Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Abesyl

ΤΙΜΈς

ABESYL CAPS 5MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,82 €
Λιανεμποριο: 5,27 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ABESYL CAPS 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,38 €
Λιανεμποριο: 7,41 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Abesyl σκληρά καψάκια 5 mg και 10 mg

Αμλοδιπίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Abesyl και περιεχόμενο της συσκευασίας


Καψάκια σκληρά 5 mg: καψάκια με καπάκι κίτρινου χρώματος και σώμα λευκού χρώματος. Καψάκια σκληρά 10 mg: καψάκια γκρι χρώματος.

Τα καψάκια Abesyl 5 mg συσκευάζονται χάρτινα κουτιά σε blister που περιέχουν 14 ή και 30 καψάκια.


Τα καψάκια Abesyl 10 mg διατίθενται σε blister που περιέχουν 14 ή και 30 καψάκια. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παρασκευαστής


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

MEDOCHEMIE HELLAS A.Ε., Παστέρ 6, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα Τηλ.: 210-6413160.Fax: 210-6445375


Παρασκευαστής

Specifar A.E., 28ης Οκτωβρίου 1, 123 51, Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα, Ελλάδα.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά