Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

LECALCIF

ΤΙΜΈς

LECALCIF OR.SO.D 2400 IU/ML BTx1 Σταγονομετρικό φιαλίδιο x10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,25 €
Λιανεμποριο: 5,86 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LECALCIF ORAL.SOL 25000 IU/ML BTx4 AMPS (PVC/PVDC/PE AMP) (PVC/PVDC/PE AMP)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,44 €
Λιανεμποριο: 8,87 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LECALCIF ORAL.SOL 25000 IU/ML BTx4 AMPS (PVC/PVDC/PE AMP) σε διαφανή θύλακα (polyamide/PE)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,44 €
Λιανεμποριο: 8,87 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LECALCIF ORAL.SOL 100.000 IU/ML BTx3 AMPS (PVC/PVDC/PE AMP) (PVC/PVDC/PE AMP)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,36 €
Λιανεμποριο: 10,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LECALCIF ORAL.SOL 100.000 IU/ML BTx3 AMPS (PVC/PVDC/PE AMP) σε διαφανή θύλακα (polyamide/PE)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 7,36 €
Λιανεμποριο: 10,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LECALCIF CAPS 25000 IU/CAP BTx4 caps σε blister (PVC/AL)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,58 €
Λιανεμποριο: 15,95 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


LECALCIF 5.600 I.U., καψάκιο, σκληρό χοληκαλσιφερόλη (Βιταμίνη D3)


για ενήλικες


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του LECALCIF και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το LECALCIF είναι διάφανο καψάκιο ζελατίνης που περιέχει διαυγές, ελαφρώς κίτρινο έλαιο.

Το LECALCIF διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) από PVdC/PE/PVC/αλουμίνιο (precutted ή μη), οι οποίες περιέχουν 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24 και 48 (4x12 ή 6x8) (νοσοκομειακή συσκευασία) σκληρά καψάκια.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

RAFARM AEBE

Κορίνθου 12, Νέο Ψυχικό 15451, Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: +30 210 6776550-1


Παρασκευαστής

SMB Technology S:A. 39, rue du parc industriel 6900 Marche en Famenne Bέλγιο

Tηλ. +32 84 320452


Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Βέλγιο: D-Cure 5.600 UI/IE gélules/harde capsules/Hartkapseln Κύπρος: Lecalcif 5.600 IU Capsule hard

Γερμανία: Decurol 5.600 IE Hartkapseln

Ελλάδα: Lecalcif 5.600 IU Capsule hard

Λουξεμβούργο: D-Cure 5600 UI/IE gélules/Hartkapseln Ολλανδία: D-Cura 5.600 IE harde capsules

Πορτογαλία: Helios 5.600 IU


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.