Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Targocid

ΤΙΜΈς

TARGOCID P.SV.INJ.F 200MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3ML SOLV

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,54 €
Λιανεμποριο: 13,14 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TARGOCID P.SV.INJ.F 400MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3ML SOLV

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 17,52 €
Λιανεμποριο: 24,15 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Targocid 200 mg κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος

Targocid 400 mg κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος


Τεϊκοπλανίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας δοθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 146 71 Ν. Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111


Παρασκευαστής

Sanofi S.p.A., Anagni, Iταλία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Κροατία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία: Targocid

Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία: TARGOCID Ιταλία: TARGOSID

Πορτογαλία: Targosid


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


Πρακτικές πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας για την προετοιμασία και τον χειρισμό του Targocid.


Αυτό το προϊόν είναι μόνο για εφάπαξ χρήση.

Τρόπος χορήγησης

Το ανασυσταμένο διάλυμα μπορεί να ενεθεί απευθείας ή εναλλακτικά αραιώνεται περαιτέρω. Η ένεση μπορεί να χορηγηθεί είτε με γρήγορη ενδοφλέβια ένεση (bolus) σε 3 έως 5 λεπτά ή με έγχυση σε 30 λεπτά.

Στα μωρά από τη γέννηση έως και 2 μηνών πρέπει να χορηγείται μόνο με έγχυση. Το ανασυσταμένο διάλυμα χορηγείται επίσης και από του στόματος.


Παρασκευή του ανασυσταμένου διαλύματος

Τα ανασυσταμένα διαλύματα θα περιέχουν 100 mg τεϊκοπλανίνης σε 1,5 mL, 200 mg σε 3,0 mL και 400 mg σε 3,0 mL.

Μόνο διαυγή διαλύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Tο χρώμα του διαλύματος μπορεί να ποικίλλει από υποκίτρινο έως σκούρο κίτρινο.

Το τελικό διάλυμα είναι ισοτονικό με το πλάσμα με pH 7,2-7,8.Ονομαστικό περιεχόμενο του φιαλιδίου σε τεϊκοπλανίνη


200 mg


400 mg


Όγκος του φιαλιδίου της κόνεως


10 mL


22 mL


Εξαγόμενος όγκος από τη φύσιγγα του διαλύτη για την ανασύσταση


3,14 mL


3,14 mL


Όγκος που περιέχει την ονομαστική δόση τεϊκοπλανίνης (που εξάγεται με σύριγγα 5 mL με βελόνα 23 G)


3,0 mL


3,0 mL


Προετοιμασία του αραιωμένου διαλύματος πριν την έγχυση

Το Targocid μπορεί να χορηγηθεί στα ακόλουθα διαλύματα έγχυσης:


Διάρκεια ζωής του ανασυσταμένου διαλύματος

Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση του ανασυσταμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες, διαλύματος έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 2-8°C.

Από μικροβιολογικής άποψης, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν τη χρήση είναι

ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει φυσιολογικά να ξεπερνούν τις 24 ώρες στους 2-8°C, εκτός εάν η ανασύσταση έχει γίνει σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες άσηπτες συνθήκες.


Διάρκεια ζωής του αραιωμένου φαρμακευτικού προϊόντος

Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση του ανασυσταμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες, διαλύματος έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 2-8°C.

Από μικροβιολογικής άποψης, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει φυσιολογικά να ξεπερνούν τις 24 ώρες στους 2-8°C, εκτός εάν η ανασύσταση έχει γίνει σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες άσηπτες συνθήκες.

Απόρριψη του προϊόντος

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.