Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vitalipid/Infants

ΤΙΜΈς

VITALIPID/INFANTS INJ.EM.INF ΒΤΧ10AMPX10ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 13,12 €
Λιανεμποριο: 18,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Vitalipid/Infants, γαλάκτωμα για έγχυση

Retinol (Βιταμίνη Α), Ergocalciferol (Βιταμίνη D2), DL-a-Tocopherol (Βιταμίνη Ε), Phytomenadione (Βιταμίνη Κ1)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Vitalipid/Infants και περιεχόμενα της συσκευασίας

Φύσιγγες, γυαλί τύπου Ι


Συσκευασία

Κουτί με 10 φύσιγγες των 10 ml (BT x 10 AMP x 10 ml)


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας/Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο

Fresenius Kabi Hellas AE

Μεσογείων 354

Αγία Παρασκευή, Αττική Τηλέφωνο: 210 6542909

Φαξ: 210 6548909

FKHinfo@fresenius-kabi.com


Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο

Innopro Healthcare Ltd

Τηλ.: +357 22483000


Παρασκευαστής Fresenius Kabi AB, SE 751 74 Uppsala, Σουηδία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας: Το Vitalipid/Infants δεν πρέπει να χορηγείται αδιάλυτο.

Συμβατότητα και οδηγίες χρήσης


Όλες οι προσθήκες πρέπει να γίνονται υπό άσηπτες συνθήκες.


Μέχρι 10 ml (1 φύσιγγα) Vitalipid/Infants προστίθενται στο Intralipid. Για να εξασφαλιστεί ομοιογενές μείγμα, η φιάλη πρέπει να αναστραφεί μερικές φορές αμέσως πριν την έγχυση.


Για παιδιά με σωματικό βάρος άνω των 10 kg και παιδιά ηλικίας έως 11 ετών: Το Vitalipid/Infants μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάλυση του Soluvit. Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου Soluvit διαλύεται με την προσθήκη 10 ml (1 φύσιγγα) Vitalipid/Infants. Στην συνέχεια το μείγμα προστίθεται στο Intralipid.


Για παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 10 kg: Η διάλυση του Soluvit με Vitalipid/Infants δεν συνιστάται σε αυτήν την ομάδα ασθενών λόγω των διαφορών στα δοσολογικά σχήματα για το Vitalipid/Infants και το Soluvit.


Φύλαξη μετά την ανάμειξη


Η προσθήκη του Vitalipid/Infants σε Intralipid πρέπει να γίνεται εντός μιας ώρας πριν την έναρξη της έγχυσης και η έγχυση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών από την παρασκευή, προκειμένου να αποφεύγεται η μικροβιακή επιμόλυνση. Τα απομείναντα περιεχόμενα ανοιγμένων φιαλών/φιαλιδίων/φυσιγγών πρέπει να απορρίπτονται και να μη φυλάσσονται για μετέπειτα χρήση.