Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Cildar

ΤΙΜΈς

CILDAR TAB 10MG/TAB BT x28 (OPA/Alu/PVC plain push through alu foil blister)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14,76 €
Λιανεμποριο: 20,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Cildar 10 mg δισκία Εζετιμίμπη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Cildar και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία Cildar 10 mg είναι λευκά έως υπόλευκα σε σχήμα κάψουλας με χαραγμένο το «713» στη μία πλευρά και απλά από την άλλη, με διαστάσεις περίπου 8 mm x 4 mm.

Κυψέλες (blisters) από διαφανές PVC/Aclar/Alu push through και διαφανές PVC/Aclar/paper/Alu peelable.

Μεγέθη συσκευασιών: 10, 14, 28, 30, 90, 98 και 100 δισκία ανά κουτί. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Medochemie Hellas A.E., Παστέρ 6, 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6413160, Fax: 210-6445375, email: greece@medochemie.com.


Παραγωγός:

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza, 2600,

Βουλγαρία ή

Medochemie Ltd, Εργοστάσιο AZ

Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, 4101 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός Κύπρος.


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του ΕΟΧ με τα ακόλουθα ονόματα:

Δανία: Cildar 10mg Ελλάδα: Cildar 10mg


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 07/2017