Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Takhzyro

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


TAKHZYRO 300 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

lanadelumab


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Μέρη της προγεμισμένης σύριγγας του TAKHZYRO πριν από τη χρήση (Εικόνα Α).

image

Εικόνα Α ΒΗΜΑ 1: Προετοιμαστείτε για την ένεσή σας

  1. Συγκεντρώστε ένα τολύπιο αλκοόλης, ένα κομμάτι βαμβάκι/ένα επίθεμα γάζας, ένα προστατευτικό αυτοκόλλητο και έναν περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (Εικόνα B) και τοποθετήστε τα σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια σε έναν χώρο με καλό φωτισμό. Αυτά τα υλικά δεν περιέχονται στη συσκευασία του TAKHZYRO.


   image

   Εικόνα A


  2. Βγάλτε το TAKHZYRO από το ψυγείο, ανοίξτε το χάρτινο κουτί και βγάλτε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO από τον δίσκο.


   • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO εάν η σφράγιση ασφαλείας έχει ανοιχτεί ή έχει σπάσει.


   • Προτού προετοιμαστείτε για την ένεσή σας, αφήστε την προγεμισμένη σύριγγα να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 15 έως 30 λεπτά.


   • Το φάρμακό σας είναι ευαίσθητο στις ζεστές θερμοκρασίες. Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικές πηγές θερμότητας όπως καυτό νερό για να ζεστάνετε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO.


   • Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας παρά μόνον όταν είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.


  3. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε εντελώς τα χέρια σας (Εικόνα Γ).


   image

   Εικόνα Γ

  4. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα (Εικόνα Δ).


   • ΜΗ χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.


    image

    Εικόνα Δ


  5. Ελέγξτε οπτικά την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO για τυχόν ζημιές και βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο είναι άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο.


   • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η σύριγγα έχει υποστεί ζημιά – π.χ., σπασμένη σύριγγα.


   • Μη χορηγείτε εάν το φάρμακο έχει αλλάξει χρώμα, είναι θολό ή περιέχει νιφάδες ή σωματίδια. Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί.


   • Μπορεί να δείτε φυσαλίδες αέρα στην προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται να επηρεάσει τη δόση σας.


ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε και προετοιμάστε τη θέση ένεσης


 1. Η ένεση με την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO πρέπει να γίνεται στην κοιλιά σας (κοιλιακή χώρα), τον μηρό ή την πίσω πλευρά του άνω μέρους του βραχίονα (η εξωτερική περιοχή του άνω μέρους του βραχίονα δεν συνιστάται εάν κάνετε την ένεση μόνοι σας) (Εικόνα E).


  • Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε διαφορετικές θέσεις ένεσης για να διατηρείται το δέρμα υγιές. Κάθε νέα ένεση πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 3 cm μακριά από την τελευταία θέση που χρησιμοποιήσατε.


  • Μην κάνετε την ένεση σε περιοχή του σώματός σας όπου το δέρμα είναι ερεθισμένο, κόκκινο, μωλωπισμένο ή μολυσμένο.


  • Η περιοχή που θα επιλέξετε για την ένεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm μακριά από οποιαδήποτε ουλή ή από τον αφαλό σας.

   image

   Εικόνα B


 2. Καθαρίστε τη θέση της ένεσης με ένα τολύπιο αλκοόλης και αφήστε την να στεγνώσει τελείως.


  • Μην κάνετε αέρα ή φυσάτε την καθαρισμένη θέση.


  • Μην αγγίζετε ξανά αυτήν την περιοχή έως ότου κάνετε την ένεση.


 3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας από την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO. Τραβήξτε μαλακά και με μία κίνηση το κάλυμμα της βελόνας με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι κρατάτε σταθερά την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO από το μέσο της. Απομακρύνετε το κάλυμμα της βελόνας (Εικόνα ΣΤ).


  • Μην επανατοποθετείτε το κάλυμμα της βελόνας στην προγεμισμένη σύριγγα του

   TAKHZYRO.


  • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO εάν τυχόν έπεσε κάτω χωρίς το κάλυμμα της βελόνας ή εάν η βελόνα μοιάζει να έχει υποστεί ζημιά ή να έχει λυγίσει.


  • Μην αγγίζετε τη βελόνα και προσέχετε να μην ακουμπήσει πουθενά.


image

Εικόνα ΣΤ ΒΗΜΑ 3: Κάντε την ένεση με το TAKHZYRO

 1. Κρατήστε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO με το ένα χέρι όπως κρατάτε ένα μολύβι. Αποφύγετε να αγγίξετε τη βελόνα ή να πιέσετε το έμβολο (Εικόνα Ζ).

  image


  Εικόνα Ζ


 2. Με το άλλο σας χέρι τσιμπήστε απαλά μια πτυχή δέρματος περίπου 3 cm στη θέση ένεσης που έχετε καθαρίσει.


 3. Με μια γρήγορη, κοφτή κίνηση σπρώξτε τη βελόνα έως ότου μπει ολόκληρη μέσα στο δέρμα.

  Προσέξτε ώστε η βελόνα να παραμένει στη θέση της (Εικόνα H).


  image


  Εικόνα C


 4. Πιέστε αργά το έμβολο έως ότου ενεθεί όλο το υγρό και αδειάσει η σύριγγα. Κατόπιν ελευθερώστε απαλά το δέρμα σας.


 5. Τραβήξτε απαλά τη βελόνα προς τα πίσω ενώ κρατάτε τη σύριγγα υπό την ίδια γωνία

  (Εικόνα Θ).


  image

  Εικόνα Θ


 6. Πιέστε τη θέση της ένεσης με ένα κομμάτι βαμβάκι ή ένα επίθεμα γάζας εάν χρειάζεται διατηρώντας την πίεση για 10 δευτερόλεπτα.


  • Μην τρίβετε τη θέση ένεσης. Μπορεί να ματώσει λιγάκι. Αυτό είναι φυσιολογικό.

   • Καλύψτε τη θέση ένεσης με ένα προστατευτικό αυτοκόλλητο εάν χρειάζεται.


 7. Απομακρύνετε τη χρησιμοποιημένη προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO.


  • Μην αγγίζετε τη βελόνα.


  • Για να αποφύγετε να τρυπηθείτε από τη βελόνα, μην επανατοποθετείτε το κάλυμμα της βελόνας.


  • Να τοποθετείτε τις χρησιμοποιημένες προγεμισμένες σύριγγες του TAKHZYRO σε περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων αμέσως μετά τη χρήση.


  • Μην επαναχρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα του TAKHZYRO και κανένα από τα υλικά που χρησιμοποιήσατε για την ένεσή σας.


Σημαντικό: Φυλάσσετε πάντοτε τον περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε μέρη που δεν τον φθάνουν τα παιδιά.