Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Apilone

ΤΙΜΈς

APILONE CHW.TAB 5MG/TAB BTx14

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,44 €
Λιανεμποριο: 4,74 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APILONE F.C.TAB 10MG/TAB BTx14

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,44 €
Λιανεμποριο: 4,74 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APILONE CHW.TAB 4MG/TAB BTx14

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,58 €
Λιανεμποριο: 4,93 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APILONE CHW.TAB 4MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,75 €
Λιανεμποριο: 9,31 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APILONE CHW.TAB 5MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,36 €
Λιανεμποριο: 10,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

APILONE F.C.TAB 10MG/TAB BTx30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,36 €
Λιανεμποριο: 10,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Apilone 4 mg μασώμενα δισκία

μοντελουκάστη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν δώσετε το φάρμακο αυτό στο παιδί σας διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες


  1. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Apilone

    • Η δραστική ουσία είναι η μοντελουκάστη. Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει νατριούχο μοντελουκάστη που αντιστοιχεί σε 4 mg μοντελουκάστη.

    • Τα άλλα συστατικά είναι:

Μαννιτόλη (E 421), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E 463), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E 172), νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, βελτιωτικό γεύσης ‘άρωμα κερασιού’ (αποτελούμενο από: μαλτοδεξτρίνη, αραβικό κόμμι, ανισαλδεΰδη, βενζαλδεΰδη, κινναμαλδεΰδη, βανιλλίνη, ηλιοτροπίνη, ιονόνες), ασπαρτάμη (E 951) και στεατικό μαγνήσιο.


Εμφάνιση του Apilone και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα μασώμενα δισκία Apilone 4 mg είναι ροζ χρώματος, οβάλ, αμφίκυρτα.


Κυψέλες (blisters) σε συσκευασίες των: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 και 100 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMATHEN INVESTMENTS GROUP LIMITED, CYPRUS

Κρήτης 32, PAPACHRISTOFOROU

BUILDING, 4ος όροφος 3087, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 210- 6604 300

Fax: 210-6666749

e-mail: info@pharmathen.com


Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: INNOVIS PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ.Τ. «INNOVIS PHARMA Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΔΡΑ: Λ. Μαραθώνος 144 Τ.Κ.: 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Δερβενακίων 6,

15351 Παλλήνη, Αττική Ελλάδα


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

Montelukast

Κύπρος

Apilone

Ελλάδα

Apilone

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά {συμπληρώνεται από την εταιρεία}