Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

ATROST

ΤΙΜΈς

ATROST F.C.TAB 10MG/TAB BT x 14 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL 1 x 14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,66 €
Λιανεμποριο: 3,67 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROST F.C.TAB 20MG/TAB BT x 14 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL 1 x 14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,30 €
Λιανεμποριο: 4,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROST F.C.TAB 40MG/TAB BT x 14 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL 2 x 7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,30 €
Λιανεμποριο: 4,55 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROST F.C.TAB 10MG/TAB BT x 28 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL 2 x 14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,32 €
Λιανεμποριο: 7,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROSTEROL F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,32 €
Λιανεμποριο: 7,34 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROST F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL 2 x 14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,81 €
Λιανεμποριο: 8,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROSTEROL F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,81 €
Λιανεμποριο: 8,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROSTEROL F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 (4BLIST.x7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,81 €
Λιανεμποριο: 8,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ATROST F.C.TAB 40MG/TAB BT x 28 (BLISTER PVC/PVDC/ALUM. FOIL 4 x 7)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,49 €
Λιανεμποριο: 8,95 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


ATROST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ATROST 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ATROST 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ATROST 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία


Ατορβαστατίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Atrost και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Atrost

 3. Πώς να πάρετε το Atrost

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσετε το Atrost

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Atrost και ποια είναι η χρήση του


  Το Atrost ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι ρυθμιστικά φάρμακα των λιπιδίων.


  Το Atrost χρησιμοποιείται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα, γνωστών ως χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν αποτύχει. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, το Atrost μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μείωση αυτού του κινδύνου ακόμα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας είναι φυσιολογικά. Θα πρέπει να διατηρήσετε μια δίαιτα για τη μείωση της χοληστερόλης κατά την διάρκεια της θεραπείας.


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Atrost Μην πάρετε το Atrost

  • σε περίπτωση αλλεργίας στην ατορβαστατίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

  • σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε μία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ

  • σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα μη φυσιολογικές εξετάσεις αίματος, για τη λειτουργία του ήπατος

  • σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν χρησιμοποιείτε αξιόπιστη αντισύλληψη

  • σε περίπτωση που είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος

  • σε περίπτωση που θηλάζετε

   • εάν χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό γκλεκαπρεβίρης/πιμπρεντασβίρης στη θεραπεία της ηπατίτιδας C.

   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το Atrost:


   • αν έχετε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

   • αν λαμβάνετε ή έχετε λάβει τις τελευταίες 7 ημέρες ένα φάρμακο που ονομάζεται φουσιδικό οξύ, (ένα φάρμακο για βακτηριακή λοίμωξη) από το στόμα ή με ένεση. Ο συνδυασμός φουσιδικού οξέος και ατορβαστατίνης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά μυϊκά προβλήματα (ραβδομυόλυση)

   • αν είχατε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο με αιμορραγία στον εγκέφαλο ή αν έχετε μικρούς θύλακες με υγρό στον εγκέφαλο από προηγούμενα εγκεφαλικά επεισόδια

   • αν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας

   • αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμό)

   • αν είχατε επανειλημμένα ή ανεξήγητα μυϊκά άλγη ή πόνους, ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μυϊκών προβλημάτων

   • αν είχατε προηγούμενα μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα (για παράδειγμα άλλη «στατίνη» ή «φιμπράτη»)

   • αν καταναλώνετε συστηματικά μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος

   • αν έχετε προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου

   • αν είστε μεγαλύτεροι από 70 χρονών


   Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει να κάνετε μία εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της θεραπεία σας με το Atrost για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μύες, π.χ. ραβδομυόλυση, αυξάνει όταν συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε Παράγραφο 2 «Άλλα φάρμακα και Atrost»).


   Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή μυϊκή αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα.


   Όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά αν έχετε διαβήτη ή αν υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσετε διαβήτη. Είναι πιθανό να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.


   Άλλα φάρμακα και Atrost

   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν την δράση του Atrost ή η δράση τους μπορεί να αλλάξει από το Atrost. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα λιγότερο αποτελεσματικά. Από την άλλη, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής πάθησης της φθοράς του μυός, γνωστής ως ραβδομυόλυση, η οποία περιγράφεται στην Παράγραφο 4:


   • Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού σας συστήματος, π.χ. κυκλοσπορίνη

   • Ορισμένα αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά φάρμακα, π.χ. ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, φλουκοναζόλη, ποσακοναζόλη, ριφαμπικίνη, φουσιδικό οξύ

   • Άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεμφιβροζίλη, άλλες φιμπράτες, κολεστιπόλη

   • Κάποιοι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για την στηθάγχη ή την υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ. αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη, φάρμακα που ρυθμίζουν τον καρδιακό σας ρυθμό, π.χ. διγοξίνη, βεραπαμίλη, αμιωδαρόνη

   • Λετερμοβίρη, ένα φάρμακο που βοηθά να μην αρρωστήσετε από κυτταρομεγαλοϊό


   • Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV, π.χ. ριτοναβίρη, λοπιναβίρη, αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, δαρουναβίρη, συνδυασμός τιπραναβίρης/ριτοναβίρης, κλπ.

   • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, π.χ. τελαπρεβίρη, μποσεπρεβίρη και ο συνδυασμός ελμπασβίρης/γκραζοπρεβίρης

   • Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδρασή τους με την ατορβαστατίνη περιλαμβάνουν την εζετιμίμπη (που μειώνει τη χοληστερόλη), τη βαρφαρίνη (που μειώνει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα), τα από του

    στόματος αντισυλληπτικά, τη στιριπεντόλη (ένα αντισπασμωδικό για την επιληψία), τη σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για το στομαχικό καύσο και τα πεπτικά έλκη ), τη φαιναζόνη (ένα αναλγητικό), την κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας) και τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία που περιέχουν αργίλιο ή μαγνήσιο)

   • Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού: St John’s Wort

   • Εάν απαιτείται να λάβετε φουσιδικό οξύ από του στόματος ώστε να αντιμετωπίσετε μια βακτηριακή λοίμωξη, θα πρέπει προσωρινά να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας θα σας πει πότε είναι ασφαλές να ξαναρχίσετε το Atrost. Η λήψη ατορβαστατίνης με φουσιδικό οξύ μπορεί σπάνια να οδηγήσει σε αδυναμία των μυών, ευαισθησία ή πόνο (ραβδομυόλυση). Βλέπε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ραβδομυόλυση στην Παράγραφο 4.


   Το Atrost με τροφή και ποτό

   Βλέπε Παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Atrost. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:


   Χυμός γκρέιπφρουτ

   Μην καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού γκρέιπφρουτ ανά ημέρα γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί να αλλάξουν τις επιδράσεις του Atrost.


   Οινόπνευμα

   Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο. Βλέπε Παράγραφο 2

   «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις» για λεπτομέρειες.


   Κύηση και θηλασμός

   Μην πάρετε το Atrost εάν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος. Μην πάρετε το Atrost εάν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα αντισύλληψης.

   Μην πάρετε το Atrost αν θηλάζετε.

   Η ασφάλεια του Atrost κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δεν έχει τεκμηριωθεί. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

   Κατά κανόνα, αυτό το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, μην οδηγείτε εάν αυτό το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα, εάν αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς την ικανότητα χειρισμού τους.


   Το Atrost περιέχει λακτόζηΑν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

   Το Atrost περιέχει περιέχει νάτριο. Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

   Το Atrost 10, 20 & 40 mg περιέχει πολυοξυλιωμένο κικέλαιο υδρογονωμένο. Μπορεί να προκαλέσει στομαχική διαταραχή και διάρροια


 3. Πως να πάρετε το Atrost


  Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία διατροφή χαμηλή σε χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Atrost.


  Η συνήθης αρχική δόση της ατορβαστατίνης είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή, αν είναι απαραίτητο, μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα προσαρμόζει τη δοσολογία ανά διαστήματα 4 εβδομάδων ή και περισσότερο. Η μέγιστη δόση της ατορβαστατίνης είναι 80 mg μία φορά την ημέρα.


  Τα δισκία του Atrost πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό και μπορούν να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής. Ωστόσο, προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.

  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Η χαραγή στο δισκίο Atrost 20 mg και 40 mg υπάρχει μόνο για να σας βοηθήσει στη θραύση του δισκίου σε περίπτωση που δυσκολεύεσθε να το καταπιείτε ολόκληρο.


  Η διάρκεια της θεραπείας με το Atrost καθορίζεται από τον γιατρό σας

  Παρακαλείστε να ρωτήσετε τον γιατρό σας, αν πιστεύετε ότι η επίδραση του Atrost είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Atrost από την κανονική

  Εάν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία Atrost (περισσότερα από την συνήθη ημερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Atrost

  Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη σας δόση στη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τηδόση που ξεχάσατε.


  Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Atrost

  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή επιθυμείτε να διακόψετε τη θεραπεία σας, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες


  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Αν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες ή συμπτώματα, σταματήστε τη λήψη των δισκίων και ενημερώσετε τον γιατρό σας αμέσως ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο.


  Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

  • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου, της γλώσσας και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή.

  • Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφλίδωση και οίδημα του προσώπου, σχηματισμό φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα και πυρετό. Εξάνθημα δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των ποδιών, οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν φλύκταινες.

  • Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία, πόνο ή ρήξη ή δυσχρωματισμό των ούρων σε κοκκινοκαφετί χρώμα και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε αδιάθετοι ή έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη φυσιολογική λύση του μυ (ραβδομυόλυση). Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί πάντα, ακόμα και αν διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.


   Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα.

  • Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθεις αιμορραγίες ή μώλωπες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.

  • Σύνδρομο προσομοιάζον με λύκο (περιλαμβάνει εξάνθημα, αρθροπάθεια και επιδράσεις στα κύτταρα του αίματος).


   Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με το Atrost


   Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

  • ρινική φλεγμονή, πόνο στο λαιμό, ρινική αιμορραγία

  • αλλεργικές αντιδράσεις

   αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας), αύξηση της κινάσης της κρεατίνης του αίματος

  • κεφαλαλγία

  • ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμό, δυσπεψία, διάρροια

  • αρθραλγία, μυϊκό πόνο και οσφυαλγία

  • αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του ήπατος σας μπορεί να γίνουν μη φυσιολογικές


   Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

  • ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου του αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας)

  • εφιάλτες, αϋπνία

  • ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, μειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος, μεταβολή στην αίσθηση της γεύσης, απώλεια μνήμης

  • όραση θαμπή

  • εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής

  • έμετος, ερυγές, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)

  • ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)

  • εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμό, κνίδωση, τριχόπτωση

  • αυχενικό άλγος, κόπωση μυός

  • κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των αστραγάλων (οίδημα), πυρετό

  • εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα


   Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

  • οπτικές διαταραχές

  • μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες

  • χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)

  • βλάβη τένοντα


   Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα

  • αλλεργική αντίδραση - συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό συριγμό και θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στα βλέφαρα, πρόσωπο, χείλια, στόμα, γλώσσα ή λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση

  • απώλεια ακοής

  • γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες και γυναίκες)


   Μη γνωστής συχνότητας: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα: Διαρκής μυϊκή αδυναμία


   Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες (φάρμακα του ίδιου τύπου):

  • Δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία

  • Κατάθλιψη

  • Αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα και/ή λαχάνιασμα ή πυρετό

  • Διαβήτης. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί όσο θα λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.

   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ: +302132040380/337, Φαξ: +302106549585,

   ιστότοπος: www.eof.gr).


   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πως να φυλάσσετε το Atrost


  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.


  Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά το {EXP}. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Atrost

Η δραστική ουσία είναι η ατορβαστατίνη.

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ατορβαστατίνης, (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).


Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας Atrost 10 mg, 20 mg & 40 mg:μαννιτόλη, προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, άνυδρη λακτόζη, πολυοξυλιωμένο κικέλαιο υδρογονωμένο, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, νατριούχο καρβοξυμεθυλιωμένο άμυλο, κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου, τάλκης, στεατικό νάτριο, οξείδιο μαγνησίου.

Επικάλυψη Atrost 10 mg, 20 mg & 40 mg: υπρομελλόζη, τάλκης, φθαλικός διαιθυλεστέρας & διοξείδιο τιτανίου (Ε171).


Πυρήνας Atrost 80 mg: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, ανθρακικό ασβέστιο, μονοϋδρική λακτόζη, πολυσορβικό 80, υπρολόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη Atrost 80 mg: opadry YS-1-7040 (υπρολόζη, τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη 8000 &

διοξείδιο τιτανίου (E171).


Εμφάνιση του Atrost και περιεχόμενα της συσκευασίας


Atrost 10 mg: λευκά στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Atrost 20 mg: λευκά στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγμένη την ένδειξη «GAP» και χαραγή στην μία πλευρά.

Atrost 40 mg: λευκά ωοειδή, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με χαραγή στη μία πλευρά.

Atrost 80 mg: λευκά αμφίκυρτα, στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Atrost 10 mg, 20 mg & 40 mg είναι διαθέσιμα σε κουτιά των 10, 14 και των 28 δισκίων, συσκευασμένα σε κυψέλες από PVC/PVdC/Alu.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Atrost 80 mg είναι διαθέσιμα σε κουτία των 10, 14 και των 28 δισκίων, συσκευασμένα σε strips από PE/Alu.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


GAP A.E.

Αγησιλάου 46, 17341 Άγιος Δημήτριος Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ.: 2109310980-4

Φαξ: 2109338759


Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις