Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Cilostazol/Galenica

ΤΙΜΈς

CILOSTAZOL/GALENICA TAB 100MG/TAB BTx56 (PVC/Alu blisters)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 21,75 €
Λιανεμποριο: 29,97 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cilostazol/Galenica 100 mg δισκία

Σιλοσταζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Cilostazol/Galenica και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Cilostazol/Galenica δισκίο 100 mg είναι ένα λευκό, στρογγυλό δισκίο με εγκοπή στη μία πλευρά , με διάμετρο περίπου 8 mm.

Το φάρμακό σας διατίθεται σε συσκευασίες των 56 δισκίων, σε κυψέλες από PVC/Aluminium.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

GALENICA A.E.

Ελευθερίας 4,

14564, Κηφισιά Ελλάδα

Τηλ.: 210 52 81 700


Παρασκευαστής

J. Uriach y Compañía S.A. Polígon Industrial Riera de Caldes

Avinguda Camí Reial 51-57 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-Ισπανία)


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Mάλτα: Cilostazol Galenica 100 mg tablets Ελλάδα: Cilostazol/Galenica 100 mg δισκία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις