Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

MENTAZAC

ΤΙΜΈς

MENTAZAC ORAL.SOL 2MG/ML BTx1 GLASS VIAL (με πώμα HDPE) x 120 ML (με πώμα HDPE) x 120 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 28,04 €
Λιανεμποριο: 38,64 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ


MENTAZAC® ORAL.SOL. 2MG/ML FL x 50/120ML

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Mentazac® 2mg/ml πόσιμο διάλυμα

Rivastigmine


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.


Εμφάνιση του Mentazac® και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Mentazac® πόσιμο διάλυμα παρέχεται με τη μορφή διαυγούς διαλύματος κίτρινου χρώματος (2,0 mg/ml βάση), το οποίο περιέχεται σε τύπου ΙΙ φαιοκίτρινο γυάλινο φιαλίδιο των 50 ml ή 120 ml, με καπάκι ασφαλείας, επένδυση από αφρώδες ελαστικό, σταγονόμετρο και αυτοευθυγραμμιζόμενο πώμα. Το πόσιμο διάλυμα συσκευάζεται μαζί με τη δοσιμετρική σύριγγα μέσα σε πλαστικό κυλινδρικό περιέκτη.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ

Ναούσης 31, 104 47 Αθήνα

τηλ. 210 3418890


Παραγωγός

Laboratories Salvat SA, Spain


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις