Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Zithromax

ΤΙΜΈς

ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx22,5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,29 €
Λιανεμποριο: 4,54 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ZITHROMAX F.C.TAB 250MG/TAB BTX6(BLIST1X6)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,71 €
Λιανεμποριο: 5,11 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx37,5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,73 €
Λιανεμποριο: 6,52 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ZITHROMAX PD.SOL.INF 500MG/VIAL BTx1VIAL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,94 €
Λιανεμποριο: 12,32 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ZITHROMAX 250 mg καψάκια σκληρά

Διυδρική αζιθρομυκίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 262,05 mg διυδρικής αζιθρομυκίνης η οποία αντιστοιχεί σε 250 mg αζιθρομυκίνης.


Εμφάνιση του ZITHROMAX και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το ZITHROMAX διατίθεται σε κουτί που περιέχει blister PVC/αλουμινίου των 6 καψακίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Pfizer Ελλάς A.E.

Λ. Μεσογείων 243

154 51 Ν. Ψυχικό

Τηλ: 210 6785800


Παρασκευαστής

Haupt Pharma Latina S.r.l., Latina, Ιταλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}