Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Panadol Actifast

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Panadol Actifast 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

παρακεταμόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


- Άμυλο αραβοσίτου, ποβιδόνη, προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, κεκαθαρμένο ύδωρ, διττανθρακικό νάτριο, νατριούχο καρβοξυμεθυλιωμένο άμυλο, κολλοειδές άνυδρο διοξείδιο του πυριτίου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, υδατοδιαλυτή κόνις επικάλυψης.


Εμφάνιση του Panadol Actifast και περιεχόμενο της συσκευασίας


Χάρτινο κουτί που περιέχει 2 αδιαφανή blisters (PVC-Aluminium) των 10 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων ΒΤ x 20 (ΒLST 2x10).


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

GLAXOSMITHKLINE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. GSK CH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.,

Λεωφ. Κηφισίας 274, 15232,Χαλάνδρι Tηλ.: 210 6882100


Παρασκευαστής:

GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD, Ιρλανδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις


Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

©20XX Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.