Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

OTASET

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

OTASET 12 mg/ml ωτικές σταγόνες, διάλυμα Υδροχλωρική Κινχοκαΐνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.Εμφάνιση του OTASET και περιεχόμενα της συσκευασίας


Διαυγές, άχρωμο διάλυμα. Μέγεθος συσκευασίας: 10 ml.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Nassington LTD

Ιπποκράτους 3Α Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία, Κύπρος


Παρασκευαστής

Cooper S.A.

64 Αριστοβούλου 64, Αθήνα 118 53, Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις