Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

NYZOL

ΤΙΜΈς

NYZOL F.C.TAB 5MG/TAB BTx28

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,04 €
Λιανεμποριο: 15,21 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NYZOL F.C.TAB 10MG/TAB BTx28

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,86 €
Λιανεμποριο: 28,75 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

NYZOL F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (PA/AL/PVC/AL Blisters) (PA/AL/PVC/AL Blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 55,22 €
Λιανεμποριο: 70,24 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


NYZOL 5 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία NYZOL 10 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία NYZOL 15 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία NYZOL 20 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία


Ολανζαπίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το NYZOL και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το NYZOL

 3. Πώς να πάρετε το NYZOL

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το NYZOL

 1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


  1. Τι είναι το NYZOL και ποια είναι η χρήση του


   Το NYZOL ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αντιψυχωτικά και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ακόλουθων περιπτώσεων:

   • Σχιζοφρένεια, μια ασθένεια με συμπτώματα όπως το να ακούς, βλέπεις ή αισθάνεσαι πράγματα που δεν υπάρχουν, λανθασμένες πεποιθήσεις, ασυνήθιστη καχυποψία και κοινωνική απόσυρση. Οι ασθενείς με τις παθήσεις αυτές μπορεί επίσης να αισθάνονται κατάθλιψη, άγχος ή ένταση.

   • Μέτρια έως σοβαρά μανιακά επεισόδια, μια κατάσταση με συμπτώματα διέγερσης ή ευφορίας.


    Το NYZOL έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει την επανεμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων σε ασθενείς με με διπολική διαταραχή των οποίων το μανιακό επεισόδιο ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με ολανζαπίνη.

  2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NYZOL Μην πάρετε το NYZOL

   • Εάν έχετε αλλεργία στην ολανζαπίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό από τα συστατικά αυτού του

    φαρμάκου (αναφέρονται στην ενότητα 6). Μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση εξανθήματος, κνησμού, οιδήματος στο πρόσωπο ή τα χείλη ή δύσπνοιας. Εάν αυτό συμβεί σε εσάς, ενημερώστε τον ιατρό σας.

   • Εάν έχετε διαγνωσθεί στο παρελθόν με οφθαλμολογικά προβλήματα όπως συγκεκριμένα είδη γλαυκώματος (αυξημένη πίεση στο μάτι).

    Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


    Απευθυνθείτε στο γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το NYZOL

   • Η χρήση του NYZOL σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια δε συνιστάται καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

   • Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, ενδέχεται να προκαλέσουν αφύσικες κινήσεις κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων μετά τη λήψη NYZOL ενημερώστε το γιατρό σας.

   • Πολύ σπάνια, τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας προκαλούν ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση, δυσκαμψία μυών, καταστολή ή υπνηλία. Εάν αυτό συμβεί σε σας επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

   • Έχει παρατηρηθεί αύξηση βάρους στους ασθενείς που λαμβάνουν NYZOL. Εσείς και ο γιατρός σας θα πρέπει να ελέγχετε το βάρος σας τακτικά.

   • Υψηλές τιμές σακχάρου στο αίμα και υψηλά επίπεδα λιπιδίων (τριγλυκερίδια και χοληστερόλη) έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν NYZOL. Ο γιατρός σας θα σας υποβάλει σε αιματολογικές εξετάσεις για να ελέγξει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας καθώς και τα επίπεδα κάποιων λιπιδίων πριν ξεκινήσετε να λαμβάνετε NYZOL και σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

   • Ενημερώστε το γιατρό σας εάν εσείς ή κάποιος άλλος στην οικογένειά σας έχει ιστορικό θρόμβων στο αίμα, καθώς τα φάρμακα αυτά έχουν συσχετιστεί με το σχηματισμό θρόμβων στο αίμα.


    Εάν πάσχετε από οποιαδήποτε από τα παρακάτω νοσήματα, ενημερώστε το γιατρό σας:


   • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή “παροδικό” αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (προσωρινά συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου)

   • Νόσο Parkinson

   • Παθήσεις προστάτη

   • Προβλήματα απόφραξης εντέρου (παραλυτικός ειλεός)

   • Νόσο του ήπατος ή των νεφρών

   • Αιματολογικές διαταραχές

   • Καρδιακή νόσο

   • Διαβήτη

   • Επιληψία


    Εάν πάσχετε από άνοια, εσείς ή ο φροντιστής συγγενής σας θα πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σας, εάν είχατε εμφανίσει στο παρελθόν, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή “παροδικό” αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

    Σαν συνήθης προφύλαξη, αν είσθε μεγαλύτερος/η των 65 ετών η αρτηριακή σας πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται από το γιατρό σας.


    Παιδιά και έφηβοι

    Το NYZOL δεν συνιστάται για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.


    Άλλα φάρμακα και το NYZOL

    Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Να λαμβάνονται άλλα φάρμακα, ενώ είστε υπό αγωγή με ολανζαπίνη, μόνο εάν ο γιατρός σας σας λέει ότι μπορείτε. Ενδέχεται να αισθανθείτε υπνηλία εάν λαμβάνετε NYZOL σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή φάρμακα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του άγχους ή για να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε (ηρεμιστικά).


    Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε:

   • φάρμακα για τη νόσο Parkinson

   • καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό και σταθεροποιητή διάθεσης), φλουβοξαμίνη (αντικαταθλιπτικό) ή σιπροφλοξασίνη (αντιβιοτικό) - μπορεί να είναι απαραίτητη η αλλαγή της δόσης NYZOL που λαμβάνετε.

    Το NYZOL με αλκοόλ

    Μην καταναλώσετε αλκοόλ εάν λαμβάνετε NYZOL, διότι η ταυτόχρονη λήψη του NYZOL με αλκοόλ μπορεί να σας προκαλέσει υπνηλία.


    Κύηση και θηλασμός

    Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

    Δεν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο αυτό κατά την περίοδο του θηλασμού καθώς μικρές ποσότητες του NYZOL μπορεί να απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα.

    Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν σε νεογνά, οι μητέρες των οποίων είχαν λάβει NYZOL το τελευταίο τρίμηνο (τους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους):

    τρόμος, μυϊκή δυσκαμψία και/ή αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, αναπνευστικά προβλήματα, και δυσκολία στη σίτιση. Εάν το μωρό σας εμφανίσει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να

    χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.


    Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

    Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης υπνηλίας όταν λαμβάνετε NYZOL. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιου συμπτώματος να αποφεύγετε την οδήγηση ή τον χειρισμό εργαλείων ή μηχανών και να ενημερώσετε το γιατρό σας.


    Το NYZOL περιέχει ασπαρτάμη και λακτόζη


    Ασθενείς οι οποίοι δεν δύνανται να λάβουν φαινυλαλανίνη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το NYZOL περιέχει ασπαρτάμη, η οποία είναι μία πηγή φαινυλαλανίνης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ασθενείς με φαινυλοκετονουρία.


    Το NYZOL περιέχει λακτόζη. Εάν έχετε ενημερωθεί από τον γιατρό σας ότι έχετε μία δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας προτού πάρετε το φάρμακο αυτό


  3. Πώς να πάρετε το NYZOL


Πάντοτε να παίρνετε το NYZOL αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.


Ο γιατρός θα σας ενημερώσει πόσα δισκία NYZOL πρέπει να λαμβάνετε και για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχίσετε την θεραπεία. Η ημερήσια δοσολογία του NYZOL είναι από 5 έως 20 mg. Να ενημερώσετε το γιατρό σας σε περίπτωση που τα συμπτώματα επανεμφανιστούν και να μη διακόψετε τη λήψη NYZOL, εάν δεν έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.


Τα δισκία NYZOL πρέπει να λαμβάνονται μία φορά ημερησίως σύμφωνα με την υπόδειξη του γιατρού σας. Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Δεν έχει καμία σημασία εάν λαμβάνετε τα δισκία με ή χωρίς φαγητό. Τα διασπειρόμενα δισκία NYZOL προορίζονται για από του στόματος χρήση.


Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία NYZOL σπάζουν εύκολα, οπότε πρέπει να χειρίζεστε τα δισκία με προσοχή. Μην αγγίζετε τα δισκία με βρεγμένα χέρια, καθώς μπορούν να σπάσουν.


 1. Κρατήστε τον περιέκτη (blister) από τα άκρα του και διαχωρίστε μία κυψέλη του από το υπόλοιπο του περιέκτη σχίζοντας προσεκτικά κατά μήκος των διατρήσεων γύρω από την κυψέλη.

 2. Προσεκτικά αφαιρέστε την οπίσθια όψη.

 3. Βγάλτε το δισκίο, απαλά.

 4. Τοποθετήστε το δισκίο στο στόμα σας. Το δισκίο θα διαλυθεί άμεσα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η κατάποσή του.


Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δισκίο σε ένα ποτήρι ή φλιτζάνι με νερό χυμό πορτοκάλι, χυμό μήλο, γάλα, ή καφέ και να το αναδεύσετε. Με ορισμένα υγρά, στο μίγμα μπορεί να εμφανισθεί μεταβολή στο

χρώμα και ίσως γίνει θολερό. Πιείτε το μίγμα αμέσως μετά την διάλυση


image


Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση NYZOL από την κανονική

Ασθενείς που έλαβαν μεγαλύτερη δόση NYZOL από την κανονική, παρουσίασαν τα ακόλουθα συμπτώματα: γρήγορο καρδιακό ρυθμό, διέγερση/επιθετικότητα, διαταραχές στον λόγο, αφύσικες κινήσεις (ιδιαίτερα του προσώπου ή της γλώσσας) και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Άλλα συμπτώματα ενδέχεται να είναι: έντονη σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, κώμα, ένας συνδυασμός από πυρετό, ταχύτερη αναπνοή, εφίδρωση, μυϊκή δυσκαμψία και ζάλη ή υπνηλία, αργός ρυθμός αναπνοής, εισρόφηση, αυξημένη ή μειωμένη αρτηριακή πίεση, μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός.

Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή το νοσοκομείο. Δείξτε στο γιατρό σας το κουτί με τα δισκία.


Εάν ξεχάσετε να πάρετε το NYZOL

Εάν ξεχάσετε να λάβετε τα δισκία σας πάρετε τα αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε την δόση που ξεχάσατε.


Εάν σταματήσετε να παίρνετε το NYZOL

Μην διακόπτετε τη θεραπευτική αγωγή σας απλά επειδή αισθάνεστε καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσετε την αγωγή με NYZOL για όσο χρονικό διάστημα σας έχει καθορίσει ο γιατρός σας.

Εάν σταματήσετε απότομα να παίρνετε το NYZOL, μπορεί να σας παρουσιαστούν συμπτώματα όπως εφίδρωση, δυσκολία στον ύπνο, τρόμος, άγχος ή ναυτία και έμετος. Ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει να μειώσετε τη δόση σας σταδιακά, πριν τη διακοπή της θεραπείας σας.


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν εμφανίσετε:

  • ασυνήθιστες κινήσεις (μία συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 10 χρήστες) κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας.

  • θρόμβους αίματος στις φλέβες (μία όχι συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 100 χρήστες) ιδιαίτερα στα πόδια (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν οίδημα, πόνο και ερυθρότητα στα πόδια), που μπορούν να μεταφερθούν μέσω των αγγείων στους πνεύμονες προκαλώντας πόνο στο στήθος και δύσπνοια. Εάν παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

  • συνδυασμό πυρετού, ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης, μυϊκής δυσκαμψίας και αίσθημα νύστας ή υπνηλία (η συχνότητα αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας δεν μπορεί εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).


  Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο από 1 στους 10 χρήστες) περιλαμβάνουν: Αύξηση βάρους, Υπνηλία και Αύξηση των επιπέδων προλακτίνης του αίματος. Στα αρχικά στάδια της θεραπείας, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν ζάλη ή λιποθυμική τάση (με επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού), ιδιαίτερα όταν σηκώνονται από ύπτια ή καθιστή θέση. Το σύμπτωμα αυτό συνήθως υποχωρεί από μόνο του, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, ενημερώστε το γιατρό σας.

  Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 χρήστες) περιλαμβάνουν: Μεταβολές στα επίπεδα ορισμένων κυττάρων του αίματος, λιπιδίων αίματος και στην αρχή της θεραπείας προσωρινές

  αυξήσεις ηπατικών ενζύμων, αύξηση σστα επίπεδα σακχάρου του αίματος λαι των ούρων, αυξήσεις στα επίπεδα ουρικού οξέος και κρεατινικής φωσφοκινάσης του αίματος, αυξημένη αίσθηση πείνας, ζάλη, ανησυχία, τρόμο, ασυνήθιστες κινήσεις (δυσκινησίες), δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, εξάνθημα, απώλεια δύναμης, τπερβολική κόπωσημ κατακράτηση υγρών που οδηγεί σε πρήξιμο των χεριών, των στραγάλων ή των ποδοών, πυρετό, πόνο στις αρθρώσεις και σεξουαλικές δυσλειτουργίες, όπως μειωμένη γενετήσια ορμή στους άνδρες και στις γυναίκες ή στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες.


  Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 χρήστες) περιλαμβάνουν υπερευαισθησία (π.χ. οίδημα στο στόμα και το λαιμό, κνησμό, εξάνθημα), διαβήτη ή επιδείνωση του διαβήτη, που περιστασιακά έχει συσχετιστεί με κετοξέωση (εμφάνιση κετονών στο αίμα και τα ούρα) ή κώμα, σπασμούς που συνήθως σχετίζονται με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων (επιληψία), μυική δυσκαμψία ή σπασμούς (περιλαμβανομένων των κινήσεων του ματιού), προβλήματα στην ομιλία, επιβράδυνση στον καρδιακό ρυθμό, φωτοευαισθησία στο ηλιακό φως, αιμορραγία από τη μύτη, διάταση κοιλίας, απώλεια της μνήμης ή διαταραχές μνήμης, ακράτεια ούρων, δυσκολία στην ούρηση, απώλεια μαλλιών, απουσία ή μείωση των περιόδων της εμμηνόρρυσης και αλλαγές στο στήθος των ανδρών και των γυναικών όπως μη φυσιολογική παραγωγή γάλακτος από τους μαστούς ή μη φυσιολογική αύξηση των μαστών.


  Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 χρήστες) περιλαμβάνουν μείωση της φυσιολογικής θερμοκρασίας σώματος, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, αιφνίδιο ανεξήγητο θάνατο, φλεγμονή του παγκρέατος, η οποία προκαλεί έντονο στομαχικό πόνο, πυρετό και αδιαθεσία, ηπατική νόσο που εμφανίζεται ως κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου τμήματος των ματιών, μυϊκή νόσο που εμφανίζεται με ανεξήγητο άλγος και πόνους και παρατεταμένη και/ή επώδυνη στύση.


  Oι ηλικιωμένοι ασθενείς με άνοια που λαμβάνουν ολανζαπίνη ενδέχεται να εμφανίσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονία, ακράτεια ούρων, πτώσεις, υπερβολική κόπωση, οπτικές ψευδαισθήσεις, αύξηση της θερμοκρασίας σώματος, ερυθρότητα δέρματος, και να έχουν προβλήματα με το βάδισμα. Ορισμένες θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.


  Σε ασθενείς με νόσο Parkinson, το NYZOL ενδέχεται να επιδεινώσει τα συμπτώματα τους.


  Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

  Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  Ελλάδα

  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

  GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

  Φαξ: + 30 21 06549585

  Ιστότοπος: https://www.eof.gr


 2. Πώς να φυλάσσεται το NYZOL


  Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.


  Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.


  Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 3. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το NYZOL

Η δραστική ουσία είναι η ολανζαπίνη. Κάθε διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο NYZOL περιέχει είτε 5 mg, είτε 10 mg , είτε 15 mg, είτε 20 mg δραστικής ουσίας. Η ακριβής ποσόστητα φαίνεται στο κουτί του NYZOL.


Τα άλλα συστατικά είναι:

Περιεχόμενο δισκίου: Lactose monohydrate, calcium silicate, low-substituted hydroxypropyl cellulose (E- 463), crospovidone, aspartame (E-951), orange flavour, banana flavour, colloidal anhydrous silica and magnesium stearate (E-470).


Εμφάνιση του NYZOL και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα διασπειρόμενα δισκία NYZOL 5 mg, 10 mg, 15 mg και 20 mg είναι στρογγυλά, κίτρινου χρώματος, επίπεδης επιφάνειας με στρογγυλεμένες άκρες.


Τα διασπειρόμενα δισκία NYZOL διαλύονται απευθείας στο στόμα σας, οπότε είναι ευκολότερη κατάποση αυτών.


Τα διασπειρόμενα δισκία NYZOL είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες των 28, 35, 56 και 70 δισκίων Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός


image

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

RAFARM AEBE,

Κορίνθου 12,

154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Ελλάδα,

Τηλ.: 2106776550


image

Παραγωγός: Laboratorios Lesvi, S.L. Avda. Barcelona, 69,

08970, Sant Joan Despí (Barcelona) Spain


Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Κράτη με τα ακόλουθα ονόματα:


Γερμανία OLANZAPIN VIKETO 5 mg Schmelztabletten OLANZAPIN VIKETO 10 mg Schmelztabletten OLANZAPIN VIKETO 15 mg Schmelztabletten OLANZAPIN VIKETO 20 mg Schmelztabletten


Ελλάδα NYZOL 5 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα

NYZOL 10 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα NYZOL 15 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα NYZOL 20 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά

09/2014