Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva 75 mg/100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

κλοπιδογρέλη/ακετυλοσαλικυλικό οξύ


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:


 1. Τι είναι το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

 3. Πώς να πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

 1. Τι είναι το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva και ποια είναι η χρήση του


  Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva περιέχει κλοπιδογρέλη και ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) και ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά σωματίδια του αίματος, τα οποία συγκολλώνται κατά την πήξη του αίματος. Τα αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση σε ορισμένους τύπους αιμοφόρων αγγείων (που ονομάζονται αρτηρίες) και έτσι μειώνουν τις

  πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων (διαδικασία που ονομάζεται αθηροθρόμβωση).


  Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva λαμβάνεται από ενήλικες για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στις σκληρυμένες αρτηρίες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε αθηροθρομβωτικά συμβάματα (όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).


  Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva σας έχει συνταγογραφηθεί στη θέση δύο ξεχωριστών φαρμάκων, της κλοπιδογρέλης και του ΑΣΟ, για να βοηθήσει στην αποφυγή σχηματισμού θρόμβων επειδή έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή στηθάγχη» ή καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα του μυοκαρδίου). Για τη θεραπεία αυτής της πάθησης ο γιατρός σας πιθανώς να έχει τοποθετήσει ενδοπρόθεση (stent) στην φραγμένη ή στενωμένη αρτηρία για να αποκαταστήσει την αποτελεσματική ροή του αίματος.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Μην πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva:

  • Σε περίπτωση αλλεργίας στην κλοπιδογρέλη, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  • Εάν έχετε αλλεργία σε άλλα προϊόντα που ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση επώδυνων ή/και φλεγμονωδών παθήσεων των μυών ή των αρθρώσεων.

  • Εάν έχετε μία ιατρική πάθηση που περιλαμβάνει τον συνδυασμό άσθματος, ρινικής καταρροής (συνάχι) και πολυπόδων (ένας τύπος μορφώματος στη μύτη σας).

  • Εάν έχετε μία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιμορραγία όπως έλκος στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία.

  • Εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.

  • Εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική νόσο.

  • Εάν διανύετε το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης σας.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


   Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες καταστάσεις ισχύει για σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva:

  • εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως:

   • πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ. έλκος στομάχου).

   • αιματολογική διαταραχή εξαιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση για εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό οποιωνδήποτε ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώματός σας).

   • πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός.

   • πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των οδοντιατρικών επεμβάσεων).

   • προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες επτά ημέρες.

  • εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου σας (ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών.

  • εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.

  • εάν έχετε ιστορικό άσθματος ή αλλεργικών αντιδράσεων περιλαμβανομένης της αλλεργίας σε οποιοδήποτε φάρμακο που χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε την ασθένειά σας.

   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  • εάν πάσχετε από ουρική αρθρίτιδα.


   Ενόσω παίρνετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva:

  • Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας

   • εάν έχει προγραμματιστεί κάποια χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής επέμβασης).

   • εάν έχετε στομαχικό ή κοιλιακό πόνο ή αιμορραγία στο στομάχι ή τα έντερα (ερυθρά ή μαύρα κόπρανα).

  • Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιάσετε μία ιατρική κατάσταση (επίσης γνωστή ως Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα ή TTP) που περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω από το δέρμα που μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς ανεξήγητη κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος) (βλ. παράγραφο 4 «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»).

  • Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει

   τη δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ.

   εάν κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο 4 «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»).

  • Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.


   Παιδιά και έφηβοι

   Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ή εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Υπάρχει μία πιθανή συσχέτιση μεταξύ του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ΑΣΟ) και του Συνδρόμου Reye όταν τα προϊόντα που περιέχουν ΑΣΟ χορηγούνται σε παιδιά ή εφήβους με μία ιογενή λοίμωξη. Το Σύνδρομο Reye είναι μία πολύ σπάνια νόσος, η οποία μπορεί να είναι

   θανατηφόρος.


   Άλλα φάρμακα και Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

   Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva ή αντίστροφα.


   Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε

  • αντιπηκτικά από του στόματος, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος,

  • ΑΣΟ ή κάποιο άλλο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή φλεγμονωδών καταστάσεων των μυών ή των αρθρώσεων,

  • ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο ενέσιμο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος,

  • ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη ή σιμετιδίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση στομαχικών ενοχλήσεων,

  • μεθοτρεξάτη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρής αρθροπάθειας (ρευματοειδής αρθρίτιδα) ή δερματικής νόσου (ψωρίαση),

  • προβενεσίδη, βενζοβρομαρόνη ή σουλφινπυραζόνη, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας,

  • φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη, ή χλωραμφαινικόλη, φάρμακα για τη θεραπεία βακτηριακών και μυκητιασικών λοιμώξεων,

  • φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη ή μοκλοβεμίδη, φάρμακα για τη θεραπεία της κατάθλιψης,

  • καρβαμαζεπίνη ή οξκαρβαζεπίνη, φάρμακα για τη θεραπεία κάποιων μορφών επιληψίας,

  • τικλοπιδίνη, ένας άλλος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας.


   Θα πρέπει να σταματήσετε κάθε άλλη θεραπεία κλοπιδογρέλης ενόσω λαμβάνετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva.


   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

   Μία περιστασιακή χρήση ΑΣΟ (όχι περισσότερο από 1000 mg σε διάστημα 24 ωρών) δεν θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, παρατεταμένη χρήση ΑΣΟ θα πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


   Κύηση και θηλασμός

   ΜΗ χρησιμοποιείτε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης.

   Είναι προτιμότερο να μη λαμβάνετε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δευτέρου

   τριμήνου της εγκυμοσύνης.


   Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva. Αν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva, συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως, καθώς δεν συνιστάται η λήψη Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.


   Δεν πρέπει να θηλάζετε όσο χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

   Εάν θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε, μιλήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

   Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

   Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva δεν θα πρέπει να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές.


   To Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva περιέχει λακτόζη

   Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν να πάρετε αυτό το φάρμακο.

 3. Πώς να πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  H συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva την ημέρα, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα με ένα ποτήρι νερό, με ή χωρίς τροφή.


  Θα πρέπει να παίρνετε το φάρμακό σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.


  Ανάλογα με την κατάστασή σας, ο γιατρός σας θα καθορίσει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παίρνετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva. Εάν είχατε κάποιο καρδιακό επεισόδιο, θα πρέπει να σας συνταγογραφηθεί τουλάχιστον για τέσσερις εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός σας συνεχίζει να σας το συνταγογραφεί.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva από την κανονική Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη νοσοκομειακή υπηρεσία έκτακτων περιστατικών αμέσως λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

  Αν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva και το θυμηθείτε μέσα σε

  12 ώρες από τη συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και κατόπιν λάβετε το επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.


  Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη κανονική δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

  Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  Μη σταματάτε την αγωγή παρά μόνο εάν σας το πει ο γιατρός σας. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν το σταματήσετε.

  Εάν ο γιατρός σάς είπε να διακόψετε προσωρινά τη θεραπεία, ρωτήστε τον γιατρό σας πότε θα πρέπει

  να ξαναρχίσετε τη θεραπεία.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:

  • πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να εμφανιστούν λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως κάποιων κυττάρων του αίματος.

  • συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του δέρματος και/ή των ματιών (ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται από αιμορραγία, η οποία εμφανίζεται κάτω από το δέρμα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση (βλ. παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).

  • οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα και κνησμός, φλύκταινες του δέρματος. Αυτά πιθανόν είναι σημάδια αλλεργικής αντίδρασης.


   Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει παρατηρηθεί με το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva είναι η αιμορραγία. Η αιμορραγία πιθανόν να παρουσιαστεί ως αιμορραγία από το στομάχι ή το έντερο, μώλωπες, αιμάτωμα (ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπας κάτω από το δέρμα), αιμορραγία από τη μύτη, αίμα στα ούρα. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί επίσης αιμορραγία στα μάτια, στο εσωτερικό της κεφαλής, στον πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.

   Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν παίρνετε το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

   Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο 2

   «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).


   Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

   Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

  • διάρροια

  • κοιλιακός πόνος

  • δυσπεψία ή καύσος.


   Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

  • πονοκέφαλος

  • έλκος στομάχου

  • έμετος (αδιαθεσία)

  • ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)

  • δυσκοιλιότητα

  • υπερβολικά πολλά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο

  • εξανθήματα

  • κνησμός

  • ζάλη

   Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  • αίσθηση «μυρμηγκιάσματος» και μουδιάσματος.


   Σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια (ενδέχεται να επηρεάσει έως 1 στα 1000 άτομα):

  • ίλιγγος.


   Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα):

  • ίκτερος

  • αίσθημα καύσου στο στομάχι και/ή στον οισοφάγο

  • σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή χωρίς οσφυαλγία

  • πυρετός

  • δυσκολία στην αναπνοή που μερικές φορές συνοδεύεται από βήχα

  • γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις (για παράδειγμα, γενική αίσθηση ζέστης με ξαφνική γενικευμένη δυσφορία μέχρι λιποθυμίας)

  • οίδημα στο στόμα

  • φλύκταινες του δέρματος

  • αλλεργία του δέρματος

  • έλκη του στοματικού βλεννογόνου (στοματίτιδα)

  • πτώση της αρτηριακής πίεσης

  • σύγχυση

  • παραισθήσεις

  • πόνος στις αρθρώσεις

  • μυϊκός πόνος

  • αλλαγές στη γεύση τροφών

  • φλεγμονή μικρών αγγείων.


   Ανεπιθύμητες ενέργειες με άγνωστη συχνότητα (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

  • διάτρηση έλκους

  • κουδουνίσματα στα αυτιά (εμβοές ώτων)

  • απώλεια ακοής

  • αιφνίδιες απειλητικές για τη ζωή αλλεργικές αντιδράσεις

  • νεφρική νόσος

  • χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα

  • ουρική αρθρίτιδα (μία πάθηση με επώδυνες και οιδηματώδεις αρθρώσεις που προκαλούνται από κρυστάλλους ουρικού οξέος)

  • επιδείνωση αλλεργιών σε τρόφιμα.


   Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

   image

   χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω τουεθνικού

   συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσεται το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί, στη

  φιάλη και στην κυψέλη μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που

  αναφέρεται εκεί.


  Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

  Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.


  Μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης χρησιμοποιήστε εντός 30 ημερών.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ορατά σημεία βλάβης.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva


Εμφάνιση του Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva 75 mg/100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι ανοικτό ροζ έως ροζ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σχήματος καψακίου δισκία. Τα δισκία έχουν μήκος 14,0 mm και πλάτος 6,8 mm.


Το Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva διατίθεται σε κυψέλες σε μεγέθη συσκευασίας των 10, 14, 28, 30, 50, 90 και 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων ή σε φιάλες σε μέγεθος συσκευασίας των 30 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία


Παραγωγοί:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

image

4042 Debrecen Ουγγαρία


TEVA UK Ltd

Brampton Road Hampden Park Eastbourne

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

East Sussex, BN22 9AG Ηνωμένο Βασίλειο


Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Ολλανδία


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava-Komarov Τσεχική Δημοκρατία


image

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80

image

31-546 Krakow Πολωνία


image

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

image

89143 Blaubeuren Γερμανία


Pliva Croatia Ltd

Prilaz baruna Filipovica 25 10 000 Zagreb

Κροατία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740


Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


España

Teva Pharma S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <ΜΜ/ΕΕΕΕ>.


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: .