Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

TEAM-BIOTIC

ΤΙΜΈς

TEAM-BIOTIC PD.EXT.US (3400+600+5000) IU/G BTx1 φιαλίδιο (HDPE) x15g

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,43 €
Λιανεμποριο: 14,37 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TEAM-BIOTIC OINTMENT (3400+600+5000) IU/G BTx1 σωληνάριο (αλουμινίου) x20g

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 16,37 €
Λιανεμποριο: 22,56 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

TEAM-BIOTIC Δερματική Κόνις (6800+1200+10000) IU/g Θειϊκή Νεομυκίνη, Ψευδαργυρική Βακιτρακίνη, Θειϊκή Πολυμυξίνη Β

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το TEAM-BIOTIC και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το TEAM-BIOTIC

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το TEAM-BIOTIC και ποια είναι η χρήση του


  Το TEAM-BIOTIC περιέχει τρεις δραστικές ουσίες με αντιμικροβιακή δράση, τη Θειϊκή Νεομυκίνη, τη Ψευδαργυρική Βακιτρακίνη και τη Θειϊκή Πολυμυξίνη Β.

  Το TEAM-BIOTIC χρησιμοποιείται για:


  • Πρόληψη δευτερογενών λοιμώξεων του δέρματος από ήσσονος σημασίας κοψίματα, γρατζουνιές, εκδορές και εγκαύματα.

  • Πρωτογενείς και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις του δέρματος (π.χ.. μικρά μολυσμένα τραύματα, βακτηριακές λοιμώξεις του δέρματος, δερματικά εγκαύματα, και κρυοπαγήματα), που προκαλούνται από θετικούς και αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC Μην χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC:

  • σε περίπτωση αλλεργίας στις δραστικές ουσίες, αμινογλυκοσίδες, πολυμυξίνες ή

   σε οποιαδήποτε άλλο από τα συστατικά του φαρμακευτικού προϊόντος, που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1,

  • σε βλεννογόνους,

  • σε βαθιές πληγές, πληγές από παρακέντηση ή σοβαρά εγκαύματα,

  • σε μεγάλη επιφάνεια τραυματισμένου δέρματος,

  • στα μάτια,

  • σε τραύματα με εκκρίσεις,

  • σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών,

  • κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.


  Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

  Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC.


  Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί εάν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, όπως δερματικά εξανθήματα, κνησμός, ερεθισμός. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.


  Μην χρησιμοποιείτε το TEAM-BIOTIC σε μεγάλες επιφάνειες τραυματισμένου δέρματος. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στους νεφρούς και στην ακοή, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ακοής, καθώς και εμφάνιση τοξικής επίδρασης στο νευρικό σύστημα.

  Εάν έχετε νεφρική ανεπάρκεια ή προβλήματα ακοής, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο με ιδιαίτερη προσοχή.


  Το φάρμακο αυτό μπορεί να ενισχύσει τη δράση συγχορηγούμενων φαρμάκων, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους νεφρούς ή στην ακοή, ιδιαίτερα σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία.


  Παιδιά και έφηβοι

  Δεν συνιστάται η χρήση του TEAM-BIOTIC σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών.


  Άλλα φάρμακα και TEAM-BIOTIC

  Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.


  Η χρήση του TEAM-BIOTIC σε μεγάλη επιφάνεια τραυματισμένου δέρματος, μπορεί να προκαλέσει αλληλεπίδραση με άλλα συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, ως αποτέλεσμα της απορρόφησης των δραστικών ουσιών.


  Ταυτόχρονη χορήγηση από του στόματος νεομυκίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υπερευαισθησίας.


  Μην χρησιμοποιείτε TEAM-BIOTIC ταυτόχρονα με φάρμακα που είναι γνωστό ότι βλάπτουν τους νεφρούς και την ακοή, όπως ισχυρά διουρητικά (π.χ.. φουροσεμίδη, εθακρυνικό οξύ). Αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τη συγκέντρωση των αμινογλυκοσίδων στο αίμα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων ακοής, έως και κώφωση, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμη και μετά τη διακοπή του φαρμάκου.


  Η τοπική θεραπεία με νεομυκίνη μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη αλλεργική αντίδραση με άλλα αντιβιοτικά της ομάδας των αμινογλυκοσιδών.


  Ταυτόχρονη χρήση του TEAM-BIOTIC με αμινογλυκοσίδες ή άλλα φαρμάκα που

  μπορεί να βλάψουν τους νεφρούς, ή φάρμακα που μπορεί να έχουν τοξική επίδραση στο νευρικό σύστημα, μπορεί να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες.


  Κύηση και θηλασμός

  Το TEAM-BIOTIC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.


  Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

  Το TEAM-BIOTIC δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC


  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


  Το φάρμακο προορίζεται για χρήση στο δέρμα.


  • Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να πλύνετε την πάσχουσα περιοχή με σαπούνι και νερό και στη συνέχεια να στεγνώσετε καλά το δέρμα και να την καλύψετε με ένα λεπτό στρώμα αλοιφής ή σκόνης.

  • Η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 φορές την ημέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. εκτός εάν ο γιατρός σας πει κάτι διαφορετικό.

  • Η κάλυψη της πάσχουσας περιοχής με σκόνη μπορεί να εξασφαλιστεί με μια αποστειρωμένη προστατευτική γάζα.

  • Η θεραπεία δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 7 ημέρες.

  • Η χρήση του φαρμάκου θα πρέπει να είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

   Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση TEAM-BIOTIC από την κανονική


   Συνήθως δεν παρατηρούνται συμπτώματα υπερδοσολογίας αν η εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις, τη συνιστώμενη δοσολογία και τον προτεινόμενο τρόπο χορήγησης.

   Στην περίπτωση εφαρμογής του TEAM-BIOTIC, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλη επιφάνεια τραυματισμένου δέρματος, υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης των αντιβιοτικών στο αίμα και εμφάνιση βλάβης στους νεφρούς και την ακοή (απώλεια ακοής), καθώς και τοξικής επίδρασης στο νευρικό σύστημα.


   Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το TEAM-BIOTIC

   Λάβετε τη δόση μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε.


   Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το TEAM-BIOTIC

   Είναι απαραίτητο να σταματήσετε την εφαρμογή του TEAM-BIOTIC και να ζητήσετε βοήθεια από τον γιατρό σας στις περιπτώσεις που:

   • παρατηρήσετε επιδείνωση της κατάστασης του δέρματος σας, στην πάσχουσα περιοχή.

   • εμφανίσετε αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) με συμπτώματα όπως εξάνθημα, ερυθρότητα, κνησμό, οίδημα.


    Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Κατά την εφαρμογή του φαρμάκου, μπορούν να συμβούν:


  • Αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων δερματικών αντιδράσεων, με συμπτώματα όπως κνησμός, εξάνθημα, ερυθρότητα, οίδημα.

  • Ερεθισμός στη θέση εφαρμογής.

  • Επιμόλυνση από ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων ή από τον σακχαρομύκητα Candida.

  • Βλάβη στην ακοή σας.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:

  Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

  Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

  Φαξ: + 30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr

  Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το TEAM-BIOTIC


  Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 25 ˚C.

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το TEAM-BIOTIC

Οι δραστικές ουσίες είναι: Θειϊκή Νεομυκίνη, Ψευδαργυρική Βακιτρακίνη, Θειϊκή Πολυμυξίνη Β.

Κάθε g δερματικής κόνεως περιέχει 6800 IU θειϊκής νεομυκίνης, 1200 IU ψευδαργυρικής βακιτρακίνης, 10000 IU θειϊκής πολυμυξίνης Β

Τα άλλα συστατικά είναι: Magnesium stearate, Lactose monohydrate


Εμφάνιση του TEAM-BIOTIC και περιεχόμενο της συσκευασίας

Η δερματική κόνις παρέχεται σε λευκά πλαστικά φιαλίδια των 15g ή 30g.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Nassington Ltd

Ιπποκράτους 3A, Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία Κύπρος


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις