Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

VIATIM (ΔΙΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A-ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ViATIM, εναιώρημα και διάλυμα για ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α (αδρανοποιημένο, προσροφημένο) και πολυσακχαριδικό τυφοειδούς


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το εμβόλιο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το ViATIM και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το ViATIM

 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ViATIM

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το ViATIM

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το ViATIM και ποια είναι η χρήση του


  To ViATIM είναι ένα εμβόλιο. Τα εμβόλια χρησιμοποιούνται για να σας προστατέψουν από τα λοιμώδη νοσήματα. Το εμβόλιο αυτό βοηθάει στην προφύλαξη έναντι του τυφοειδούς πυρετού και της ηπατίτιδας Α σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.


  Ο τυφοειδής πυρετός είναι ένα λοιμώδες νόσημα που μεταδίδεται από τρόφιμα ή ποτά μολυσμένα με μικρόβιο (που ονομάζεται Salmonella enterica, υπότυπος typhi) το οποίο προκαλεί το νόσημα. Είναι μία σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα.


  Η λοίμωξη από Ηπατίτιδα Α οφείλεται σε έναν ιό που προσβάλει το ήπαρ. Μπορεί να μεταδοθεί από τρόφιμα ή ποτά που περιέχουν τον ιό. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ίκτερο και γενικώς αίσθημα αδιαθεσίας.


  Όταν σας χορηγείτε το εμβόλιο ViATIM, η φυσιολογική άμυνα του οργανισμού σας, σας προστατεύει από τον τυφοειδή πυρετό και από την ηπατίτιδα Α.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το ViATIM


  Για να βεβαιωθείτε ότι το ViATIM είναι κατάλληλο για εσάς, είναι σημαντικό να αναφέρετε στο γιατρό ή τη νοσοκόμα σας εάν κάτι από τα παρακάτω σας συμβαίνει. Εάν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε, ζητήστε από το γιατρό σας ή τη νοσοκόμα να σας το εξηγήσει.


  Μην χρησιμοποιήσετε το ViATIM:

  • εάν είστε αλλεργικός στα δραστικά συστατικά ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του εμβολίου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

  • εάν είστε αλλεργικός στη νεομυκίνη (ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή του εμβολίου το οποίο μπορεί να είναι παρόν στο εμβόλιο σε μικρές ποσότητες)

  • εάν έχετε ασθένεια με υψηλό πυρετό. Ο εμβολιασμός σας πρέπει να αναβληθεί μέχρι να

   αναρρώσετε.


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις


   Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τη νοσηλεύτρια σας προτού χρησιμοποιήσετε το ViATIM.


   • Εάν έχετε ανεπαρκή ανοσολογική απάντηση διότι είχατε υποβληθεί ή υποβάλλεστε σε θεραπεία η οποία μπορεί να εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα όπως με κορτικοστεροειδή, κυτταροτοξικά φάρμακα ή ακτινοθεραπεία. Ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας μπορεί να θέλει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία.

   • Εάν έχετε προβλήματα με το ανοσολογικό σας σύστημα λόγω λοίμωξης με τον ιό ανοσοανεπάρκειας (HIV), μπορεί να σας χορηγηθεί ViATIM, αλλά το εμβόλιο ενδέχεται να μην σας προστατέψει τόσο καλά όσο θα προστατέψει άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα.

   • Αυτό το εμβόλιο δεν προφυλάσσει από άλλους ιούς που είναι γνωστό ότι προσβάλλουν το ήπαρ (όπως ιό ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C ή ηπατίτιδας Ε). Επίσης, εάν είχατε ήδη προσβληθεί από τον ιό ηπατίτιδας Α όταν σας χορηγήθηκε ViATIM, ο εμβολιασμός μπορεί να μην είναι αποτελεσματικός.

   • Αυτό το εμβόλιο δεν θα σας προφυλάξει από τη νόσο που προκαλείται από το μικρόβιο

    Salmonella διαφορετικού τύπου από αυτό που προκαλεί τον τυφοειδή πυρετό.

   • Αυτό το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει τη λοίμωξη την οποία προστατεύει.

   • Όπως και με οποιοδήποτε εμβόλιο, όλα τα άτομα που λαμβάνουν ViATIM δεν θα προστατευτούν πλήρως από την ηπατίτιδα Α και το τυφοειδή πυρετό.


   Λιποθυμία μπορεί να συμβεί (ειδικά σε εφήβους) μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε εμβολιασμό. Ως εκ τούτου, ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας εάν εσείς ή το παιδί σας λιποθύμησε σε προηγούμενη ένεση.


   Άλλα εμβόλια ή φάρμακα και το ViATIM


   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


   Επειδή το ViATIM δεν περιέχει ζώντα βακτήρια ή ζώντες ιούς, μπορεί γενικώς να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, αλλά σε διαφορετικά σημεία ένεσης (σε άλλο μέρος του σώματός σας, π.χ. ο άλλος βραχίονας ή το άλλο πόδι). To ViATIM δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο στην ίδια σύριγγα.


   Η προστασία που παρέχεται όταν χρησιμοποιείτε ViATIM την ίδια στιγμή με ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα που λαμβάνονται από τους αιμοδότες), δεν έχει εκτιμηθεί. Εάν χρειαστείτε χορήγηση ανοσοσφαιρινών, τότε αυτή μπορεί να δοθεί την ίδια στιγμή ή εντός μερικών εβδομάδων μετά τη χορήγηση του ViATIM. Παρόλα αυτά μπορεί να μην παραχθούν τόσα αντισώματα για την Ηπατίτιδα Α από όσα θα μπορούσαν διαφορετικά, αλλά είναι πιθανό ότι θα προστατευτείτε από τη λοίμωξη.


   Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα


   Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το εμβόλιο.

   Παρόλο που δεν θεωρείται ότι το ViATIM μπορεί να βλάψει ένα αγέννητο μωρό, ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας θα αποφασίσει εάν θα εμβολιασθείτε τώρα ή μετά τη γέννηση του μωρού.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων


   Αυτό το εμβόλιο έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

   Ζάλη έχει αναφερθεί σε μερικούς ανθρώπους (λιγότεροι από 1 στους 100 αλλά περισσότεροι από 1

   στους 1000) μετά τη χορήγηση ViATIM, γι’ αυτό πρέπει να δίδεται προσοχή κατά την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανών.


   Το ViATIM περιέχει φαινυλαλανίνη και νάτριο


   Επειδή το προϊόν περιέχει φαινυλαλανίνη, μπορεί να βλάψει άτομα με φαινυλοκετονουρία.

   Το εμβόλιο αυτό περιέχει λιγότερο από 1mmol νατρίου (23mg) ανά δόση, ουσιωδώς «ελεύθερο νατρίου».


 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ViATIM


  Ο εμβολιασμός πρέπει να διενεργείται από ιατρούς ή επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση των εμβολίων και οι οποίοι πρέπει να έχουν τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά την ένεση.


  Πάντοτε να χρησιμοποιήτε το εμβόλιο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσηλευτή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό , τον φαρμακοποιό ή τον νοσηλευτή σας.


  Δοσολογία


  Η συνιστώμενη δόση είναι 1ml του συνδυασμένου εμβολίου σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Η αρχική ανοσοποιήση επιτυγχάνεται με μια μόνο δόση του εμβολίου.


  Αυτό το εμβόλιο θα αρχίσει να σας προστατεύει από την Ηπατίτιδα Α περίπου 14 ημέρες αφού πάρετε την πρώτη δόση. Θα χρειαστείτε μια δεύτερη δόση (αναμνηστική) του αδρανοποιημένου εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Α προκειμένου να σας προστατεύσει από την Ηπατίτιδα Α. Αυτή η αναμνηστική δόση θα σας προστατεύσει έναντι της Ηπατίτιδας Α για μετά από 10 χρόνια. Η αναμνηστική δόση πρέπει να χορηγηθεί μέσα σε 36 μήνες και κατά προτίμηση μέσα στους 6 έως 12 μήνες μετά από την πρώτη δόση.

  Αυτό το εμβόλιο μπορεί να σας χορηγηθεί για να ενισχύσει την ανοσία σας στην ηπατίτιδα Α αν έχετε ήδη λάβει την πρώτη δόση του αδρανοποιημένου εμβολίου της ηπατίτιδας Α, 6 με 36 μήνες πριν, δεδομένου ότι χρειάζεστε επίσης και προστασία από τον τυφοειδή πυρετό. Παρόλα αυτά, εάν η πρώτη δόση του εμβολίου της ηπατίτιδας Α χορηγήθηκε σαν συνδυασμένο εμβόλιο τυφοειδούς και ηπατίτιδας Α, τότε η δεύτερη δόση του συνδυασμένου εμβολίου θα πρέπει να δίνεται συνήθως περίπου 36 μήνες μετά την πρώτη δόση.


  Αυτό το εμβόλιο θα αρχίσει να σας προστατεύει από τον τυφοειδή πυρετό περίπου 14 ημέρες αφού εμβολιαστείτε και η προστασία του μπορεί να διαρκέσει για περίπου 3 χρόνια. Αν, και μετά τα 3 χρόνια, είστε ακόμη σε κίνδυνο έκθεσης σε τυφοειδή πυρετό, θα πρέπει να κανονίσετε να λάβετε μια ακόμη δόση του τυφοειδούς πολυσαγχαριδικού Vi εμβολίου.


  Τα υγρά των δύο διαμερισμάτων θα αναμιχθούν στη σύριγγα ακριβώς πριν σας χορηγηθεί η ένεση. Μόλις αναμιχθούν, θα πρέπει ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας να ανακινήσει καλά τη σύριγγα και να ελέγξει ότι το υγρό είναι ένα θολό υπόλευκο εναιώρημα και ότι δεν υπάρχουν μη αναμενόμενα σωματίδια μέσα στο διάλυμα.


  Τρόπος και οδός χορήγησης


  Αυτό το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται σαν βραδεία ένεση στον μυ (ενδομυϊκή (ΙΜ) χρήση) του άνω εξωτερικού τμήματος του βραχίονα. Ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας θα αποφύγει να σας χορηγήσει το εμβόλιο ενδοδερμικά ή ενδοαγγειακά. Το ViATIM δεν πρέπει να ενίεται στους γλουτούς.


  Εάν πάσχετε από αιμορροφιλία (μία κατάσταση όπου εύκολα εμφανίζονται μώλωπες ή αιμορραγίες) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση κατά την οποία δεν πρέπει να γίνει η ένεση στον μυ, η ένεση μπορεί να γίνει κάτω από το δέρμα.

  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ViATIM από την κανονική

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη δόση από την κανονική.

  Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες, ήταν της ίδιας φύσης όπως αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 4.

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του εμβολίου, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή την νοσηλεύτριά σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια, το ViATIM μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Σοβαρές Αλλεργικές Αντιδράσεις έχουν αναφερθεί:

  -Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Κνίδωση/δερματικά εξανθήματα

  • Διόγκωση του προσώπου και/ή του λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή, μπλε αποχρωματισμός της γλώσσας ή των χειλιών

  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση, γρήγορος καρδιακός ρυθμός και ασθενής παλμός, ψυχρότητα του δέρματος, ζάλη και πιθανά καταπληξία (σοκ).


   Όταν παρατηρηθούν αυτά τα σημεία ή τα συμπτώματα, συνήθως εξελίσσονται πολύ γρήγορα μετά τη χορήγηση της ένεσης και όσο το άτομο βρίσκεται ακόμη στην κλινική ή στο ιατρείο. Εάν κάποιο από τα συμπτώματα αυτά παρατηρηθεί μετά την αποχώρηση από το μέρος όπου χορηγήθηκε το εμβόλιο, πρέπει να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το γιατρό σας.


   - Ορονοσία:


   • πόνους στις αρθρώσεις, δερματικά εξανθήματα, διογκωμένους λεμφαδένες και ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας

    Όταν συμβούν αυτά τα συμπτώματα, συνήθως αναπτύσσονται 2-4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.

    Αν προκύψουν αυτά τα συμπτώματα, πρέπει να συμβουλευτείται το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν.


    Πολύ συχνές αντιδράσεις (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους)

    • πόνος στο σημείο ένεσης του εμβολίου, μερικές φορές με διάρκεια πάνω από 3 ημέρες. Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος έως 1 στους 10 ανθρώπους (συχνή)

    • ερύθημα, οίδημα και σκλήρυνση στο σημείο της ένεσης του εμβολίου. Οίδημα και σκλήρυνση μπορεί να είναι σοβαρά έως 1 στους 10 ανθρώπους (συχνή)

    • κεφαλαλγία

    • αίσθημα αδυναμίας

    • γενικότερο αίσθημα αδιαθεσίας

    • πόνος στους μυς.


   Συχνές αντιδράσεις (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους)

   • αίσθημα αδιαθεσίας

   • διάρροια

   • πόνος στις αρθρώσεις

   • πυρετός (υψηλή θερμοκρασία)


    Όχι συχνές αντιδράσεις (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους)

   • κνησμός του δέρματος

   • εξάνθημα

   • ζάλη


    Πολύ σπάνιες αντιδράσεις (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ανθρώπους)

   • εξόγκωμα που σχηματίζεται στο σημείο της ένεσης.


    Αντιδράσεις μη γνωστής συχνότητας εμφάνισης (η συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα στοιχεία)

   • επιδείνωση άσθματος σε ανθρώπους που ήδη έχουν άσθμα

   • λιποθυμία σε απόκριση της ένεσης

   • αίσθημα μουδιάσματος και μηρμυγκιάσματος του δέρματος

   • εξανθήματα που είναι μερικές φορές άμορφα και προκαλούν κνησμό

   • έμετος, πόνοι στο στομάχι

   • τροποποιήσεις σε εξετάσεις αίματος που μετρούν την λειτουργία του ήπατος


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

   Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

   GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

   Φαξ: + 30 21 06549585

   Ιστότοπος: https://www.eof.gr

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσετε το ViATIM


  Το εμβόλιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το εμβόλιο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην ετικέτα της σύριγγας μετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8οC). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το εμβόλιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.


  Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μη αναμενόμενων σωματιδίων μέσα σε αυτό.

  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το ViATIM

  Οι δραστικές ουσίες είναι:

  • Ιός Ηπατίτιδας Α στελέχους GBM (αδρανοποιημένος)1,2 ……160 μονάδες αντιγόνου

   1 παραγόμενος σε ανθρώπινα διπλοειδή (MRC-5) κύτταρα

   2 προσροφημένος σε υδροξείο του αργιλίου ένυδρο (0,3 χιλιοστόγραμμα Αl)

   Το υδροξείδιο του αργιλίου περιέχεται στο εμβόλιο ως προσροφητικό. Τα προσροφητικά είναι ουσίες που περιέχονται σε ορισμένα εμβόλια για να επιταχύνουν, βελτιώνουν και/ ή να παρατείνουν την προστατευτική δράση του εμβολίου.

  • Πολυσακχαριδικό Vi αντιγόνο του ελύτρου της Salmonella typhi (στέλεχος Ty 2)

…………………………………………………………….......……25 μικρογραμμάρια

Τα άλλα συστατικά είναι χλωριούχο νάτριο, διϋδρικό μονόξινο φωσφορικό νάτριο, διϋδρικό δισόξινο φωσφορικό νάτριο, διάλυμα 2-φαινοξυαιθανόλης, φορμαλδεΰδη, μέσο 199 Hanks χωρίς ερυθρό φαινόλης (μίγμα αμινοξέων συμπεριλαμβανομένης της φαινυλαλανίνης (βλέπε παράγραφο 2), ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) στο οποίο έχει προστεθεί polysorbate 80 και ύδωρ για ενέσιμα.


Εμφάνιση του ViATIM και περιεχόμενο της συσκευασίας


Το εμβόλιο εμφανίζεται ως ένα εναιώρημα και διάλυμα για ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα δύο διαμερισμάτων (0,5ml του αδρανοποιημένου ιού Ηπατίτιδας Α στο ένα διαμέρισμα και 0,5ml του τυφοειδούς πολυσακχαριδικού αντιγόνου στο άλλο διαμέρισμα) με ή χωρίς βελόνα- συσκευασία της 1 ή των 10. Δεν κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Το αδρανοποιημένο εμβόλιο Ηπατίτιδας Α είναι ένα θολό, λευκό εναιώρημα, και το εμβόλιο πολυσακχαριδικού τυφοειδούς είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας: SANOFI PASTEUR EUROPE, Γαλλία

Τοπικός Αντιπρόσωπος: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210.8009111- 120


Παραγωγός


Ο παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση παρτίδας είναι η Sanofi Pasteur σε ένα από τα ακόλουθα εργοστάσια παραγωγής:


Sanofi Pasteur,

Sanofi Pasteur,

Campus Merieux,

Parc Industriel D’ Incarville,

1541 avenue Marcel Merieux,

ή

27100 Val de Reuil,

69280 Marcy l’ Etoile,

Γαλλία

Lyon, Γαλλία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Κράτος Μέλος

Όνομα

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

ViATIM

Βέλγιο

VACCIN COMBINE TYPHOIDIQUE POLYOSIDIQUE VI PURIFIE ET HEPATITE A

Γαλλία, Ισπανία

TYAVAX


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


Οδηγίες χρήσης- Σύριγγα δύο διαμερισμάτων (Βλέπε ακόλουθο διάγραμμα) ViATIM, εναιώρημα και διάλυμα για ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α (αδρανοποιημένο, προσροφημένο) και πολυσακχαριδικό Τυφοειδούς


 1. Αφαιρέστε το ελαστικό πώμα (Α) στην άκρη της σύριγγας.

 2. Προσαρμόστε τη βελόνα και το κάλυμμα της βελόνας (Β) στη σύριγγα.

 3. Βιδώστε το εξάρτημα του εμβόλου (Γ) στο πώμα της σύριγγας (Πώμα 2).

 4. Ανακινείστε τη σύριγγα. Αναμίξτε τα συστατικά του εμβολίου πιέζοντας αργά το έμβολο, κρατώντας τη βελόνα προς τα πάνω. Το εμβόλιο του κάτω διαμερίσματος κινείται μέσα στο άνω διαμέρισμα με τη χρήση του κενού που δημιουργείται.

 5. Ανακινείστε ζωηρά μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές εναιώρημα.

 6. Κρατώντας το κάλυμμα της βελόνας από την άκρη του, το αφαιρείτε τραβώντας στην ευθεία χωρίς να το περιστρέψετε.

 7. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται αμέσως. Μπορεί να γίνεται έλεγχος αν έχει τρυπηθεί κάποιο αιμοφόρο αγγείο τραβώντας ελάχιστα το έμβολο. Τα πώματα μπορεί να διαχωριστούν, βεβαιωθείτε όμως, ότι το πώμα 2 δεν πλησιάζει το κενό της σύριγγας προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή του υγρού. Εάν κάποιο αιμοφόρο αγγείο έχει τρυπηθεί, θα εισχωρήσει αίμα στη σύριγγα.


image

Δείτε επίσης την παράγραφο 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το VIATIM.