Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vaxchora

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Vaxchora αναβράζουσα κόνις και κόνις για πόσιμο εναιώρημα εμβόλιο κατά της χολέρας (ανασυνδυασμένο, ζωντανό, από του στόματος)


imageΤο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού πάρετε αυτό το εμβόλιο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Vaxchora και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το κουτί περιέχει δύο φακελίσκους. Ένας φακελίσκος περιέχει αναβράζουσα σκόνη διττανθρακικού νατρίου λευκού έως υπόλευκου χρώματος για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος. Ο άλλος

φακελίσκος περιέχει σκόνη δραστικού συστατικού εμβολίου λευκού έως μπεζ χρώματος.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Emergent Netherlands B.V, Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Ολλανδία.


Παρασκευαστής


IL-CSM GmbH

Marie-Curie-Strasse 8 D79539 Lörrach Γερμανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις ΜΜ/ΕΕΕΕ.

.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.