Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Kerstipon


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Kerstipon 1,5 mg καψάκιο, σκληρό Kerstipon 3 mg καψάκιο, σκληρό Kerstipon 4,5 mg καψάκιο, σκληρό Kerstipon 6 mg καψάκιο, σκληρό rivastigmine


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Εάν αυτό ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας και μην πάρετε το Kerstipon.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Kerstipon:


Εάν κάποιο από τα πιο πάνω ισχύει για εσάς, ο ιατρός σας θα πρέπει να σας παρακολουθεί πιο στενά για όσο διάστημα θα παίρνετε αυτό το φάρμακο.


Εάν δεν πήρατε το Kerstipon για περισσότερες από τρείς ημέρες, μην πάρετε την επόμενη δόση μέχρι να μιλήσετε με τον γιατρό σας.


Παιδιά και έφηβοι

Δεν υπάρχει σχετική χρήση της rivastigmine στον παιδιατρικό πληθυσμό για τη θεραπεία της νόσου του Alzheimer.


Άλλα φάρμακα και Kerstipon

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


Το Kerstipon δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα με παρόμοια δράση με το Kerstipon. Το Kerstipon ενδέχεται να παρεμβαίνει στα αντιχολινεργικά φάρμακα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση των σπασμών ή των κολικοειδών αλγών του στομάχου, για την θεραπεία της νόσου του Parkinson ή για πρόληψη της ναυτίας των ταξιδιωτών).


Το Kerstipon δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με τη μετοκλοπραμίδη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση ή την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου). Η ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως δύσκαμπτα άκρα και τρέμουλο στα χέρια.


Εάν πρόκειται να κάνετε εγχείρηση ενώ παίρνετε Kerstipon, ενημερώστε τον ιατρό σας πριν σας χορηγηθεί αναισθησία γιατί το Kerstipon μπορεί να επιδεινώσει τα αποτελέσματα μερικών μυοχαλαρωτικών κατά την διάρκεια της αναισθησίας.


Συνιστάται προσοχή όταν το Kerstipon χορηγείται ταυτόχρονα με βήτα αποκλειστές (φάρμακα όπως η ατενολόλη που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης, στηθάγχη και άλλες καρδιακές παθήσεις). Η ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως επιβράδυνση του καρδιακού παλμού (βραδυκαρδία) οδηγώντας σε λιποθυμία ή απώλεια συνείδησης.


Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


Εάν είστε έγκυος, τα οφέλη από την χρήση του Kerstipon θα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με την πιθανή δράση στο αγέννητο παιδί σας. Το Kerstipon δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, έκτος εάν είναι σαφώς απαραίτητο.


Δεν πρέπει να θηλάζετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Kerstipon.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν η πάθηση σας, σας επιτρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα με ασφάλεια. Το Kerstipon μπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία κυρίως στο ξεκίνημα της αγωγής ή όταν αυξάνεται η δόση. Εάν αισθανθείτε ζάλη ή υπνηλία, μην οδηγήσετε, χειριστείτε μηχανήματα ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία απαιτεί την προσοχή σας.


 1. Πώς να πάρετε το Kerstipon


  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό, αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Πώς να ξεκινήσετε την θεραπεία

  Ο γιατρός σας θα σας συστήσει τη δόση Kerstipon που θα πάρετε.

  • Η θεραπεία συνήθως αρχίζει με μια χαμηλή δόση.

  • Ο γιατρός σας θα αυξήσει σταδιακά τη δόση σας, ανάλογα με την ανταπόκρισή σας στην αγωγή.

  • Η υψηλότερη δόση που μπορεί να δοθεί είναι 6,0 mg δύο φορές την ημέρα.


   Ο γιατρός σας θα ελέγχει τακτικά εάν το φάρμακό λειτουργεί για εσάς. Ο γιατρός σας θα ελέγχει επίσης το βάρος σας κατά τη διάρκεια που θα παίρνετε αυτό το φάρμακο.


   Εάν δεν πήρατε το Kerstipon για περισσότερες από τρείς ημέρες, μην πάρετε την επόμενη δόση μέχρι να μιλήσετε με τον γιατρό σας.


   Λήψη αυτού του φαρμάκου

   • Ενημερώστε το άτομο που σας φροντίζει ότι παίρνετε Kerstipon.

   • Για να δείτε ωφέλεια πρέπει να παίρνετε το φάρμακο σας κάθε μέρα.

   • Παίρνετε το Kerstipon δύο φορές την ημέρα το πρωί και το βράδυ, με το φαγητό.

   • Καταπίνετε τα καψάκια ολόκληρα με ένα υγρό.

   • Μην ανοίγετε ή διασπάτε τα καψάκια.


    Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Kerstipon από την κανονική

    Αν κατά λάθος πήρατε μεγαλύτερη δόση Kerstipon από αυτή που έπρεπε, ενημερώστε το γιατρό σας. Μπορεί να απαιτηθεί ιατρική φροντίδα. Σε μερικούς ανθρώπους που κατά λάθος πήραν πολύ μεγάλη ποσότητα rivastigmine παρατηρήθηκε αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), αδιαθεσία (έμετος), διάρροια, υψηλή αρτηριακή πίεση και παραισθήσεις. Πιθανόν επίσης να παρουσιαστεί αργός καρδιακός παλμός και λιποθυμία.


    Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Kerstipon

    Εάν ξεχάσατε να πάρετε μία δόση, περιμένετε και πάρτε την επόμενη δόση Kerstipon στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.


    Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


 2. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Ενδεχομένως να εμφανίσετε παρενέργειες πιο συχνά όταν ξεκινάτε το φάρμακο ή όταν η δόση αυξηθεί. Συνήθως, οι παρενέργειες θα εξασθενίσουν σταδιακά καθώς o οργανισμός σας θα συνηθίζει στο φάρμακο.

  • Αίσθημα ζάλης

  • Απώλεια όρεξης

  • Προβλήματα στο στομάχι όπως αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) ή αδιαθεσία (έμετος), διάρροια


   Συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς)

  • Άγχος

  • Εφίδρωση

  • Πονοκέφαλος

  • Αίσθημα καύσου

  • Απώλεια βάρους

  • Πόνος στο στομάχι

  • Αίσθημα ανησυχίας

  • Αίσθημα κούρασης ή αδυναμίας

  • Γενικό αίσθημα αδιαθεσίας

  • Τρέμουλο ή αίσθημα σύγχυσης

  • Μειωμένη όρεξη

  • Εφιάλτες


   Όχι συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς)

  • Κατάθλιψη

  • Δυσκολία στον ύπνο

  • Λιποθυμία ή τυχαία πτώση

  • Μεταβολές στο πόσο καλά λειτουργεί το ήπαρ σας


   Σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ασθενείς)

  • Πόνος στο στήθος

  • Εξάνθημα

  • Κρίσεις (σπασμοί)

  • Έλκη στο στομάχι ή στο έντερο σας


   Πολύ σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ασθενείς)

  • Υψηλή αρτηριακή πίεση

  • Λοίμωξη του ουροποιητικού

  • Βλέπετε πράγματα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)

  • Προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό όπως γρήγορος ή αργός καρδιακός ρυθμός

  • Αιμορραγία στο έντερο – εμφανίζεται ως αίμα στα κόπρανα ή στον έμετο

  • Φλεγμονή του παγκρέατος – τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν δριμύ πόνο στο ανώτερο μέρος του στόμαχου, συχνά με αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) ή αδιαθεσία (έμετο)

  • Επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson ή εμφάνιση παρόμοιων συμπτωμάτων – όπως μυϊκή ακαμψία, δυσκολία στην εκτέλεση κινήσεων


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • Έντονη αδιαθεσία (έμετος) που μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του σωλήνα που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας (οισοφάγος)

  • Αφυδάτωση (απώλεια πολλών υγρών)

  • Φαγούρα

  • Ηπατικές διαταραχές (κίτρινο δέρμα, κιτρίνισμα του λευκού των ματιών, μη φυσιολογικό σκούρο χρώμα ούρων ή ανεξήγητη ναυτία, έμετος, κόπωση και απώλεια όρεξης)

  • Επιθετικότητα, αίσθημα νευρικότητας

  • Ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός


  Ασθενείς με άνοια και νόσο του Parkinson

  Αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες πιο συχνά. Εμφανίζουν επίσης μερικές επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες:

  • Τρέμουλο

  • Λιποθυμία

  • Τυχαία πτώση


   Συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς)

  • Άγχος

  • Αίσθημα νευρικότητας

  • Αργός και γρήγορος καρδιακός ρυθμός

  • Δυσκολία στον ύπνο

  • Πάρα πολύ σάλιο και αφυδάτωση

  • Ασυνήθιστα αργές ή κινήσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε

  • Επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson ή εμφάνιση παρόμοιων συμπτωμάτων – όπως μυϊκή ακαμψία, δυσκολία στην εκτέλεση κινήσεων και μυϊκή αδυναμία


  Όχι συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς)

  • Ακανόνιστος καρδιακός παλμός και χαμηλός έλεγχος κινήσεων


  Πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα rivastigmine διαδερμικά έμπλαστρα και οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν και με τα σκληρά καψάκια:


  Συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς)

  • Πυρετός

  • Σοβαρή σύγχυση

  • Ακράτεια ούρων (αδυναμία κατακράτησης επαρκούς ποσότητας ούρων)


   Όχι συχνές (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς)

  • Υπερκινητικότητα (υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, ανησυχία)


   Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

  • Αλλεργική αντίδραση στο σημείο εφαρμογής του εμπλάστρου, όπως φλύκταινες ή φλεγμονή του δέρματος


   Εάν παρουσιάσετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ενημερώστε το γιατρό σας γιατί πιθανόν να χρειαστείτε ιατρική βοήθεια.


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρουσιάσετε κάποια από ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, τον

   φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον

   Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Μεσογείων 284

   15562 Χολαργός, Αθήνα

   Τηλ: + 30 21 32040380/337

   Φαξ: + 30 21 06549585

   Ιστότοπος: https://www.eof.gr

   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 3. Πώς να φυλάσσετε το Kerstipon


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 °C.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος

 4. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το KerstiponΕμφάνιση του Kerstipon και περιεχόμενο της συσκευασίας


Τα Kerstipon 1,5 mg καψάκια σκληρά παρουσιάζονται ως σκληρά καψάκια ζελατίνης τα οποία περιέχουν σκόνη υπόλευκη, έχουν αδιαφανές κίτρινο κάλυμμα και αδιαφανές κίτρινο σώμα.

Τα Kerstipon 3 mg καψάκια σκληρά παρουσιάζονται ως σκληρά καψάκια ζελατίνης, τα οποία περιέχουν σκόνη υπόλευκη, έχουν αδιαφανές πορτοκαλί κάλυμμα και αδιαφανές πορτοκαλί σώμα.

Τα Kerstipon 4,5 mg καψάκια σκληρά παρουσιάζονται ως σκληρά καψάκια ζελατίνης, τα οποία περιέχουν σκόνη υπόλευκη, έχουν αδιαφανές κόκκινο κάλυμμα και αδιαφανές κόκκινο σώμα.

Τα Kerstipon 6 mg καψάκια σκληρά παρουσιάζονται ως σκληρά καψάκια ζελατίνης, τα οποία περιέχουν σκόνη υπόλευκη, έχουν αδιαφανές κόκκινο κάλυμμα και αδιαφανές πορτοκαλί σώμα.


Είναι συσκευασμένα σε κυψέλες, διαθέσιμες σε τρία διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας (28, 56 ή 112 καψάκια).


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφ. Μαραθώνος 144,

153 51 Παλλήνη, Αττική Ελλάδα

Τηλ.: 210.6664805/806, Φαξ: 210.6664804

Email: info@pharmathen.com


Παραγωγός

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Δερβενακίων 6,

153 51 Παλλήνη Αττικής,

Ελλάδα ή

PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.

ΒΙΟ. ΠΑ. Σαπών Νομού Ροδόπης, Οικοδομικό Τετράγωνο Νο5 Ροδόπη 69300,

Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις