Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

TITRALAC

ΤΙΜΈς

TITRALAC TAB (180+420)MG/TAB BTx60(ΣΕ BLISTER)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,34 €
Λιανεμποριο: 1,84 €
Επιστράφηξης: 0,00 €1

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη TITRALAC 420 mg/180 mg δισκία


Ανθρακικό ασβέστιο/γλυκίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Να μην παίρνετε το Titralac σε μεγάλες δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την αποφυγή της ανάπτυξης του συνδρόμου γάλακτος-αλκάλεως [χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, νεφρικής ανεπάρκεια και αύξηση των επιπέδων των ιόντων διττανθρακικού ασβεστίου) στο αίμα (μεταβολική αλκάλωση)], να αποφεύγετε να παίρνετε μεγάλες

ποσότητες γάλακτος ή διττανθρακικών.


Εάν λαμβάνετε θεραπεία με ενώσεις που δεσμεύουν το φώσφορο, ο γιατρός σας θα παρακολουθεί τα επίπεδα του φωσφόρου στον ορό.


Εάν λαμβάνετε θεραπεία με το Titralac για μεγάλο χρονικό διάστημα ο γιατρός σας θα ελέγχει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό και τα ούρα σας.


Ο γιατρός σας επίσης θα ελέγχει τα επίπεδα μαγνησίου και καλίου στον ορό ιδιαίτερα εάν υποβάλλεστε σε αιμοδιάλυση.


Παιδιά

Το Titralac δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά.


Άλλα φάρμακα και Titralac

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Σε αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνονται:


Εμφάνιση του Titralac και περιεχόμενα της συσκευασίας


Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία που αναγράφουν στη μία όψη TC.

Κάθε χάρτινο κουτί περιέχει 60 δισκία (4 συσκευασίες κυψέλης με 15 δισκία η κάθε μία).

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Ευρυτανίας 3, 152 31 Χαλάνδρι, Ελλάδα

Τηλ: 210 6775690

Fax: 210 6775695


Παρασκευαστής

Φαρμακευτικά Εργαστήρια CANA AE Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, Ελλάδα Τηλ: 210 2883300


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά τον ...