Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Emselex

ΤΙΜΈς

EMSELEX PR.TAB 7,5 MG/TAB BTx28 σε BLISTERS PVC/CTFE/ALU PVC/CTFE/ALU

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 12,12 €
Λιανεμποριο: 16,71 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EMSELEX PR.TAB 15MG/TAB BTx28 σε BLISTERS PVC/CTFE/ALU PVC/CTFE/ALU

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 20,24 €
Λιανεμποριο: 27,89 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Emselex 15 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Δαριφενασίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

μαγνήσιο, πολυαιθυλενογλυκόλη, τάλκης, διοξείδιο του τιτανίου (E171), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (Ε172) και σιδήρου οξείδιο κίτρινο (Ε172).


Εμφάνιση του Emselex και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Emselex 15 mg είναι στρογγυλά, κυρτά, ανοιχτά πορτοκαλί και φέρουν εσώγλυφη ένδειξη «DF» στη μία πλευρά και «15» στην άλλη.


Τα δισκία είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες κυψελών που περιέχουν 7, 14, 28, 49, 56 ή 98 δισκία ή σε πολλαπλή συσκευασία που περιέχει 140 (10x14) δισκία. Μπορεί να μη διατίθενται όλα τα μεγέθη συσκευασίας στη χώρα σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

zr pharma& GmbH Hietzinger Hauptstrasse 37

1130 Wien

Αυστρία


Παρασκευαστής

DREHM Pharma GmbH Hietzinger Hauptstrasse 37/2 1130 Wien

Αυστρία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Οργανισμού Φαρμάκων: