεύγουν τραυματισμούς από αυτές και μόλυνση.

Φροντίδα της συσκευής τύπου πένας σας


 • Μην αφήνετε τη συσκευή τύπου πένας στο αυτοκίνητο ή σε άλλο μέρος όπου μπορεί να αναπτυχθούν πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

 • Μη φυλάσσετε τη συσκευή τύπου πένας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

 • Μην εκθέτετε τη συσκευή τύπου πένας σας σε σκόνη, ακαθαρσίες ή υγρά.

 • Μην πλένετε τη συσκευή τύπου πένας σας, μην τη βρέχετε και μη χρησιμοποιείτε λιπαντικές ουσίες. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε την με ένα πανί εμποτισμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

 • Μη ρίχνετε τη συσκευή τύπου πένας σας και μην τη χτυπάτε επάνω σε σκληρές επιφάνειες.

 • Μην επιχειρείτε να ξαναγεμίσετε τη συσκευή τύπου πένας σας.

 • Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή τύπου πένας σας ή να

Εάν σας πέσει κάτω ή υποπτεύεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, τοποθετήστε μια νέα βελόνα και ελέγξτε τη ροή του διαλύματος πριν από την ένεση.

Εφόσον αδειάσει, πρέπει να την απορρίψετε.

την αποσυναρμολογήσετε.