Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

SILDENAFIL/HEREMCO

ΤΙΜΈς

SILDENAFIL/HEREMCO F.C.TAB 50MG/TAB BTx4 (PVC-Al Blister)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,20 €
Λιανεμποριο: 13,17 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

SILDENAFIL/HEREMCO F.C.TAB 100MG/TAB BTx4 (PVC-Al Blister)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,90 €
Λιανεμποριο: 15,60 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


SILDENAFIL/HEREMCO 25 mg, 50 mg, 100 mg

Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Σιλδεναφίλη κιτρική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αν παρουσιάσετε μία στύση που διαρκεί περισσότερο από 4 ώρες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με ένα γιατρό.

Τα συμπτώματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν έντονο ξεφλούδισμα και πρήξιμο του δέρματος, φλύκταινες στο στόμα, τα γεννητικά όργανα και γύρω από τα μάτια, πυρετό.

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (PH 112), υδροξυφωσφορικό ασβέστιο άνυδρο, νατριούχος κροσκαρμελόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Που περιέχει: μονοϋδρική λακτόζη, HPMC 2910/Υπρομελλόζη 15cp (E464) , διοξείδιο του τιτανίου (E171), τριακετίνη, FD&C μπλε #2/λάκα αλουμινίου ινδικοκαρμινίου (E132)

Opadry clear 02K19253

Που περιέχει HPMC 2910/Υπρομελλόζη 5cp (E464), τριακετίνη


Εμφάνιση του SILDENAFIL/HEREMCO και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 25 mg είναι μπλε χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με υμένιο δισκία, χαραγμένα με 124 στη μια πλευρά και J στην άλλη πλευρά.


Τα SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50 mg είναι μπλε χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με υμένιο δισκία, χαραγμένα με 125 στη μια πλευρά και J στην άλλη πλευρά με εγκοπή. Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.


Τα SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 100 mg είναι μπλε χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με υμένιο δισκία, χαραγμένα με 126 στη μια πλευρά και J στην άλλη πλευρά με εγκοπή. Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.

Το SILDENAFIL/HEREMCO διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας: SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 25 mg

Κυψέλες από φύλλο PVC clear /αλουμινίου σε κουτιά των 2, 4, 8 ή 12 δισκίων. Κυψέλες από φύλλο PVC/PVDC/αλουμινίου σε κουτιά των 4 ή 8 δισκίων.

SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50 mg Κυψέλες από φύλλο PVC clear/αλουμινίου σε κουτιά των 2, 4, 8 ή 12 δισκίων. Κυψέλες από φύλλο PVC/PVDC/αλουμινίου σε κουτιά των 4 ή 8 δισκίων.

SILDENAFIL/HEREMCO επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 100 mg Κυψέλες από φύλλο PVC clear/αλουμινίου σε κουτιά των 2, 4, 8 ή 12 δισκίων. Κυψέλες από φύλλο PVC/PVDC/αλουμινίου σε κουτιά των 4 ή 8 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

image

HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ M.E.Π.Ε.

με διακριτικό τίτλο HEREMCO M.E.Π.Ε. Αναπαύσεως 6

Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση

Τηλ.: 210 5230217-8

Fax: 210 5230219


Παραγωγός

M/s. HETERO LABS LIMITED, Unit – V,

Sy.No. 439,440,441 & 458, APIIC Formulation SEZ Polepally Village, Jadcherla Mandal,

Mahaboοbnagar District


Συσκευασία

Κleva Pharmaceuticals Α.Φ.Β.Ε.Ε. Λ. Πάρνηθος 189,

136 75 Αχαρναί


RAFARM Α.Ε.Β.Ε.

Κορίνθου 12,

15451, Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: